English version
Lihong Huang

Lihong Huang

Kort om

Lihong Huang har en master (M.A.) i Barnehagesutdanning (1996) fra Kina, en master (M.Phil) i Comparative and International Education fra Norge (UiO, 2002) og doktorgrad (Dr.Philos) i International Education fra Sverige (Stockholms universitet, 2005). Årsaker til og langsiktige konsekvensene av læringsresultat, læringsmiljø, og sosiale og psykologiske velvære av barna og ungdom i skole er blant hennes viktigste forskingsinteresser i dag. Andre interesser er politikk, økonomi, sosial ulikhet i utdanningssystemene og ungdoms deltakelser i samfunnet i Europa og i internasjonal sammenheng. Hun har vært medlem til Europeisk ungdomsforskeres nettverk (PEYR) 2011-2016, prosjektleder til den Norske studien av International Civic and Citzenship Education Study (ICCS 2016), er medarbeider ved Voldsprogrammet - Forskningsprogram om vold i nære relasjoner og Norges representant ved COST Action European Network for Environmental Citizenship (2017-2022), en medlem i reduksjon til tidsskriftet YOUNG.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emner

Læringsmiljø   Ungdom   Utdanningspolitikk   Psykisk helse   Ungdom og politisk deltakelse   Utdanning og samfunnsdeltakelse   Vold og mobing

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Paaske, Nanna ; Mohammad-Roe, Siri ; Smets, Wouter; Amitai, Ama; Randazzo, Maomi Alexia; Huang, Lihong (2023). Challenges for European teachers when assessing student learning to promote democratic citizenship competences. Journal of Social Science Education. Vol. 22.
https://doi.org/10.11576/jsse-5978

Huang, Lihong ; Mossige, Svein; Solem, May-Britt (2022). Access to Public Support Systems Related to Severity of Adversities and Resilience among Adolescents. 13 s. Children. Vol. 9.
https://doi.org/10.3390/children9070948

Biseth, Heidi ; Hoskins, Bryony; Huang, Lihong (2021). Northern Lights on Civic and Citizenship Education: A Cross-national Comparison of Nordic Data from ICCS. ISBN: 978-3-030-66788-7. 170 s. Springer. Vol. 11.
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-6

Seland, Idunn ; Huang, Lihong ; Arensmeier, Cecilia; Bruun, Jens; Löfström, Jan (2021). Aims of citizenship education across Nordic countries: Comparing school principals' priorities in citizenship education 2009-2016. Biseth, Heidi; Hoskins, Bryony; Huang, Lihong (Red.). Northern Lights on Civic and Citizenship Education: A Cross-national Comparison of Nordic Data from ICCS. s. 43-63. Springer.
https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-

Huang, Lihong ; Cheah, Saiki Lucy (2021). The Young Environmental Citizens in Nordic Countries: Their Concerns, Values, Engagement, and Intended Future Actions. Biseth, Heidi; Hoskins, Bryony; Huang, Lihong (Red.). Northern Lights on Civic and Citizenship Education: A Cross-national Comparison of Nordic Data from ICCS. s. 123-146. Springer.
https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-

Biseth, Heidi ; Hoskins, Bryony; Huang, Lihong (2021). Using IEA International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) Data: Northern Lights on ICCS. Biseth, Heidi; Hoskins, Bryony; Huang, Lihong (Red.). Northern Lights on Civic and Citizenship Education: A Cross-national Comparison of Nordic Data from ICCS. s. 1-18. Springer.
https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-

Biseth, Heidi ; Hoskins, Bryony; Huang, Lihong (2021). Civic and Citizenship Education: From Big Data to Transformative Education. Biseth, Heidi; Hoskins, Bryony; Huang, Lihong (Red.). Northern Lights on Civic and Citizenship Education: A Cross-national Comparison of Nordic Data from ICCS. s. 147-160. Springer.
https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-

Biseth, Heidi ; Seland, Idunn ; Huang, Lihong (2021). Strengthening Connections Between Research, Policy, and Practice in Norwegian Civic and Citizenship Education. Malak-Minkiewicz, Barbara; Torney-Purta, Judith (Red.). Influences of the IEA Civic and Citizenship Education Studies: Practice, Policy, and Research Across Countries and Regions. s. 147-159. Springer.
https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-

Hoskins, Bryony; Huang, Lihong ; Arensmeier, Cecilia (2021). Socioeconomic Inequalities in Civic Learning in Nordic Schools: Identifying the Potential of In-School Civic Participation for Disadvantaged Students. Biseth, Heidi; Hoskins, Bryony; Huang, Lihong (Red.). Northern Lights on Civic and Citizenship Education: A Cross-national Comparison of Nordic Data from ICCS. s. 93- Springer.
https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-

Christensen, Ingrid Reite; Biseth, Heidi ; Huang, Lihong (2021). Developing Digital Citizenship and Civic Engagement Through Social Media Use in Nordic Schools. Biseth, Heidi; Hoskins, Bryony; Huang, Lihong (Red.). Northern Lights on Civic and Citizenship Education: A Cross-national Comparison of Nordic Data from ICCS. s. 65-92. Springer.
https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig