English version
May-Britt Solem

May-Britt Solem

Kort om

May-Britt Solem har master i sosialt arbeid, og viedereutdanning i familieterapi. Hun har doktorgrad fra Psykologisk Institutt, UIO i 2011 med tittel "Parenting Stress and Coping Practices. A Salutogenic Approach". Solem har utviklet master i famiiliebehandling og drevet denne og vært koordinator fra 2008. Solem har også utviklet og drevet emnet Psykiske tilstandsbilder fra 2008 og workshops i masterklinikk med dialogmøter med praksisfeltet. Dessuten har hun undervist på Bachelor i Sosialt arbeid med temaer salutogenese, mestring, resilience og kritisk realisme.
Forskningsinteresser: foreldrepraksier og foreldrestress, MMD, mixed metods og longitudinell metode.


Fagområder:

Vitenskapsdisipliner:
Samfunnsvitenskap, sosialt arbeid, familieterapi

Vitenskapelige publikasjoner

Tilden, Terje; Solem, May-Britt ; Thuen, Frode; Lorås, Lennart; Stokkebekk, Jan Kristian; Whittaker, Kristoffer James (2024). Taking empirical evidence seriously v. 2.0. Journal of Family Therapy.
https://doi.org/10.1111/1467-6427.12448

Huang, Lihong ; Mossige, Svein; Solem, May-Britt (2022). Access to Public Support Systems Related to Severity of Adversities and Resilience among Adolescents. 13 s. Children. Vol. 9.
https://doi.org/10.3390/children9070948

Tilden, Terje; Solem, May-Britt ; Thuen, Frode; Lorås, Lennart; Stokkebekk, Jan; Whittaker, Kristoffer (2022). Å ta empirien på alvor v.2.0. Fokus på familien. Vol. 4.
https://doi.org/10.18261/fokus.50.4.5

Solem, May-Britt ; Helgeland, Ingeborg Marie ; Brannen, Julia; Phoenix, Ann (2020). Transitions to Adulthood of ‘At Risk’ Young Men: New Analysis from Two Norwegian Qualitative Longitudinal Studies. Children & society. Vol. 34.
https://doi.org/10.1111/chso.12369

Natland, Sidsel ; Solem, May-Britt (2019). Et situert blikk på praksis. Praksisnær forskning innen sosialt arbeid og sosialpolitikk. Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (Red.). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. s. 125-143. Fagbokforlaget.

Solem, May-Britt (2017). Parenting stress and coping practies in a critical realist perspective. Kjørstad, Monica; Solem, May-Britt (Red.). Critical realism for welfare professions. s. 107-118. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781315517537-8

Hansen, Ragnhild ; Solem, May-Britt (2017). Profesjonelt sosialt arbeid som kunnskapsbasert praksis. Hansen, Ragnhild; Solem, May-Britt (Red.). Sosialt arbeid. En situert praksis. s. 155-177. Gyldendal Akademisk.

Kjørstad, Monica ; Solem, May-Britt (2017). Toward an in-depth understanding of professional social and welfare work. Kjørstad, Monica; Solem, May-Britt (Red.). Critical realism for welfare professions. s. 3-13. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781315517537-1

Kjørstad, Monica ; Solem, May-Britt (2017). Basic concepts in critical realism. Kjørstad, Monica; Solem, May-Britt (Red.). Critical realism for welfare professions. s. 13-23. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781315517537-2

Kjørstad, Monica ; Solem, May-Britt (2017). Theory and practice as a dynamic relation. Kjørstad, Monica; Solem, May-Britt (Red.). Critical realism for welfare professions. s. 145-152. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781315517537-10

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig