English version

Organisasjon og ledelse

Faggruppen har ansvar for undervisning i organisasjon og ledelse ved Handelshøyskolens bachelor- og masterprogrammer samt ved årsstudier og etterutdanning. Medlemmene i faggruppen driver omfattende og avansert forskning på området.

Faggruppen omfatter spisskompetanse innenfor organisasjon og ledelse generelt og innenfor spesielle områder som ledelse av kunst og kultur, ledelse av profesjoner og velferdstjenester, prosjektledelse, belønningsordninger og motivasjon, personalledelse og kommunikasjon i organisasjoner samt ledelse og styring av støttetjenester (facility management).

Innenfor gruppen forskes det blant annet på motivasjon og belønningsordninger, relasjoner mellom leder og medarbeider, organisasjonsklima, virtuelle team, medarbeider- og lederhelse, kjønn og ledelse og arbeidsvilkår for selvsysselsatte.

Gruppen har ansvar for undervisning og veiledning innenfor ledelse generelt og ledelse i spesielle sektorer (som kunst og kultur, facility management, profesjoner), organisasjonspsykologi (herunder kommunikasjon og arbeidsmiljø), personalledelse, prosjektledelse og organisasjonsteori samt samfunnsvitenskapelig metode.

Faggruppen er en del av Handelshøyskolen.

Faggruppeleder

Laster inn ...