English version
Kirsten Elisabeth Thorsen

Kirsten Elisabeth Thorsen

Kort om

Emneansvar og undervisining:
Masteremnet profesjonsrettet pedagogikk SKUT (skolerettet utdanningsvitenskap) GFU
Masteremnet profesjonsrettet pedagogikk (grunnskolemaster) GFU

Forskningsprosjekter:
2015-2019: TPQ (teachers professional qualifications) NFR (se publiseringsliste)
2019-2023. TEQ-21 (teachers qualifications for 21th century skiles) NFR (se publiseringsliste)
2023-2025: iPAR (partnerskap for styrket profesjonskunnskap og praksisrelevant lærerutdanning (DIKU) . Prosjektets hensikt er først og fremst å styrke og utvikle partnerskapet og samarbeidsrelasjonene mellom virksomhetene og aktørene i feltet til beste for lærerstudentenes læring og utvikling av profesjonskunnskap.

Redaktør for lærebøker:
Jeg skal bli lærer (2015) Universitetsforlaget (Christensen, H og Thorsen, K.E.)
Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering (2019) Universitetsforlaget (Thorsen, K.E. og Michelet, S.)
Jeg er lærer. Reflektert, analytisk, kompetent (2018) Fagbokforlaget (Thorsen, K.E. and Christensen, H.)
Jeg er lærer. Reflektert, anlalytisk, kompetent (2023) Fagbokforlaget (Thorsen, K.E. and Christensen, H.)

 

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • TEQ21: Profesjonelle lærere i det 21. århundre

    I forskningsprosjektet TEQ21: Profesjonelle lærere i det 21. århundre, vil vi undersøke hva læreres profesjonelle kompetanse innebærer og få bedre forståelse for hvordan lærerstudenter kan utvikle kompetanser for framtiden.

Vitenskapelige publikasjoner

Helstad, Kristin ; Thorsen, Kirsten Elisabeth (2023). Samarbeid i skolens profesjonsfellesskap. Thorsen, Kirsten; Christensen, Hanne; Dalland, Cecilie Pedersen (Red.). Jeg er lærer. Reflektert, analytisk, kompetent. s. 169-184. Fagbokforlaget.

Thorsen, Kirsten Elisabeth (2023). Jeg er lærer Reflektert, analytisk, kompetent. ISBN: 978-82-450-4475-1. 227 s. Fagbokforlaget.

Thorsen, Kirsten Elisabeth ; Lundberg, Pål (2022). FoU-kompetanse i grunnskolelærerutdanningen - Lærerutdanneres perspektiv. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 106.
https://doi.org/10.18261/npt.106.5.5

Thorsen, Kirsten Elisabeth ; Lundberg, Pål (2021). Studenters møte med en FoU-basert grunnskolelærerutdanning. UNIPED. Vol. 44.
https://doi.org/10.18261/issn.1893-8981-2021-03-06

Raaen, Finn Daniel; Thorsen, Kirsten Elisabeth (2020). Student teachers’ conditions for professional learning on and across the learning arenas of teacher education: A theoretically grounded account. 11 s. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). Vol. 4.
https://doi.org/10.7577/njcie.3736

Thorsen, Kirsten Elisabeth (2019). Utvikling av faglig kompetanse i praksis. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Red.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. s. 25-38. Universitetsforlaget.

Thorsen, Kirsten Elisabeth ; Michelet, Simon (2019). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering. Sammenhenger og spenninger. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Red.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. s. 11-24. Universitetsforlaget.

Thorsen, Kirsten Elisabeth ; Michelet, Simon (2019). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. ISBN: 9788215030715. 275 s. Universitetsforlaget.

Heggen, Kåre ; Raaen, Finn Daniel; Thorsen, Kirsten Elisabeth (2018). Placement schools as professional learning communities in teacher education. European Journal of Teacher Education. Vol. 41.
https://doi.org/10.1080/02619768.2018.1448779

Thorsen, Kirsten Elisabeth ; Christensen, Hanne (2018). Utvikling av profesjonell lærerkompetanse - ulike kunnskapsformer i samspill. Christensen, Hanne; Eikeland, Olav; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate; Lindboe, Inger Marie (Red.). Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene. s. 240-253. Universitetsforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig