English version
Inger Vederhus

Inger Vederhus

Kort om

Underviser og planlegg MGLU norsk 5-10.
Forskingsområde: Litterære samtaler, didaktikk, skriveforsking, barokk og retorikk. Har bidratt med litteraturhistorieskriving i Nordisk kvinnelitteraturhistorie 1993 og Norsk kvinnelitteraturhistorie 1989, skrive artiklar om mappeskriving på nynorsk, litterære samtalar og norskdidaktikk. Har arbeidd med læreplanar for norsk lærarutdanning på nasjonalt nivå og institusjonelt. Tidlegare journalist (1981 -1988), forlagsredaktør (og redaksjonssjef (1989-2004). Medlem av redaksjonen for tidsskriftet i Kirke og kultur 1992 -2017, utført arbeid for Norsk forleggerforening og Norsk Kulturråd. Fleire tillitsverv m. a styremedlem i Noregs mållag.

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Elvebakk, Lisbeth; Vederhus, Inger (2022). Gudsens sanning? ‘Afften Psalme’ (1678) av Dorothe Engelbretsdatter i skolens læreverk. Claudi, Mads Breckan; Norendal, Audhild (Red.). Litteraturhistoriske muligheter i forskning og undervisning. Kap 9. s. 129-145. Universitetsforlaget.

Elvebakk, Lisbeth; Vederhus, Inger (2022). Fra utvikling av plott til selvfremstilling. En undersøkelse av lærerstudenters muntlige fortellinger som arbeidsoppgave. Haugen, Torgeir (Red.). Overindividuelle kulturformer. Tradisjon og erfaring for barn og unge i individualismens tidsalder. Del III, kap 3. s. 265-287. Solum.

Vederhus, Inger (2020). På terskelen til ingenting? Kant. Skarstein, Dag; Vederhus, Inger (Red.). Jon Fosse i skulen. Kapittel nr.4. s. 86-119. Det Norske Samlaget.

Vederhus, Inger; Skarstein, Dag (2020). Andvake-Årvåken-Insomnie. Skarstein, Dag; Vederhus, Inger (Red.). Jon Fosse i skulen. Kapittel. s. 11-34. Det Norske Samlaget.

Skarstein, Dag; Vederhus, Inger (2020). Jon Fosse i skulen. ISBN: 978-82-340-0118-5. 136 s. Det Norske Samlaget.

Vederhus, Inger (2019). Naget og dei to tidene. Minneprosessar etter 22.juli. Kirke og kultur . Vol. 124.

Elvebakk, Lisbeth; Lundberg, Pål; Vederhus, Inger (2019). Praksislæraren som lærarutdannar i norskfaget. Ein studie. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Red.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. Kapittel 4. s. 58-74. Universitetsforlaget.

Vederhus, Inger (2016). Ein salme ved "reisens slutt?" Resepsjonshistorisk bidrag om Dorothe Engelbretsdatter "Afften Psalme". Gujord, Heming; Gujord, Heming (red.); Michelsen, Per Arne (Red.). Norsk litterær årbok 2016. kapittel. Det Norske Samlaget.

Vederhus, Inger (2015). Samtale eller læresamtale?. Christensen, Hanne; Stokke, Ruth Seierstad (Red.). Samtalens didaktiske muligheter. Kapittel 4. s. 66-83. Gyldendal Akademisk.

Tonne, Ingebjørg; Vederhus, Inger (2011). Gjenklang – utforsking av poetiske identitetstekstar og lingvistisk kapital i det fleirkulturelle klasserommet. Smidt, Jon; Seip Tønnessen, Elise; Aamotsbakken, Bente (Red.). Tekst og tegn - Lesing, skriving og multimodalitet i skole og samfunn. Kapittel. s. 237-254. Tapir Akademisk Forlag.
http://hdl.handle.net/10642/1048

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig