English version
Vibeke Bjarnø

Vibeke Bjarnø

Kort om

Er samfunnsviter med hovedfag i sosiologi, har praktisk pedagogisk utdanning. Har arbeida i lærerutdanning siden 1997. Førstekompetansen er i IKT og læring. Var studieleder i perioden 2011-2019, og ble i 2019 instituttleder. Forskning og utviklingsarbeid i lederperioden dreier seg inn mot ledelse, lærerutdanning og IKT.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi   Sosiologi

Emner

Didaktikk   IKT og læring   Strategisk kompetanseutvikling   Lærerkvalifisering   Grunnskolelærerutdanning

Land

Kina   Norge   Polen

Vitenskapelige publikasjoner

Hatlevik, Ove Edvard ; Bjarnø, Vibeke (2024). Examining the role of student teachers' perceived usefulness of ICT and resilience to digital distractions on their evaluation of online information. Journal of Computer Assisted Learning (JCAL).
https://doi.org/10.1111/jcal.13008

Imenes, Olav Gravir ; Bjarnø, Vibeke ; Hatlevik, Ove Edvard (2021). Lærerstudenters bruk av Monte Carlo-simulering for å løse oppgaver om sannsynlighet: En analyse av 16 gruppebesvarelser. Acta Didactica Norden (ADNO). Vol. 15.
https://doi.org/10.5617/adno.8180

Imenes, Olav Gravir ; Bjarnø, Vibeke ; Hatlevik, Ove Edvard (2021). Student teachers' use of Monte Carlo simulation to solve probability problems: An analysis of 16 group answers. 25 s. Acta Didactica Norden (ADNO). Vol. 15.
https://doi.org/10.5617/ADNO.8180

Hatlevik, Ove Edvard ; Bjarnø, Vibeke (2021). Examining the relationship between resilience to digital distractions, ICT self-efficacy, motivation, approaches to studying, and time spent on individual studies. 8 s. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. Vol. 102.
https://doi.org/10.1016/j.tate.2021.103326

Bjarnø, Vibeke (2018). Er forskning på egen praksis veien mot bedre resultater i skole og lærerutdanning? Eksemplifisert gjennom faglig ledelse i lærerutdanning som pådriver for resultatforbedring i matematikk. Christensen, Hanne; Eikeland, Olav; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate; Lindboe, Inger Marie (Red.). Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene. Universitetsforlaget.

Aarsæther, Finn ; Bjarnø, Vibeke ; Nergård, Mette Elisabeth (2017). Språklig mangfold og læring Didaktikk for flerspråklig klasserom. ISBN: 9788205505759. 240 s. Gyldendal Akademisk.

Mifsud, Louise ; Giæver, Tonje Hilde ; Bjarnø, Vibeke ; Gjølstad, Eli ; Log, Irene Beyer (2014). Developing an Open Online Course for Teachers and Student Teachers: An Analysis. Liu, Leping; Gibson, David (Red.). Research Highlights in Technology and Teacher Education. s. 121-130. Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).

Mifsud, Mary Louise ; Giæver, Tonje Hilde ; Bjarnø, Vibeke ; Gjølstad, Eli ; Log, Irene Beyer (2014). Developing an Open Online Course for Teachers and Student Teachers: An Analysis. Searson, Michael; Ochoa, Marilyn N. (Red.). Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2014. s. 2167-2173. Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).
http://www.editlib.org/p/131108/

Bjarnø, Vibeke ; Høivik, Helge (2014). Feedback: On Students’ Requirement for Personal Mentoring Models. Viteli, Jarmo; Leikomaa, Marianna; Herrington, Jan (Red.). Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2014. s. 2670-2675. Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).
http://www.editlib.org/noaccess/147857/

Bjarnø, Vibeke ; Nergård, Mette Elisabeth ; Aarsæther, Finn (2013). Språklig mangfold og læring. Didaktikk for flerspråklige klasserom. ISBN: 978-82-05-42520-0. 235 s. Gyldendal Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig