English version
Marlen Ferrer

Marlen Ferrer

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Ferrer, Marlen (2019). Kritisk tenkning i møte med lærebøker. Ferrer, Marlen; Wetlesen, Annika (Red.). Kritisk tenkning i samfunnsfag. kapittel 6. s. 110-130. Universitetsforlaget.

Ferrer, Marlen; Jøsok, Evy; Ryen, Erik; Wetlesen, Annika; Aas, Per Anders (2019). Hva er kritisk tenkning i samfunnsfag?. Ferrer, Marlen; Wetlesen, Annika (Red.). Kritisk tenkning i samfunnsfag. Kapittel 1. s. 11-29. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/bok...

Ferrer, Marlen; Wetlesen, Annika (2019). Kritisk tenkning i samfunnsfag. ISBN: 9788215031835. 198 s. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/bok...

Ferrer, Strand Marlen (2012). State Formation and Courtly Culture in the Scandinavian Kingdoms in the High Middle Ages. Scandinavian Journal of History .

Ferrer, Marlen (2005). Æren og friheten: Forhandlinger om ære i spansk og norrøn middelalder. Historisk Tidsskrift (Norge) . Vol. 84.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig