English version
Knut Aukland

Knut Aukland

Kort om

Knut Aukland forsker og underviser i religionsundervisning og KRLE på lærerutdanningen. Han står bak formidlingsprosjektet KRLEpodden og redigerte 10 ULØSTE PROBLEMER. Knut forsker på religionsdidaktikk, religion og India. Innenfor religionsdidaktikk forsker han på lærere på Facebook, bruk av VR og 360graders video i religionsundervisning, grunnlagsproblematikk, undervisningsdesign og pedagogisk designforskning, religion og utdanning i India. Innen religionsvitenskap har han gjort feltarbeid i India og forsket på hinduisme, jainisme, pilegrimsferd og forholdet mellom religion og vitenskap. Han har også forsket på kolonitiden i India. Knut har master fra UiO og Universitet i Oxford, og doktorgrad fra UiB.

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • Praksisutveksling i det globale sør

    Formålet med prosjektet Praksisutveksling i det globale sør er å oppnå et mer stabilt og varig økt studenttall, på et mer kvalitetssikret praksisutvekslingstilbud i det globale sør.

Vitenskapelige publikasjoner

Aukland, Knut (2024). A methodological turn in RE. British Journal of Religious Education.
https://doi.org/10.1080/01416200.2024.2319805

Hansen, Simon Simchai; Aukland, Knut (2023). Å utvikle etisk kompetanse med 3H-modellen: En studie av et etikkdidaktisk undervisningsdesign med VR. Nordidactica.

Aukland, Knut ; Andersland, Inge; Smith-Gahrsen, Martin; Lindhardt, Eva Mila; Kvia, Anne Siri ; Hansen, Simon Simchai (2023). VR in RE and moral education: report from a conference symposium at the NCRE 2022. Journal of Beliefs and Values.
https://doi.org/10.1080/13617672.2023.2207149

Olkvam, Hannah Johnson; Aukland, Knut (2023). Er Jesus hvit? Fargeblindhet og antirasistisk religionsundervisning. Prismet.
https://doi.org/10.5617/pri.10364

Aukland, Knut (2022). Kunnskapsproblemet og utforsking med ulike metoder: Å lære om vis-a-vis å lære hvordan. Prismet. Vol. 73.
https://doi.org/10.5617/pri.9699

Aukland, Knut (2021). Bridging the research–practice gap on Facebook: a study of online communication between RE teachers and researchers. British Journal of Religious Education.
https://doi.org/10.1080/01416200.2021.1920366

Aukland, Knut (2021). Å lære hvordan: Forslag til et nytt mål utover å lære om og av religion. Nordidactica. Vol. 11.
https://journals.lub.lu.se/nordidactica/article/vi

Aukland, Knut ; Tandberg, Håkon Naasen (2020). Lærergrupper på Facebook II: RLE-lærergruppa og andre møteplasser. Prismet. Vol. 71.
https://doi.org/10.5617/pri.7877

Tandberg, Håkon Naasen; Aukland, Knut (2020). Lærergrupper på Facebook I: RLE-lærergruppa og religionslærerens profesjonsfaglige utvikling. Prismet. Vol. 71.
https://doi.org/10.5617/pri.7876

Aukland, Knut (2019). Hindu Pilgrimage and Modern Tourism. Brekke, Torkel (Red.). The Oxford History of Hinduism: Modern Hinduism. s. 125-140. Oxford University Press.
https://doi.org/10.1093/oso/9780198790839.003.0008

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig