English version
Chris Rønningstad

Chris Rønningstad

Kort om

Chris Rønningstad er postdoktor ved Senter for Profesjonsstudier, tilknyttet kjerneforskningsmiljøet INTEGRATE og forskningsprosjektet Organizing for Outcome (O4O). Han har en doktorgrad i Sosialt arbeid og Sosialpolitikk fra OsloMet (2019), og mastergrad i Organisasjon, ledelse og arbeid (OLA) fra Universitetet i Oslo (2015).
Jobber primært med spørsmål knyttet til organisasjon, styring og ledelse, blant annet kunnskapsledelse og balansen mellom styring og ledelse i Nav. Har erfaring med både kvalitative og kvantitative metoder og underviser i metode, organisasjonsteori og ledelse.

Vitenskapelige publikasjoner

Rønningstad, Chris (2021). How managers influence individual player performance in English Premier League soccer. International Journal of Sport Management . Vol. 22.

Rønningstad, Chris (2020). Spenninger som påvirker styring og ledelse fra førstelinjeledere i Nav. Fontene forskning . Vol. 13.
https://fonteneforskning.no/forskningsartikler/spe...

Christoffersen, Line; Teigen, Janne; Rønningstad, Chris (2020). Following-up midwives after adverse incidents: How front-line management practices help second victims. 8 s. Midwifery . Vol. 85.
https://www.midwiferyjournal.com/article/S0266-613...

Rønningstad, Chris (2019). Knowledge and Position: How to Manage Ambiguous Public Welfare Work. Nordic Journal of Working Life Studies . Vol. 9.
https://tidsskrift.dk/njwls/article/view/114798/16...

Rønningstad, Chris (2019). How Unstandardized Work Tasks Create Arenas for Leadership. Human service organizations, management, leadership & governance .
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23303...

Rønningstad, Chris (2018). Us and Them – First-line Management and Change Resistance. Nordic Journal of Working Life Studies . Vol. 8.
https://tidsskrift.dk/njwls/article/download/10615...

Rønningstad, Chris (2018). Leading for better outcomes: social work as knowledge work. Nordic Social Work Research . Vol. 8.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21568...

Rønningstad, Chris (2017). A Tale of Two Autonomies. Professions and Professionalism . Vol. 7.
https://journals.hioa.no/index.php/pp/article/view...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig