English version
Annika Wetlesen

Annika Wetlesen

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Wetlesen, Annika; Eie, Siv (2019). Geografisk dannelse: en reise gjennom fylkene i Norge. Ferrer, Marlen; Wetlesen, Annika (Red.). Kritisk tenkning i samfunnsfag. kapittel 5. s. 88-109. Universitetsforlaget.

Ferrer, Marlen; Jøsok, Evy; Ryen, Erik; Wetlesen, Annika; Aas, Per Anders (2019). Hva er kritisk tenkning i samfunnsfag?. Ferrer, Marlen; Wetlesen, Annika (Red.). Kritisk tenkning i samfunnsfag. Kapittel 1. s. 11-29. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/bok...

Ferrer, Marlen; Wetlesen, Annika (2019). Kritisk tenkning i samfunnsfag. ISBN: 9788215031835. 198 s. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/bok...

Wetlesen, Annika (2010). Legal empowerment of workers in the informal economy: the case of the construction industry in Tamil Nadu,India. Journal of Asian Public Policy. Vol. 3.

Wetlesen, Annika (2010). Fagforeninger og velferdspolitikk i Tamil Nadu. Ruud, Arild Engelsen; Heierstad, Geir (Red.). Demokrati på indisk. Kapittel 8. s. 157-177. Unipub forlag.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig