English version
Gørill Warvik Vedeler

Gørill Warvik Vedeler

Vitenskapelige publikasjoner

Saus, Merete; Vedeler, Gørill Warvik; Wara, Tatiana (2022). Fortellinger om «en verden verdt å leve i»: om det grønne og det blå skiftet i ungdoms bærekraftengasjement. Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU) . Vol. 3.
https://hdl.handle.net/10037/26706

Vedeler, Gørill Warvik; Strandbu, Astrid (2021). Teoretisere skole–hjem-samarbeid. Aspfors, Jessica; Jakhelln, Rachel Elise; Sjølie, Ela (Red.). Å analysere og endre praksis - teorien om praksisarkitekturer. Kapittel 9. s. 126-141. Universitetsforlaget.

Vedeler, Gørill Warvik (2021). Practising school-home collaboration in upper secondary schools: to solve problems or to promote adolescents’ autonomy?. Pedagogy, Culture & Society .
https://hdl.handle.net/10037/22026

Vedeler, Gørill Warvik (2020). Collaborative Autonomy–Support–A Pivotal Approach in the Legislation Regulating School–Home Collaboration in Norwegian Upper Secondary Schools. Scandinavian Journal of Educational Research .
https://hdl.handle.net/10037/23672

Rønningsbakk, Lisbet; Jakhelln, Rachel Elise; Vedeler, Gørill Warvik (2015). Digital kompetanse i lærerutdanningen - fra ildsjelkultur til integrasjon. Rindal, Ulrikke Elisabeth; Lund, Andreas; Jakhelln, Rachel Elise (Red.). Veier til fremragende lærerutdanning. Kapittel 11. s. 127-135. Universitetsforlaget.

Thyrhaug, Anette Moltu; Vedeler, Gørill Warvik; Martinussen, Monica; Adolfsen, Frode (2012). Collaboration in the Family's house. Kekkonen, Marjatta; Montonen, Mia; Viitala, Riitta (Red.). Family centre in the Nordic countries- a meeting point for children and families. 15. s. 102-104.

Thyrhaug, Anette Moltu; Vedeler, Gørill Warvik; Martinussen, Monica; Adolfsen, Frode (2012). The Family's House in Norway- an interdisiplinary, municipal/community healthcare service for children, adolescents and their families. Kekkonen, Marjatta; Montonen, Mia; Viitala, Riitta (Red.). Family centre in the Nordic countries- a meeting point for children and families. 3. s. 29-33.

Wien, Ingeborg; Larssen, Irene; Vedeler, Gørill Warvik (2011). Etablering av Familiens hus - to praksiseksempler. Familiens hus - organisering og faglige perspektiver. Kapittel 8. s. 91-99.

Vedeler, Gørill Warvik (2011). Åpen barnehage - et foreldrestøttende tiltak. Familiens hus - organisering og faglige perspektiver. Kapittel 6. s. 61-70.

Thyrhaug, Anette Moltu; Vedeler, gØrill warvik; Martinussen, Monica; Adolfsen, Frode (2011). Samarbeid i Familiens hus. Kekkonen, Marjatta; Montonen, Mia; Viitala, Riitta (Red.). Familjecenter i Norden-en ressurs för barn och familjer. Kap 15. s. 102-104.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig