English version
Vibeke Bjarnø

Vibeke Bjarnø

Kort om

Er samfunnsviter med hovedfag i sosiologi, har praktisk pedagogisk utdanning. Har arbeida i lærerutdanning siden 1997. Førstekompetansen er i IKT og læring. Var studieleder i perioden 2011-2019, og ble i 2019 instituttleder. Forskning og utviklingsarbeid i lederperioden dreier seg inn mot ledelse, lærerutdanning og IKT.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi   Sosiologi

Emner

Didaktikk   IKT og læring   Strategisk kompetanseutvikling   Lærerkvalifisering   Grunnskolelærerutdanning

Land

Kina   Norge   Polen

Vitenskapelige publikasjoner

Imenes, Olav Gravir; Bjarnø, Vibeke; Hatlevik, Ove Edvard (2021). Student teachers' use of Monte Carlo simulation to solve probability problems: An analysis of 16 group answers. Acta Didactica Norden (ADNO) . Vol. 15.

Imenes, Olav Gravir; Bjarnø, Vibeke; Hatlevik, Ove Edvard (2021). Lærerstudenters bruk av Monte Carlo-simulering for å løse oppgaver om sannsynlighet: En analyse av 16 gruppebesvarelser. Acta Didactica Norden (ADNO) . Vol. 15.
https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8180

Hatlevik, Ove Edvard; Bjarnø, Vibeke (2021). Examining the relationship between resilience to digital distractions, ICT self-efficacy, motivation, approaches to studying, and time spent on individual studies. 8 s. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies . Vol. 102.
https://authors.elsevier.com/sd/article/S0742051X2...

Bjarnø, Vibeke (2018). Er forskning på egen praksis veien mot bedre resultater i skole og lærerutdanning? Eksemplifisert gjennom faglig ledelse i lærerutdanning som pådriver for resultatforbedring i matematikk. Christensen, Hanne; Eikeland, Olav; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate; Lindboe, Inger Marie (Red.). Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene. kapittel 6. Universitetsforlaget.

Aarsæther, Finn; Bjarnø, Vibeke; Nergård, Mette Elisabeth (2017). Språklig mangfold og læring Didaktikk for flerspråklig klasserom. ISBN: 9788205505759. 240 s. Gyldendal Akademisk.

Mifsud, Louise; Giæver, Tonje Hilde; Bjarnø, Vibeke; Gjølstad, Eli; Log, Irene Beyer (2014). Developing an Open Online Course for Teachers and Student Teachers: An Analysis. Liu, Leping; Gibson, David (Red.). Research Highlights in Technology and Teacher Education. Research on teaching. s. 121-130. Association for the Advancement of Computing in Education.

Mifsud, Mary Louise; Giæver, Tonje Hilde; Bjarnø, Vibeke; Gjølstad, Eli; Log, Irene Beyer (2014). Developing an Open Online Course for Teachers and Student Teachers: An Analysis. Searson, Michael; Ochoa, Marilyn N. (Red.). Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2014. chapter. s. 2167-2173. Association for the Advancement of Computing in Education.
http://www.editlib.org/p/131108/

Bjarnø, Vibeke; Høivik, Helge (2014). Feedback: On Students’ Requirement for Personal Mentoring Models. Leikomaa, Marianna (Red.). Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2014. Kapittel. s. 2670-2675. Association for the Advancement of Computing in Education.
http://www.editlib.org/noaccess/147857/

Bjarnø, Vibeke (2013). Fra separate IKT-kurs til flerfaglige undervisningsopplegg med IKT integrert. Bjørke, Gerd; Jarning, Harald; Eikeland, Olav (Red.). Ny praksis - ny kunnskap: om utviklingsarbeid som sjanger. Kapittel. s. 238-251. ABM-media AS.

Bjarnø, Vibeke (2013). Internett som portåpner til skriving. Språklig mangfold og læring. Didaktikk for flerspråklige klasserom. Kapittel 5. s. 116-146. Gyldendal Akademisk.

Bjarnø, Vibeke (2013). Digitale verktøy i det flerspråklige klasserommet. Språklig mangfold og læring. Didaktikk for flerspråklige klasserom. Kapittel 7. s. 170-201. Gyldendal Akademisk.

Bjarnø, Vibeke; Nergård, Mette Elisabeth; Aarsæther, Finn (2013). Språklig mangfold og læring. Didaktikk for flerspråklige klasserom. ISBN: 978-82-05-42520-0. 235 s. Gyldendal Akademisk.
http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Pedagogikk/G...

Bjarnø, Vibeke; Michaelsen, Eva (2011). Blogg og wiki i arbeid med barnelitteratur i lærerutdanningen -Integrering av digital kompetanse i norskfaget. Texter om svenska med didaktisk inriktning . ISBN: 978-91-637-0092-7

Bjarnø, Vibeke; Gjølstad, Eli (2009). Nyutdannede lærere med IKT integrert i grunnutdanningen. Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Øgrim, Leikny (Red.). Bruke, forstå, undervise. BALLASTBruk Av ikt fra Lærerutdanning til Læring og Arbeidspraksis i Skole over Tid. Kapittel 5. s. 81-106. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Bjarnø, Vibeke; Høivik, Helge (2009). "Kongemattetime" - King of Math Sessions. Bastiaens, Theo; Dron, Jon; Xin, Cindy (Red.). Proceedings of World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education (E-Learn 2009). kapittel. s. 1131-1138. Association for the Advancement of Computing in Education.

Bjarnø, Vibeke; Høivik, Helge (2008). Digitale mapper som læringsarena for førstelektorkvalifisering. Allern, Marit; Engelsen, Knut Steinar (Red.). Mapper i digitale læringskontekster - erfaringer og perspektiver fra høyere utdanning. Kapittel.

Høivik, Helge; Bjarnø, Vibeke (2008). E-portfolio as a Scaffolding Mechanism in Professional Doctorate Qualification. Bonk, Curtis J.; Lee, Mimi Miyoung; Reynolds, Tom (Red.). E-Learn 2008. World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, & Higher Education. artikkel. s. 895-902. Association for the Advancement of Computing in Education.

Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Bjarnø, Vibeke (2008). Integrating ICT in teaching: The winding road to bridge the gap between teacher education and teachers’ practice. Bonk, Curtis J.; Lee, Mimi Miyoung; Reynolds, Tom (Red.). E-Learn 2008. World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, & Higher Education. -. Association for the Advancement of Computing in Education.

Bjarnø, Vibeke (2008). Oslomodellen: Integrering av IKT i allmennlærerutdanninga med vekt på flerfagsdidaktikk. HiO-rapport nr. 8. ISBN: 978-82-579-4623-4. 100 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Høivik, Helge; Bjarnø, Vibeke; Sandtrø, Tengel Aas (2007). New Grammars of Learning: Virtual Learning Environments as Operational Artifact and Discourse Object for Textual Transparency and Group-oriented Agency. Bastiaens, Theo; Carliner, Saul (Red.). E-Learn 2007. World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, & Higher Education. Full paper. Association for the Advancement of Computing in Education.

Bjarnø, Vibeke (2006). Semantic Structures & Multi-disciplinary Integration. Høivik, Helge (Red.). Visualization, linguistic multiplicity and semantic annotation as didactical scaffolds for internationalized e-learning. HiO-notat nr 1 2006. 2. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Høivik, Helge; Bjarnø, Vibeke (2006). Copy-of-Script as Component in Blended Learning. Reeves, Thomas C; Yamashita, Shirley F (Red.). Proceedings of E-learn 2006. Chapter. s. 1057-1064. Association for the Advancement of Computing in Education.

Bjarnø, Vibeke (2005). Information- and communication technology in teacher education - Adapted learning carried out by blended learning. Bjarnø, Vibeke (Red.). New Teaching and Learning Practices: Experiences with eLearning Projects at Oslo University College 1998-2005. Part I. s. 11-31.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig