English version
Knut Aukland

Knut Aukland

Kort om

Knut Aukland forsker og underviser i religionsundervisning og KRLE på lærerutdanningen. Han står bak formidlingsprosjektet KRLEpodden og redigerte 10 ULØSTE PROBLEMER. Knut forsker på religionsdidaktikk, religion og India. Innenfor religionsdidaktikk forsker han på lærere på Facebook, bruk av VR og 360graders video i religionsundervisning, grunnlagsproblematikk, undervisningsdesign og pedagogisk designforskning, religion og utdanning i India. Innen religionsvitenskap har han gjort feltarbeid i India og forsket på hinduisme, jainisme, pilegrimsferd og forholdet mellom religion og vitenskap. Han har også forsket på kolonitiden i India. Knut har master fra UiO og Universitet i Oxford, og doktorgrad fra UiB.

Vitenskapelige publikasjoner

Aukland, Knut; Tandberg, Håkon Naasen (2020). Lærergrupper på Facebook II: RLE-lærergruppa og andre møteplasser. Prismet . Vol. 71.

Tandberg, Håkon Naasen; Aukland, Knut (2020). Lærergrupper på Facebook I: RLE-lærergruppa og religionslærerens profesjonsfaglige utvikling. Prismet . Vol. 71.
https://hdl.handle.net/11250/2726092

Aukland, Knut (2019). Hindu Pilgrimage and Modern Tourism. Brekke, Torkel (Red.). The Oxford History of Hinduism: Modern Hinduism. 7. s. 125-140. Oxford University Press.

Aukland, Knut (2018). At the Confluence of Leisure and Devotion: Hindu Pilgrimage and Domestic Tourism in India. International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage . Vol. 6.
http://hdl.handle.net/11250/2580926

Stausberg, Michael; Aukland, Knut (2018). Introduction: On dragons and elephants: Religion in domestic and international tourism in China and India. International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage . Vol. 6.
http://hdl.handle.net/11250/2582559

Aukland, Knut (2018). Repackaging India’s Sacred Geography: Travel Agencies and Pilgrimage-Related Travel. Numen . Vol. 65.
http://booksandjournals.brillonline.com/content/jo...

Aukland, Knut (2017). Pilgrimage expansion through tourism in contemporary India: the development and promotion of a Hindu pilgrimage circuit. Journal of Contemporary Religion . Vol. 32.

Aukland, Knut (2016). Krishna's Curse in the Age of Global Tourism: Hindu pilgrimage priests and their trade. Modern Asian Studies . Vol. 50.

Aukland, Knut (2016). Retailing religion: Guided tours and guide narratives in Hindu pilgrimage. Tourist Studies . Vol. 16.

Aukland, Knut (2016). The scientization and academization of Jainism. Journal of the American Academy of Religion . Vol. 84.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig