English version
Vibeke Bjarnø

Vibeke Bjarnø

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi   Sosiologi

Emner

Didaktikk   IKT og læring   Strategisk kompetanseutvikling   Lærerkvalifisering   Grunnskolelærerutdanning

Land

Kina   Norge   Polen

Vitenskapelige publikasjoner

Bjarnø, Vibeke (2018). Er forskning på egen praksis veien mot bedre resultater i skole og lærerutdanning? Eksemplifisert gjennom faglig ledelse i lærerutdanning som pådriver for resultatforbedring i matematikk. Christensen, Hanne; Eikeland, Olav; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate; Lindboe, Inger Marie (Red.). Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene. kapittel 6. Universitetsforlaget.

Aarsæther, Finn; Bjarnø, Vibeke; Nergård, Mette Elisabeth (2017). Språklig mangfold og læring Didaktikk for flerspråklig klasserom. ISBN: 9788205505759. 240 s. Gyldendal Akademisk.

Mifsud, Louise; Giæver, Tonje Hilde; Bjarnø, Vibeke; Gjølstad, Eli; Log, Irene Beyer (2014). Developing an Open Online Course for Teachers and Student Teachers: An Analysis. Liu, Leping; Gibson, David (Red.). Research Highlights in Technology and Teacher Education. Research on teaching. s. 121-130. Association for the Advancement of Computing in Education.

Mifsud, Mary Louise; Giæver, Tonje Hilde; Bjarnø, Vibeke; Gjølstad, Eli; Log, Irene Beyer (2014). Developing an Open Online Course for Teachers and Student Teachers: An Analysis. Searson, Michael; Ochoa, Marilyn N. (Red.). Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2014. chapter. s. 2167-2173. Association for the Advancement of Computing in Education.
http://www.editlib.org/p/131108/

Bjarnø, Vibeke; Høivik, Helge (2014). Feedback: On Students’ Requirement for Personal Mentoring Models. Leikomaa, Marianna (Red.). Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2014. Kapittel. s. 2670-2675. Association for the Advancement of Computing in Education.
http://www.editlib.org/noaccess/147857/

Bjarnø, Vibeke (2013). Fra separate IKT-kurs til flerfaglige undervisningsopplegg med IKT integrert. Bjørke, Gerd; Jarning, Harald; Eikeland, Olav (Red.). Ny praksis - ny kunnskap: om utviklingsarbeid som sjanger. Kapittel. s. 238-251. ABM-media AS.

Bjarnø, Vibeke (2013). Internett som portåpner til skriving. Språklig mangfold og læring. Didaktikk for flerspråklige klasserom. Kapittel 5. s. 116-146. Gyldendal Akademisk.

Bjarnø, Vibeke (2013). Digitale verktøy i det flerspråklige klasserommet. Språklig mangfold og læring. Didaktikk for flerspråklige klasserom. Kapittel 7. s. 170-201. Gyldendal Akademisk.

Bjarnø, Vibeke; Nergård, Mette Elisabeth; Aarsæther, Finn (2013). Språklig mangfold og læring. Didaktikk for flerspråklige klasserom. ISBN: 978-82-05-42520-0. 235 s. Gyldendal Akademisk.
http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Pedagogikk/G...

Bjarnø, Vibeke; Michaelsen, Eva (2011). Blogg og wiki i arbeid med barnelitteratur i lærerutdanningen -Integrering av digital kompetanse i norskfaget. Texter om svenska med didaktisk inriktning . ISBN: 978-91-637-0092-7

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig