English version
Lihong Huang

Lihong Huang

Kort om

Lihong Huang har en master (M.A.) i Banehagesutdanning (1996) fra Kina, en master (M.Phil) i Comparative and International Education fra Norge (UiO, 2002) og doktorgrad (Dr.Philos) i International Education fra Sverige (Stockholms universitet, 2005). Årsaker til og langsiktige konsekvensene av læringsresultat, læringsmiljø, og sosiale og psykologiske velvære av barna og ungdom i skole er blant hennes viktigste forskingsinteresser i dag. Andre interesser er politikk, økonomi, sosial ulikhet i utdanningssystemene og ungdoms deltakelser i samfunnet i Europa og i internasjonal sammenheng. Hun har vært medlem til Europeisk ungdomsforskeres nettverk (PEYR) 2011-2016, prosjektleder til den Norske studien av International Civic and Citzenship Education Study (ICCS 2016), er medarbeider ved Voldsprogrammet - Forskningsprogram om vold i nære relasjoner og Norges representant ved COST Action European Network for Environmental Citizenship.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emner

Ungdom   Utdanningspolitikk   Psykisk helse   Ungdom og politisk deltakelse   Utdanning og samfunnsdeltakelse   Vold og mobing   Læringsmiljø

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • Demokrati, læring og mobilisering for unge medborgere

    Hvordan utvikler norske ungdommer demokratisk handlingskompetanse og tro på at deres meninger kan gjøre en politisk forskjell? Målet med DEMOCIT er å bidra til å redusere utviklingen av et “civic empowerment gap” i det norske demokratiet. Det er behov for økt kunnskap og nytenkning om demokratiopplæring i alle skolens fag.

  • Voldsprogrammet – Forskningsprogram om vold i nære relasjoner

    Forskningsprogrammet handler om å forstå vold i nære relasjoner som fenomen og konsekvensene volden har for de som blir utsatt. Det handler også om tiltakene samfunnet setter i verk for å hjelpe utsatte og for å bekjempe vold.

Vitenskapelige publikasjoner

Cheah, Saiki Lucy; Huang, Lihong (2019). Environmental Citizenship in a Nordic Civic and Citizenship Education Context. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) . Vol. 3.

Mossige, Svein; Huang, Lihong (2019). Ungdoms utsatthet for flere typer alvorlige hendelser. Skjørten, Kristin; Bakketeig, Elisiv; Bjørnholt, Margunn; Mossige, Svein (Red.). Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. Kapittel 6. s. 105-123. Universitetsforlaget.

Eriksen, Ingunn Marie; Huang, Lihong (2019). Discrepancies in school staff’s awareness of bullying: A Nordic comparison. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) . Vol. 3.

Hu, Aihua; Huang, Lihong (2019). Teachers’ professional development and an open classroom climate:A comparative study of Norway, Sweden, South Korea, and Taiwan. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) . Vol. 3.
http://hdl.handle.net/11250/2619652

Huang, Lihong; Mossige, Svein (2018). Resilience and Poly-Victimization among Two Cohorts of Norwegian Youth. International Journal of Environmental Research and Public Health . Vol. 15.
https://www.mdpi.com/1660-4601/15/12/2852

Huang, Lihong; Bruun, Jens; Lieberkind, Jonas; Arensmeier, Cecilia (2018). Nye tall om ungdom: Skandinaviske ungdommers tillit til samtid og framtid. Tidsskrift for ungdomsforskning . Vol. 18.
http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-...

Seland, Idunn; Huang, Lihong (2018). Literacy som aspekt ved norske elevers demokratiforståelse. Skolens bidrag til elevers lærling om demokrati undersøkt gjennom læreplaner og karakterer i fire fag. Tidsskrift for ungdomsforskning . Vol. 18.

Stray, Janicke Heldal; Huang, Lihong (2018). Norske elevers demokratikunnskaper og aksept for religiøse autoriteter i samfunnet. Tidsskrift for ungdomsforskning . Vol. 18.
http://hdl.handle.net/11250/2584190

Pustułka, Paula; Krzaklewska, Ewa; Huang, Lihong (2018). Childbearing behaviours of Polish migrants in Norway. Slany, Krystyna; Ślusarczyk, Magdalena; Pustulka, Paula; Guribye, Eugene (Red.). Transnational Polish Families in Norway. Social Capital, Integration, Institutions and Care. Part II Between work, home, and society. s. 123-153. Peter Lang Publishing Group.

Mossige, Svein; Huang, Lihong (2017). Poly-victimization in a Norwegian adolescent population: Prevalence, social and psychological profile, and detrimental effects. 14 s. PLOS ONE . Vol. 12.
http://hdl.handle.net/10852/63914

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig