English version
Kirsten Elisabeth Thorsen

Kirsten Elisabeth Thorsen

Forskningsprosjekter

  • TEQ21: Profesjonelle lærere i det 21. århundre

    I forskningsprosjektet TEQ21: Profesjonelle lærere i det 21. århundre, vil vi undersøke hva læreres profesjonelle kompetanse innebærer og få bedre forståelse for hvordan lærerstudenter kan utvikle kompetanser for framtiden.

Vitenskapelige publikasjoner

Thorsen, Kirsten Elisabeth; Lundberg, Pål (2021). Studenters møte med en FoU-basert grunnskolelærerutdanning. UNIPED . Vol. 44.

Raaen, Finn Daniel; Thorsen, Kirsten Elisabeth (2020). Student teachers`professional learning on and across learning arenas of teacher education. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) . Vol. 4.

Thorsen, Kirsten Elisabeth (2019). Utvikling av faglig kompetanse i praksis. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Red.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. Kapittel 2. s. 25-38. Universitetsforlaget.

Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (2019). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering. Sammenhenger og spenninger. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Red.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. kapittel 1. s. 11-24. Universitetsforlaget.

Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (2019). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. ISBN: 9788215030715. 275 s. Universitetsforlaget.

Heggen, Kåre; Raaen, Finn Daniel; Thorsen, Kirsten Elisabeth (2018). Placement schools as professional learning communities in teacher education. European Journal of Teacher Education . Vol. 41.

Thorsen, Kirsten Elisabeth; Christensen, Hanne (2018). Utvikling av profesjonell lærerkompetanse - ulike kunnskapsformer i samspill. Christensen, Hanne; Eikeland, Olav; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate; Lindboe, Inger Marie (Red.). Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene. Kapittel 13. s. 240-253. Universitetsforlaget.

Raaen, Finn Daniel; Thorsen, Kirsten Elisabeth (2017). The impact of school leadership on placement schools as learning arenas for teacher education. International Journal of Leadership in Education .
http://dx.doi.org/10.1080/13603124.2017.1355483

Thorsen, Kirsten (2016). Practice Teachers’ Role in Teacher Education – Individual Practices across Educational Curricula. Acta Didactica Norge . Vol. 10.
https://www.journals.uio.no/index.php/adno/article...

Heggen, Kåre; Thorsen, Kirsten (2015). Praksisopplæring - et felles prosjekt mellom høgskole og praksisskole. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 99.
https://www.idunn.no/file/pdf/66807198/praksisoppl...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig