English version
Monica Kjørstad

Monica Kjørstad

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap   Sosiologi

Forskningsprosjekter

  • Challenges of Participation (CHAPAR)

    Målet er utvikle metoder som fremmer medvirkning for sårbare grupper i tett samarbeid med brukere og fagpersoner. De sårbare gruppene i prosjektet er personer med demens, rusproblemer, flyktninger, personer med psykisk utviklingshemming og barn i lavinntektsfamilier.

Vitenskapelige publikasjoner

Kjørstad, Monica (2020). Kritisk realisme - å forklare og forstå det sosiale. Jenssen, Dag; Kjørstad, Monica; Seim, Sissel; Tufte, Per Arne (Red.). Vitenskapsteori for sosial- og helsefag. Kapittel 8. s. 219-247. Gyldendal Akademisk.

Jenssen, Dag; Kjørstad, Monica; Seim, Sissel; Tufte, Per Arne (2020). Vitenskapsteori for sosial- og helsefag. ISBN: 9788205518377. 363 s. Gyldendal Akademisk.

Kjørstad, Monica (2019). Sosialt arbeid møter sosialpolitikk. Utfordringer og dilemmaer. Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (Red.). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. Kapittel 2. s. 56-77. Fagbokforlaget.

Kjørstad, Monica (2017). Understanding the dynamics between professional social and welfare work and social politics: a critical realist perspective. Kjørstad, Monica; Solem, May-Britt (Red.). Critical realism for welfare professions. Chapter 6. s. 77-89. Routledge.

Kjørstad, Monica; Solem, May-Britt (2017). Theory and practice as a dynamic relation. Kjørstad, Monica; Solem, May-Britt (Red.). Critical realism for welfare professions. Kapittel 10. s. 145-152. Routledge.

Kjørstad, Monica; Solem, May-Britt (2017). Basic concepts in critical realism. Kjørstad, Monica; Solem, May-Britt (Red.). Critical realism for welfare professions. Kapittel 2. s. 13-23. Routledge.

Kjørstad, Monica; Solem, May-Britt (2017). Toward an in-depth understanding of professional social and welfare work. Kjørstad, Monica; Solem, May-Britt (Red.). Critical realism for welfare professions. Kapittel 1. s. 3-13. Routledge.

Kjørstad, Monica (2016). Do your duty - demand your right: a theoretical discussion of the norm of reciprocity in social work. European Journal of Social Work . Vol. 20.

Kjørstad, Monica; Koht, Harald; Reinholde, Iveta; Tufte, Geir Conrad (2016). Legal norms, Profesional values, and practical ethics in local government: Elderly care in Latvia, Lithuania, and Norway. Barataria. Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales . Vol. 21.
http://revistabarataria.es/web/index.php/rb/articl...

Kjørstad, Monica; Wolmesjö, Maria (2016). Becoming aware of the grand social challenges: how an international and interdisciplinary educational context may broaden students’ perspectives on human rights and public health [Att bli medveten om de stora sociala utmaningarna: Hur en internationell och interdiciplinär utbildningskontext kan bidra till att bredda studenters perspektiv på mänskliga rättigheter och folkhälsa]. European Journal of Social Work . Vol. 20.

Kjørstad, Monica (2015). Between professional ethics and bureaucratic rationality: the challenging ethical position of social workers who are faced with implementing a workfare policy. Shaw, Ian; Hardy, Mark; Marsh, Jeanne (Red.). Social Work Research. Volume Four, Part three. Sage Publications.

Kjørstad, Monica; Tufte, Geir Conrad (2014). Predominantly Similar Challenges from Different Ageing Populations - a Comparative Overview. Kjørstad, Monica; Tufte, Geir Conrad (Red.). Challenges from an Ageing Population: Legality, professionalism, and practical ethics in care for older people in Latvia, Lithuania, and Norway. Chapter six. s. 135-151. Zinatne.

Kjørstad, Monica; Tufte, Geir Conrad (2014). Challenges from an Ageing Population: Introduction. Kjørstad, Monica; Tufte, Geir Conrad (Red.). Challenges from an Ageing Population: Legality, professionalism, and practical ethics in care for older people in Latvia, Lithuania, and Norway. Chapter one. s. 15-38. Zinatne.

Kjørstad, Monica; Koht, Harald; Tufte, Geir Conrad (2014). Deciding indvidual cases in care for older people - the vignette study. Kjørstad, Monica; Tufte, Geir Conrad (Red.). Challenges from an Ageing Population: Legality, professionalism, and practical ethics in care for older people in Latvia, Lithuania, and Norway. Kapittel. s. 111-131. Zinatne.

Kjørstad, Monica; Koht, Harald; Tufte, Geir Conrad (2014). Administration of local services for older people in Norway. Kjørstad, Monica; Tufte, Geir Conrad (Red.). Challenges from an Ageing Population: Legality, professionalism, and practical ethics in care for older people in Latvia, Lithuania, and Norway. Kapittel. s. 87-108. Zinatne.

Kjørstad, Monica; Tufte, Geir Conrad (2014). Challenges from an Ageing Population: Legality, professionalism, and practical ethics in care for older people in Latvia, Lithuania, and Norway. ISBN: 978-9984-879-57-4. 151 s. Zinatne.

Kjørstad, Monica (2008). Opening the black box - mobilizing practical knowledge in social research. Methodological reflections based on a study of social work practice. Qualitative Social Work . Vol. 7.

Kjørstad, Monica (2008). Administrative Discretion in Social Work: a Theoretical Approach to a Practical Matter. Koht, Harald; Tufte, Geir Conrad (Red.). Civil Society, Local Government and Human Services in the Baltic Sea Region. Kap. 14. s. 215-221. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Kjørstad, Monica (2007). The Production of Knowledge in Social Work - the Importance of Learning from Practice. A ´Mode 2´ Perspective on Doing Research in Social Work. Ozolina, Zaneta; Muizeniks, Nils (Red.). Uncertain Transformations: New Domestic and International Challenges. Proceedings of the International Conference, Riga 9-11 November 2006. Kap. 5:1. s. 247-257.

Kjørstad, Monica (2005). Between professional ethics and bureaucratic rationality: the challenging position of social workers who are faced with a workfare policy. European Journal of Social Work . Vol. 8.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig