English version
Anders Granås Kjøstvedt

Anders Granås Kjøstvedt

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Banik, Vibeke Kieding; Kjøstvedt, Anders Granås (2022). Kollektive minner og universalisering. Holocaust i den nye norske læreplanen for grunnskolen. Nordidactica . Vol. 12.

Kjøstvedt, Anders Granås (2019). Å tenke kritisk i møte med det uforståelige. Ferrer, Marlen; Wetlesen, Annika (Red.). Kritisk tenkning i samfunnsfag. kapittel. s. 153-171. Universitetsforlaget.

Kjøstvedt, Anders Granås (2016). In the Shadow of the Lost War: The Nazi Movement and Labour Conflicts in the Weimar Period. Kjøstvedt, Anders Granås (Red.). New Political Ideas in the Aftermath of the Great War. Kap. 7. s. 129-150. Palgrave Macmillan.

Kjøstvedt, Anders Granås (2016). New Political Ideas in the Aftermath of the Great War. ISBN: 978-3-319-38914-1. 265 s. Palgrave Macmillan.

Kjøstvedt, Anders Granås (2016). Working towards the Volksgemeinschaft: Constructing a racial community at the Junkers aircraft factory. Politics, Religion & Ideology . Vol. 17.

Kjøstvedt, Anders Granås (2015). "Widerstand und Ergebung": Dietrich Bonhoeffer og Bekjennelseskirken. Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt; Brandal, Nik. (Red.). Demokratisk beredskap. Intellektuell motstand mot totalitære fristelser. Kap. s. 82-102. Dreyer Forlag A/S.

Kjøstvedt, Anders Granås (2014). Holocaust. Hagtvet, Bernt; Brandal, Nikolai; Thorsen, Dag Einar (Red.). Folkemordenes svarte bok, 2. utgave. Kapittel 19. s. 304-326. Universitetsforlaget.

Kjøstvedt, Anders Granås (2013). The Dynamics of Mobilisation: The Nazi Movement in Weimar Berlin. Politics, Religion & Ideology . Vol. 14.

Kjøstvedt, Anders Granås (2013). Kvinners rolle i fascismen og høyreradikalismen fra mellomkrigstiden til i dag. Jupskås, Anders Ravik; Jupskås, Anders Ravik (Red.). Akademiske perspektiver på 22. juli. Kapittel. s. 129-142. Akademisk Forlag.

Karcher, Nicola Kristin; Kjøstvedt, Anders Granås (2012). Introduction. Kjøstvedt, Anders Granås; Karcher, Nicola Kristin (Red.). Movements and Ideas of the Extreme Right. Introduction. s. 11-19. Peter Lang Publishing Group.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig