English version
Kirsten Elisabeth Thorsen

Kirsten Elisabeth Thorsen

Forskningsprosjekter

  • TEQ21: Profesjonelle lærere i det 21. århundre

    I forskningsprosjektet TEQ21: Profesjonelle lærere i det 21. århundre, vil vi undersøke hva læreres profesjonelle kompetanse innebærer og få bedre forståelse for hvordan lærerstudenter kan utvikle kompetanser for framtiden.

Vitenskapelige publikasjoner

Thorsen, Kirsten Elisabeth; Lundberg, Pål (2021). Studenters møte med en FoU-basert grunnskolelærerutdanning. UNIPED . Vol. 44.

Raaen, Finn Daniel; Thorsen, Kirsten Elisabeth (2020). Student teachers`professional learning on and across learning arenas of teacher education. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) . Vol. 4.

Thorsen, Kirsten Elisabeth (2019). Utvikling av faglig kompetanse i praksis. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Red.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. Kapittel 2. s. 25-38. Universitetsforlaget.

Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (2019). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering. Sammenhenger og spenninger. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Red.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. kapittel 1. s. 11-24. Universitetsforlaget.

Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (2019). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. ISBN: 9788215030715. 275 s. Universitetsforlaget.

Heggen, Kåre; Raaen, Finn Daniel; Thorsen, Kirsten Elisabeth (2018). Placement schools as professional learning communities in teacher education. European Journal of Teacher Education . Vol. 41.

Thorsen, Kirsten Elisabeth; Christensen, Hanne (2018). Utvikling av profesjonell lærerkompetanse - ulike kunnskapsformer i samspill. Christensen, Hanne; Eikeland, Olav; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate; Lindboe, Inger Marie (Red.). Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene. Kapittel 13. s. 240-253. Universitetsforlaget.

Raaen, Finn Daniel; Thorsen, Kirsten Elisabeth (2017). The impact of school leadership on placement schools as learning arenas for teacher education. International Journal of Leadership in Education .
http://dx.doi.org/10.1080/13603124.2017.1355483

Thorsen, Kirsten (2016). Practice Teachers’ Role in Teacher Education – Individual Practices across Educational Curricula. Acta Didactica Norge . Vol. 10.
https://www.journals.uio.no/index.php/adno/article...

Heggen, Kåre; Thorsen, Kirsten (2015). Praksisopplæring - et felles prosjekt mellom høgskole og praksisskole. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 99.
https://www.idunn.no/file/pdf/66807198/praksisoppl...

Thorsen, Kirsten (2013). Flerfaglig samordning i lærerutdanningen. Bjørke, Gerd; Jarning, Harald; Eikeland, Olav (Red.). Ny praksis - ny kunnskap: om utviklingsarbeid som sjanger. Bolk 1- Utvikling av og i profesjonsutdanning. s. 166-177. ABM-media AS.

Thorsen, Kirsten Elisabeth; Christensen, Hanne (2013). Pedagogikk og elevkunnskap - det nye lærerutdanningsfaget?. Pareliussen, Ingar; Moen, Bente Bolme; Reinertsen, Anne Beate; Solhaug, Trond (Red.). Proceedings of FoU i praksis 2012 : conference proceedings. Trondheim, 23. og 24. april 2012. Kapittel 30. s. 249-255. Akademika forlag.
http://tapironline.no/fil/vis/1152

Thorsen, Kirsten Elisabeth (2012). Læringsaktiviteter og profesjonsorientering- et utviklingsarbeid i ny grunnskolelærerutdanning. UNIPED . Vol. Årgang 35.
http://hdl.handle.net/10642/1401

Thorsen, Kirsten Elisabeth (2011). Hospiteringsordninger i praksisfeltet. Hoel, Torlaug Løkensgard; Guldal, Tale M.; Dons, Carl Fredrik; Sagberg, Sturla; Solhaug, Trond; Wæge, Kjersti (Red.). FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Kapittel. s. 453-462. Tapir Akademisk Forlag.

Thorsen, Kirsten Elisabeth (2010). Målark-arbeid og lærerens rolle- på hvilken måte bidrar læreren i levenes læringsarbeid?. Guldal, Tale M.; Dons, Carl Fredrik; Sagberg, Sturla; Solhaug, Trond; Tromsdal, Roar (Red.). FoU i Praksis 2009. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Levanger, 23. og 24. april 2009. artikkel. s. 259-269. Tapir Akademisk Forlag.

Thorsen, Kirsten Elisabeth (2009). Bruk av målark - en arbeidsform for tilpasset opplæring. Veiledning i tilpasset opplæring. Arbeidsmåter fra oppskrift til refleksjon. Kap 11. s. 252-264. Fagbokforlaget.

Thorsen, Kirsten Elisabeth (2008). Målark for læring - for alle?. Michelet, Simon (Red.). Mangfold i klasserommet. 10. s. 141-155. Høgskolen i Oslo og Akershus.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig