English version
Lihong Huang

Lihong Huang

Kort om

Lihong Huang har en master (M.A.) i Banehagesutdanning (1996) fra Kina, en master (M.Phil) i Comparative and International Education fra Norge (UiO, 2002) og doktorgrad (Dr.Philos) i International Education fra Sverige (Stockholms universitet, 2005). Årsaker til og langsiktige konsekvensene av læringsresultat, læringsmiljø, og sosiale og psykologiske velvære av barna og ungdom i skole er blant hennes viktigste forskingsinteresser i dag. Andre interesser er politikk, økonomi, sosial ulikhet i utdanningssystemene og ungdoms deltakelser i samfunnet i Europa og i internasjonal sammenheng. Hun har vært medlem til Europeisk ungdomsforskeres nettverk (PEYR) 2011-2016, prosjektleder til den Norske studien av International Civic and Citzenship Education Study (ICCS 2016), er medarbeider ved Voldsprogrammet - Forskningsprogram om vold i nære relasjoner og Norges representant ved COST Action European Network for Environmental Citizenship.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emner

Ungdom   Utdanningspolitikk   Psykisk helse   Ungdom og politisk deltakelse   Utdanning og samfunnsdeltakelse   Vold og mobing   Læringsmiljø

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Hu, Aihua; Huang, Lihong (2020). Policy Review on the Norwegian Initiative of Offering Free Homework Assistance in Schools. 12 s. ECNU Review of Education .
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/20965...

Gericke, Niklas; Huang, Lihong; Knippels, Marie-Christine; Christodoulou, Andri; Van Dam, Frans; Gasparovic, Slaven (2020). Environmental Citizenship in Secondary Formal Education: The Importance of Curriculum and Subject Teachers. Hadjichambis, Andreas Ch.; Reis, Pedro; Paraskeva-Hadjichambi, Demetra; Činčera, Jan; Boeve-de Pauw, Jelle; Gericke, Niklas; Knippels, Marie-Christine (Red.). Conceptualizing Environmental Citizenship for 21st Century Education. Chapter 13. s. 193-212. Springer Nature.
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F97...

Cheah, Saiki Lucy; Huang, Lihong (2019). Environmental Citizenship in a Nordic Civic and Citizenship Education Context. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) . Vol. 3.

Mossige, Svein; Huang, Lihong (2019). Ungdoms utsatthet for flere typer alvorlige hendelser. Skjørten, Kristin; Bakketeig, Elisiv; Bjørnholt, Margunn; Mossige, Svein (Red.). Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. Kapittel 6. s. 105-123. Universitetsforlaget.

Eriksen, Ingunn Marie; Huang, Lihong (2019). Discrepancies in school staff’s awareness of bullying: A Nordic comparison. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) . Vol. 3.

Hu, Aihua; Huang, Lihong (2019). Teachers’ professional development and an open classroom climate:A comparative study of Norway, Sweden, South Korea, and Taiwan. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) . Vol. 3.
http://hdl.handle.net/11250/2619652

Huang, Lihong; Mossige, Svein (2018). Resilience and Poly-Victimization among Two Cohorts of Norwegian Youth. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) . Vol. 15.
https://www.mdpi.com/1660-4601/15/12/2852

Huang, Lihong; Bruun, Jens; Lieberkind, Jonas; Arensmeier, Cecilia (2018). Nye tall om ungdom: Skandinaviske ungdommers tillit til samtid og framtid. Tidsskrift for ungdomsforskning . Vol. 18.
http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-...

Seland, Idunn; Huang, Lihong (2018). Literacy som aspekt ved norske elevers demokratiforståelse. Skolens bidrag til elevers lærling om demokrati undersøkt gjennom læreplaner og karakterer i fire fag. Tidsskrift for ungdomsforskning . Vol. 18.

Stray, Janicke Heldal; Huang, Lihong (2018). Norske elevers demokratikunnskaper og aksept for religiøse autoriteter i samfunnet. Tidsskrift for ungdomsforskning . Vol. 18.
http://hdl.handle.net/11250/2584190

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig