English version
May-Britt Solem

May-Britt Solem

Vitenskapelige publikasjoner

Tilden, Terje; Solem, May-Britt; Thuen, Frode; Lorås, Lennart; Stokkebekk, Jan; Whittaker, Kristoffer (2022). Å ta empirien på alvor v.2.0. Fokus på familien . Vol. 4.

Huang, Lihong; Mossige, Svein; Solem, May-Britt (2022). Access to Public Support Systems Related to Severity of Adversities and Resilience among Adolescents. 13 s. Children . Vol. 9.
http://hdl.handle.net/10852/94696

Solem, May-Britt; Helgeland, Ingeborg Marie; Brannen, Julia; Phoenix, Ann (2020). Transitions to Adulthood of ‘At Risk’ Young Men: New Analysis from Two Norwegian Qualitative Longitudinal Studies. Children & society . Vol. 34.

Natland, Sidsel; Solem, May-Britt (2019). Et situert blikk på praksis. Praksisnær forskning innen sosialt arbeid og sosialpolitikk. Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (Red.). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. Kapittel 5. s. 125-143. Fagbokforlaget.

Solem, May-Britt; Nybø, Elsa (2017). Overordnede sosial og velferdspolitiske rammer. Hansen, Ragnhild; Solem, May-Britt (Red.). Sosialt arbeid. En situert praksis. Kapittel 13. s. 293-305. Gyldendal Akademisk.

Solem, May-Britt (2017). Kritisk realisme som vitenskapsteoretisk posisjon for sosialt arbeid. Hansen, Ragnhild; Solem, May-Britt (Red.). Sosialt arbeid. En situert praksis. Kapittel 6. s. 115-128. Gyldendal Akademisk.

Solem, May-Britt (2017). Styrkebaserte perspektiver. Hansen, Ragnhild; Solem, May-Britt (Red.). Sosialt arbeid. En situert praksis. Kapittel 5. s. 94-115. Gyldendal Akademisk.

Kjørstad, Monica; Solem, May-Britt (2017). Theory and practice as a dynamic relation. Kjørstad, Monica; Solem, May-Britt (Red.). Critical realism for welfare professions. Kapittel 10. s. 145-152. Routledge.

Kjørstad, Monica; Solem, May-Britt (2017). Basic concepts in critical realism. Kjørstad, Monica; Solem, May-Britt (Red.). Critical realism for welfare professions. Kapittel 2. s. 13-23. Routledge.

Kjørstad, Monica; Solem, May-Britt (2017). Toward an in-depth understanding of professional social and welfare work. Kjørstad, Monica; Solem, May-Britt (Red.). Critical realism for welfare professions. Kapittel 1. s. 3-13. Routledge.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig