English version
Gørill Warvik Vedeler

Gørill Warvik Vedeler

Vitenskapelige publikasjoner

Vedeler, Gørill Warvik ; Saus, Merete; Wara, Tatiana; Sollid, Hilde; Strandbu, Astrid (2024). Practices of Living Well Among Youth in an Arctic Region. Reimer, Kristin Elaine; Kaukko, Mervi; windsor, sally; Kemmis, Stephen; Mahon, Kathleen (Red.). Living Well in a World Worth Living in for All. Volume 2: Enacting Praxis for a Just and Sustainable Future. s. 133-149. Springer.
https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-981-97

Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen ; Eriksen, Tone Malmstedt; Hunskaar, Tove Seiness; Steele, Annfrid Rosøy; Unhjem, Astrid; Vedeler, Gørill Warvik (2024). Transformative partnerships with university schools. Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen; Jakhelln, Rachel Elise; Jorde, Doris (Red.). Transforming University-based Teacher Education through Innovation A Norwegian Response to Research Literacy, Integration and Technology. s. 155-169. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781032693798-14

Vedeler, Gørill Warvik ; Strandbu, Astrid (2023). Skole–hjem-samarbeid i videregående skole: autonomistøtte i elevenes dannings- og utdanningsprosess. 18 s. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. Vol. 17.
https://doi.org/10.23865/up.v17.5194

Whatman, Susan; Wilkinson, Jane; Kaukko, Mervi; Vedeler, Gørill Warvik ; Blue, Levon Ellen; Reimer, Kristin Elaine (2023). Researching Practices Across and Within Diverse Educational Sites: Onto-epistemological Considerations. ISBN: 978-1-80071-871-5. 172 s. Emerald Group Publishing Limited.
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.110

Whatman, Susan; Blue, Levon Ellen; Kaukko, Mervi; Vedeler, Gørill Warvik ; Wilkinson, Jane; Reimer, Kristin Elaine (2023). Onto-epistemological and Axiological Considerations for Researching Practices. Whatman, Susan; Wilkinson, Jane; Kaukko, Mervi; Vedeler, Gørill Warvik; Blue, Levon Ellen; Reimer, Kristin Elaine (Red.). Researching Practices Across and Within Diverse Educational Sites: Onto-epistemological Considerations. Emerald Group Publishing Limited.

Vedeler, Gørill Warvik ; Reimer, Kristin Elaine (2023). Facilitating Dialogues of Discovery. Whatman, Susan; Wilkinson, Jane; Kaukko, Mervi; Vedeler, Gørill Warvik; Blue, Levon Ellen; Reimer, Kristin Elaine (Red.). Researching Practices Across and Within Diverse Educational Sites: Onto-epistemological Considerations. Emerald Group Publishing Limited.
https://doi.org/10.1108/978-1-80071-871-520231004

Saus, Merete; Vedeler, Gørill Warvik ; Wara, Tatiana (2022). Fortellinger om «en verden verdt å leve i»: om det grønne og det blå skiftet i ungdoms bærekraftengasjement. 15 s. Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU). Vol. 3.
https://doi.org/10.18261/ntu.3.1.4

Vedeler, Gørill Warvik ; Strandbu, Astrid (2021). Teoretisere skole–hjem-samarbeid. Aspfors, Jessica; Jakhelln, Rachel Elise; Sjølie, Ela (Red.). Å analysere og endre praksis - teorien om praksisarkitekturer. s. 126-141. Universitetsforlaget.

Vedeler, Gørill Warvik (2021). Practising school-home collaboration in upper secondary schools: to solve problems or to promote adolescents’ autonomy?. Pedagogy, Culture & Society.
https://doi.org/10.1080/14681366.2021.1923057

Vedeler, Gørill Warvik (2020). Collaborative Autonomy–Support–A Pivotal Approach in the Legislation Regulating School–Home Collaboration in Norwegian Upper Secondary Schools. 15 s. Scandinavian Journal of Educational Research.
https://doi.org/10.1080/00313831.2020.1788155

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig