English version
May-Britt Solem

May-Britt Solem

Kort om

May-Britt Solem har master i sosialt arbeid, og viedereutdanning i familieterapi. Hun har doktorgrad fra Psykologisk Institutt, UIO i 2011 med tittel "Parenting Stress and Coping Practices. A Salutogenic Approach". Solem har utviklet master i famiiliebehandling og drevet denne og vært koordinator fra 2008. Solem har også utviklet og drevet emnet Psykiske tilstandsbilder fra 2008 og workshops i masterklinikk med dialogmøter med praksisfeltet. Dessuten har hun undervist på Bachelor i Sosialt arbeid med temaer salutogenese, mestring, resilience og kritisk realisme.
Forskningsinteresser: foreldrepraksier og foreldrestress, MMD, mixed metods og longitudinell metode.


Fagområder:

Vitenskapsdisipliner:
Samfunnsvitenskap, sosialt arbeid, familieterapi

Vitenskapelige publikasjoner

Huang, Lihong; Mossige, Svein; Solem, May-Britt (2022). Access to Public Support Systems Related to Severity of Adversities and Resilience among Adolescents. 13 s. Children . Vol. 9.
http://hdl.handle.net/10852/94696

Solem, May-Britt; Helgeland, Ingeborg Marie; Brannen, Julia; Phoenix, Ann (2020). Transitions to Adulthood of ‘At Risk’ Young Men: New Analysis from Two Norwegian Qualitative Longitudinal Studies. Children & society . Vol. 34.

Natland, Sidsel; Solem, May-Britt (2019). Et situert blikk på praksis. Praksisnær forskning innen sosialt arbeid og sosialpolitikk. Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (Red.). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. Kapittel 5. s. 125-143. Fagbokforlaget.

Solem, May-Britt; Nybø, Elsa (2017). Overordnede sosial og velferdspolitiske rammer. Hansen, Ragnhild; Solem, May-Britt (Red.). Sosialt arbeid. En situert praksis. Kapittel 13. s. 293-305. Gyldendal Akademisk.

Solem, May-Britt (2017). Kritisk realisme som vitenskapsteoretisk posisjon for sosialt arbeid. Hansen, Ragnhild; Solem, May-Britt (Red.). Sosialt arbeid. En situert praksis. Kapittel 6. s. 115-128. Gyldendal Akademisk.

Solem, May-Britt (2017). Styrkebaserte perspektiver. Hansen, Ragnhild; Solem, May-Britt (Red.). Sosialt arbeid. En situert praksis. Kapittel 5. s. 94-115. Gyldendal Akademisk.

Kjørstad, Monica; Solem, May-Britt (2017). Theory and practice as a dynamic relation. Kjørstad, Monica; Solem, May-Britt (Red.). Critical realism for welfare professions. Kapittel 10. s. 145-152. Routledge.

Kjørstad, Monica; Solem, May-Britt (2017). Basic concepts in critical realism. Kjørstad, Monica; Solem, May-Britt (Red.). Critical realism for welfare professions. Kapittel 2. s. 13-23. Routledge.

Kjørstad, Monica; Solem, May-Britt (2017). Toward an in-depth understanding of professional social and welfare work. Kjørstad, Monica; Solem, May-Britt (Red.). Critical realism for welfare professions. Kapittel 1. s. 3-13. Routledge.

Solem, May-Britt (2017). Parenting stress and coping practies in a critical realist perspective. Kjørstad, Monica; Solem, May-Britt (Red.). Critical realism for welfare professions. Kapittel 8. s. 107-118. Routledge.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig