Aagoth Elise Lossius Storvik

Aagoth Elise Lossius Storvik

Vitenskapelige publikasjoner

Storvik, Aagoth Elise Lossius; Gulbrandsen, Trygve Jens (2016). Included, but still not equal? Gender segregation at quota regulated boards. Corporate Board: role, duties and composition . Vol. 12.
http://hdl.handle.net/10642/4401

Storvik, Aagoth Elise Lossius; Abrahamsen, Bente (2016). Lederutvelgelse blant profesjonsutøvere. Døving, Erik; Elstad, Beate; Storvik, Aagoth Elise Lossius (Red.). Profesjon og ledelse. Kapittel 14. s. 295-317. Fagbokforlaget.

Storvik, Aagoth Elise Lossius (2016). Tidligere forskning om profesjon, ledelse og organisering. Døving, Erik; Elstad, Beate; Storvik, Aagoth Elise Lossius (Red.). Profesjon og ledelse. Kapittel 3. s. 61-76. Fagbokforlaget.

Døving, Erik; Elstad, Beate; Storvik, Aagoth Elise Lossius (2016). Profesjon, ledelse og organisasjon - perspektiver og begreper. Døving, Erik; Elstad, Beate; Storvik, Aagoth Elise Lossius (Red.). Profesjon og ledelse. Kapittel 2. s. 31-59. Fagbokforlaget.

Storvik, Aagoth Elise Lossius; Døving, Erik; Elstad, Beate (2016). Profesjon og ledelse. Døving, Erik; Elstad, Beate; Storvik, Aagoth Elise Lossius (Red.). Profesjon og ledelse. Kapittel 1. s. 14-30. Fagbokforlaget.

Døving, Erik; Elstad, Beate; Storvik, Aagoth Elise Lossius (2016). Profesjon og ledelse. ISBN: 978-82-450-1697-0. 352 s. Fagbokforlaget.

Storvik, Aagoth Elise Lossius; Gulbrandsen, Trygve Jens (2015). Selskapsdamer og selskapsløver. Kjønnssegregering i allmennaksjeselskapenes styrer?. Alsos, Gry Agnete; Bjørkhaug, Hilde; Bolsø, Agnes; Ljunggren, Elisabet (Red.). Kjønn og næringsliv i Norge. Kapittel 6. s. 109-131. Cappelen Damm Akademisk.

Storvik, Aagoth Elise (2012). The Norwegian quota law and the fear of incompetent women. Pedersen, Mathias L.; Christoffersen, Jakob (Red.). Nordic Countries. Economic, Political and Social Issues. kapittel 3. Nova Science Publishers, Inc..

Storvik, Aagoth Elise (2012). Introducing the Feminist Management Discourse in Organizations. Review of European Studies . Vol. 4.

Krogstad, Anne; Storvik, Aagoth Elise (2012). Picturing politics: Female Political Leaders in France and Norway. Historical Reflections . Vol. 38.
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/3797...

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig