English version
Evy Jøsok

Evy Jøsok

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • Demokrati, læring og mobilisering for unge medborgere (DEMOCIT)

    Hvordan utvikler norske ungdommer demokratisk handlingskompetanse og tro på at deres meninger kan gjøre en politisk forskjell? Målet med DEMOCIT er å bidra til å redusere utviklingen av et “civic empowerment gap” i det norske demokratiet.

  • Kritisk tenkning i barneskolen (KriT)

    KriT er et flerfaglig prosjekt som eies av Utdanningsetaten (Oslo Kommune) med prosjektledelse på OsloMet. Prosjektet har som mål å utvikle en didaktikk for kritisk tenkning i barneskolen med utgangspunkt i barnelitteratur og nyheter.

Vitenskapelige publikasjoner

Jøsok, Evy; Kjøstvedt, Anders Granås (2023). Politisk mestringstro og kontroversielle spørsmål i samfunnsfag. Nordidactica . Vol. 13.
https://journals.lub.lu.se/nordidactica/article/vi...

Ryen, Erik; Jøsok, Evy (2021). Citizenship-as-knowledge: How perspectives from Bildung-centred Didaktik can contribute to European Citizenship Education beyond competence. European Educational Research Journal .

Jøsok, Evy; Elvebakk, Lisbeth (2019). Kritisk tenkning i klasserommet. Ferrer, Marlen; Wetlesen, Annika (Red.). Kritisk tenkning i samfunnsfag. 3. s. 50-68. Universitetsforlaget.

Ferrer, Marlen; Jøsok, Evy; Ryen, Erik; Wetlesen, Annika; Aas, Per Anders (2019). Hva er kritisk tenkning i samfunnsfag?. Ferrer, Marlen; Wetlesen, Annika (Red.). Kritisk tenkning i samfunnsfag. Kapittel 1. s. 11-29. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/bok...

Jøsok, Evy; Elvebakk, Lisbeth (2017). “Et bra prosjekt som har gjort meg til en bedre skriver”– arbeid med skrivestrategier i videregående skole. 16 s. Acta Didactica Norge . Vol. 11.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig