English version
Sigmund Ongstad

Sigmund Ongstad

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Anvendt språkvitenskap   Fagdidaktikk   Nordiske språk

Emner

Vitenskapsteori   Klasseromsforskning   Kommunikasjonsteori   Matematikkdidaktikk   Norskdidaktikk   Kunnskapsteori   Fagdidaktikk   Anvendt språkvitenskap   Semiotikk   Allmenn didaktikk   Forskningsmetoder i fagdidaktikk   Tekstteori   Biosemiotikk

Land

Danmark   Norge

Vitenskapelige publikasjoner

Ongstad, Sigmund (2021). Can Animals Refer? Meta-Positioning Studies of Animal Semantics. Biosemiotics .

Ongstad, Sigmund (2020). Curricular L1 Disciplinarities: Between Norwegianness and Internationality. Green, Bill; Erixon, Per Olof (Red.). Rethinking L1 Education in a Global Era. Kapittel. s. 83-112.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-55997-7

Ongstad, Sigmund (2019). A Conceptual Framework for Studying Evolutionary Origins of Life-Genres. Biosemiotics .
https://doi.org/10.1007/s12304-019-09358-8

Ongstad, Sigmund (2018). Fagdidaktisk forskning i Norden. Christensen, Torben; Elf, Nikolaj; Hobel, Peter; Qvortrup, Ane; Troelsen, Solveig (Red.). Didaktik i udvikling. Kapittel. s. 44-58. Klim.

Ongstad, Sigmund (2015). Competing disciplinarities in curricular L1. A Norwegian case. L1-Educational Studies in Language and Literature . Vol. 15.
http://hdl.handle.net/10642/3033

Ongstad, Sigmund (2014). The Blindness of Focusing. Pragmatic theories of communication and the challenge of validation. Reconceptualizing Educational Research Methodology (RERM) . Vol. 5.
http://hdl.handle.net/10642/2247

Ongstad, Sigmund (2014). Fem bidrag innen sammenlignende fagdidaktikk. Forsøk på å se noen begrepsmessige sammenhenger. Cursiv [publisher: Institut for Didaktik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, DK] .

Ongstad, Sigmund (2014). Disciplinarity and/as Communication. Discursive and semiotic perspectives on education. ISBN: 9788293208624. 244 s.

Ongstad, Sigmund (2014). Kommunikasjon og/som kunnskapsutvikling. Språklige og semiotiske perspektiver på utdanning. ISBN: 9788293208617. 334 s.

Ongstad, Sigmund (2014). Driften i literacy-begrepet - en utfordring for lærerutdanningers fagdidaktikk?. Kleve, Bodil; Penne, Sylvi; Skaar, Håvard (Red.). Literacy og fagdidaktikk i skole og lærerutdanning. Kapittel. s. 197-224. Novus Forlag.
http://hdl.handle.net/10642/2236

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig