English version
Lihong Huang

Lihong Huang

Kort om

Lihong Huang har en master (M.A.) i Barnehagesutdanning (1996) fra Kina, en master (M.Phil) i Comparative and International Education fra Norge (UiO, 2002) og doktorgrad (Dr.Philos) i International Education fra Sverige (Stockholms universitet, 2005). Årsaker til og langsiktige konsekvensene av læringsresultat, læringsmiljø, og sosiale og psykologiske velvære av barna og ungdom i skole er blant hennes viktigste forskingsinteresser i dag. Andre interesser er politikk, økonomi, sosial ulikhet i utdanningssystemene og ungdoms deltakelser i samfunnet i Europa og i internasjonal sammenheng. Hun har vært medlem til Europeisk ungdomsforskeres nettverk (PEYR) 2011-2016, prosjektleder til den Norske studien av International Civic and Citzenship Education Study (ICCS 2016), er medarbeider ved Voldsprogrammet - Forskningsprogram om vold i nære relasjoner og Norges representant ved COST Action European Network for Environmental Citizenship.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emner

Ungdom   Utdanningspolitikk   Psykisk helse   Ungdom og politisk deltakelse   Utdanning og samfunnsdeltakelse   Vold og mobing   Læringsmiljø

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Biseth, Heidi; Seland, Idunn; Huang, Lihong (2021). Strengthening Connections Between Research, Policy, and Practice in Norwegian Civic and Citizenship Education. Malak-Minkiewicz, Barbara; Torney-Purta, Judith (Red.). Influences of the IEA Civic and Citizenship Education Studies: Practice, Policy, and Research Across Countries and Regions. Chapter 13. s. 147-159. Springer.
https://hdl.handle.net/11250/2823213

Hoskins, Bryony; Huang, Lihong; Arensmeier, Cecilia (2021). Socioeconomic Inequalities in Civic Learning in Nordic Schools: Identifying the Potential of In-School Civic Participation for Disadvantaged Students. Biseth, Heidi; Hoskins, Bryony; Huang, Lihong (Red.). Northern Lights on Civic and Citizenship Education: A Cross-national Comparison of Nordic Data from ICCS. 5. s. 93- Springer.
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-...

Huang, Lihong; Cheah, Saiki Lucy (2021). The Young Environmental Citizens in Nordic Countries: Their Concerns, Values, Engagement, and Intended Future Actions. Biseth, Heidi; Hoskins, Bryony; Huang, Lihong (Red.). Northern Lights on Civic and Citizenship Education: A Cross-national Comparison of Nordic Data from ICCS. 6. s. 123-146. Springer.
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-...

Seland, Idunn; Huang, Lihong; Arensmeier, Cecilia; Bruun, Jens; Löfström, Jan (2021). Aims of citizenship education across Nordic countries: Comparing school principals' priorities in citizenship education 2009-2016. Biseth, Heidi; Hoskins, Bryony; Huang, Lihong (Red.). Northern Lights on Civic and Citizenship Education: A Cross-national Comparison of Nordic Data from ICCS. 3. s. 43-63. Springer.
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-...

Biseth, Heidi; Hoskins, Bryony; Huang, Lihong (2021). Civic and Citizenship Education: From Big Data to Transformative Education. Biseth, Heidi; Hoskins, Bryony; Huang, Lihong (Red.). Northern Lights on Civic and Citizenship Education: A Cross-national Comparison of Nordic Data from ICCS. Chapter 7. s. 147-160. Springer.

Christensen, Ingrid Reite; Biseth, Heidi; Huang, Lihong (2021). Developing Digital Citizenship and Civic Engagement Through Social Media Use in Nordic Schools. Biseth, Heidi; Hoskins, Bryony; Huang, Lihong (Red.). Northern Lights on Civic and Citizenship Education: A Cross-national Comparison of Nordic Data from ICCS. Chapter 4. s. 65-92. Springer.

Biseth, Heidi; Hoskins, Bryony; Huang, Lihong (2021). Using IEA International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) Data: Northern Lights on ICCS. Biseth, Heidi; Hoskins, Bryony; Huang, Lihong (Red.). Northern Lights on Civic and Citizenship Education: A Cross-national Comparison of Nordic Data from ICCS. Chapter 1. s. 1-18. Springer.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-03...

Biseth, Heidi; Hoskins, Bryony; Huang, Lihong (2021). Northern Lights on Civic and Citizenship Education: A Cross-national Comparison of Nordic Data from ICCS. ISBN: 978-3-030-66788-7. 170 s. Springer.
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-6...

Hu, Aihua; Huang, Lihong (2020). Policy Review on the Norwegian Initiative of Offering Free Homework Assistance in Schools. 12 s. ECNU Review of Education .
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/20965...

Gericke, Niklas; Huang, Lihong; Knippels, Marie-Christine; Christodoulou, Andri; Van Dam, Frans; Gasparovic, Slaven (2020). Environmental Citizenship in Secondary Formal Education: The Importance of Curriculum and Subject Teachers. Hadjichambis, Andreas Ch.; Reis, Pedro; Paraskeva-Hadjichambi, Demetra; Činčera, Jan; Boeve-de Pauw, Jelle; Gericke, Niklas; Knippels, Marie-Christine (Red.). Conceptualizing Environmental Citizenship for 21st Century Education. Chapter 13. s. 193-212. Springer Nature.
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F97...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig