English version
Marlen Ferrer

Marlen Ferrer

Forskningsprosjekter

  • Praksisutveksling i det globale sør

    Formålet med prosjektet Praksisutveksling i det globale sør er å oppnå et mer stabilt og varig økt studenttall, på et mer kvalitetssikret praksisutvekslingstilbud i det globale sør.

Vitenskapelige publikasjoner

Ferrer, Marlen (2022). Demokratisk dannelse gjennom historie. Børhaug, Kjetil; Hunnes, Odd Ragnar; Samnøy, Åshild (Red.). Nye spadestikk i samfunnsfagdidaktikken. s. 287-304. Fagbokforlaget.

Ferrer, Marlen ; Johannesen, Hedvig ; Wetlesen, Annika ; Aas, Per Anders (2021). Burde Greta heller vært på skolen? Om vilkårene for systemkritisk tenkning i skolen, med elevenes klimaopprør som utgangspunkt. Norsk sosiologisk tidsskrift. Vol. 5.
https://doi.org/10.18261/issn.2535-2512-2021-05-02

Ferrer, Marlen ; Jøsok, Evy ; Ryen, Erik ; Wetlesen, Annika ; Aas, Per Anders (2019). Hva er kritisk tenkning i samfunnsfag?. Ferrer, Marlen; Wetlesen, Annika (Red.). Kritisk tenkning i samfunnsfag. s. 11-29. Universitetsforlaget.

Ferrer, Marlen (2019). Kritisk tenkning i møte med lærebøker. Ferrer, Marlen; Wetlesen, Annika (Red.). Kritisk tenkning i samfunnsfag. s. 110-130. Universitetsforlaget.

Ferrer, Marlen ; Wetlesen, Annika (2019). Kritisk tenkning i samfunnsfag. ISBN: 9788215031835. 198 s. Universitetsforlaget.

Ferrer, Strand Marlen (2012). State Formation and Courtly Culture in the Scandinavian Kingdoms in the High Middle Ages. Scandinavian Journal of History.
https://doi.org/10.1080/03468755.2011.640174

Ferrer, Marlen (2005). Æren og friheten: Forhandlinger om ære i spansk og norrøn middelalder. Historisk Tidsskrift (Norge). Vol. 84.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig