English version
Aagoth Elise Lossius Storvik

Aagoth Elise Lossius Storvik

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Storvik, Aagoth Elise Lossius ; Abrahamsen, Bente (2022). Shaping a career in management: the importance of gendered expectations. Journal of Education and Work. Vol. 35.
https://doi.org/10.1080/13639080.2022.2144166

Abrahamsen, Bente ; Storvik, Aagoth Elise Lossius (2019). Nursing Students' Career Expectations: Gender differences and Supply side Explanations. Nursing Research and Practice. Vol. 3.

Storvik, Aagoth Elise Lossius ; Abrahamsen, Bente (2019). Karriereforventninger under glasstaket: Kvinner i starten av en ingeniørkarriere. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling. Vol. 4.
https://doi.org/10.7577/sjvd.3247

Døving, Erik ; Elstad, Beate ; Storvik, Aagoth Elise Lossius (2016). Profesjon, ledelse og organisasjon - perspektiver og begreper. Døving, Erik; Elstad, Beate; Storvik, Aagoth Elise Lossius (Red.). Profesjon og ledelse. s. 31-59. Fagbokforlaget.

Døving, Erik ; Elstad, Beate ; Storvik, Aagoth Elise Lossius (2016). Profesjon og ledelse. ISBN: 978-82-450-1697-0. 352 s. Fagbokforlaget.

Storvik, Aagoth Elise Lossius ; Døving, Erik ; Elstad, Beate (2016). Profesjon og ledelse. Døving, Erik; Elstad, Beate; Storvik, Aagoth Elise Lossius (Red.). Profesjon og ledelse. s. 14-30. Fagbokforlaget.

Storvik, Aagoth Elise Lossius (2016). Tidligere forskning om profesjon, ledelse og organisering. Døving, Erik; Elstad, Beate; Storvik, Aagoth Elise Lossius (Red.). Profesjon og ledelse. s. 61-76. Fagbokforlaget.

Storvik, Aagoth Elise Lossius ; Abrahamsen, Bente (2016). Lederutvelgelse blant profesjonsutøvere. Døving, Erik; Elstad, Beate; Storvik, Aagoth Elise Lossius (Red.). Profesjon og ledelse. s. 295-317. Fagbokforlaget.

Storvik, Aagoth Elise Lossius ; Gulbrandsen, Trygve Jens (2016). Included, but still not equal? Gender segregation at quota regulated boards. Corporate Board: Role, Duties and Composition. Vol. 12.
https://doi.org/10.22495/cbv12i2art5

Storvik, Aagoth Elise Lossius ; Gulbrandsen, Trygve Jens (2015). Selskapsdamer og selskapsløver. Kjønnssegregering i allmennaksjeselskapenes styrer?. Alsos, Gry Agnete; Bjørkhaug, Hilde; Bolsø, Agnes; Ljunggren, Elisabet (Red.). Kjønn og næringsliv i Norge. s. 109-131. Cappelen Damm Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig