English version
Bente Abrahamsen

Bente Abrahamsen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Yrkeskarrierer   Arbeidstid   Sykepleiere   Rekruttering   Arbeidsmotivasjon   Profesjonsstudier   Preferanser   Deltidsarbeid

Regioner

Norden

Land

Norge

Vitenskapelige publikasjoner

Abrahamsen, Bente (2020). Færre menn enn kvinner fullfører kvinnedominerte profesjonsutdanninger. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 61.

Orupabo, Julia; Drange, Ida; Abrahamsen, Bente (2019). Multiple frames of success: how second-generation immigrants experience educational support and belonging in higher education. Higher Education . Vol. 79.
http://hdl.handle.net/11250/2631786

Abrahamsen, Bente; Storvik, Aagoth Elise Lossius (2019). Nursing Students' Career Expectations: Gender differences and Supply side Explanations. Nursing Research and Practice . Vol. 3.

Storvik, Aagoth Elise Lossius; Abrahamsen, Bente (2019). Karriereforventninger under glasstaket: Kvinner i starten av en ingeniørkarriere. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling . Vol. 4.

Abrahamsen, Bente (2019). A longitudinal study of nurses’ career choices: The importance of career expectations on employment in care of older people. Journal of Advanced Nursing . Vol. 75.

Abrahamsen, Bente; Fekjær, Silje Bringsrud (2017). Dedikasjon og deltidsønsker blant politi og sykepleierstudenter. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 58.

Storvik, Aagoth Elise Lossius; Abrahamsen, Bente (2016). Lederutvelgelse blant profesjonsutøvere. Døving, Erik; Elstad, Beate; Storvik, Aagoth Elise Lossius (Red.). Profesjon og ledelse. Kapittel 14. s. 295-317. Fagbokforlaget.

Abrahamsen, Bente (2016). Er kort profesjonsutdanning ikke nok? Betydningen av innvandrerbakgrunn for utforming av profesjonskarrierer. Sosiologisk Tidsskrift . Vol. 24.

Abrahamsen, Bente (2015). Nurses' choice of clinical field i early career. Journal of Advanced Nursing . Vol. 71.

Abrahamsen, Bente; Drange, Ida (2015). Ethnic minority students’ career expectations in prospective professions: navigating between ambitions and discrimination. Sociology . Vol. 49.
http://hdl.handle.net/10642/2492

Abrahamsen, Bente (2013). Hvorfor har kvinner lavere lønn enn menn? Om preferanser og kjønnsforskjeller i karrierer. Molander, Anders; Smeby, Jens Christian (Red.). Profesjonsstudier 2. Kapittel 7. s. 95-106. Universitetsforlaget.

Abrahamsen, Bente; Holte, Kari Anne; Laine, Marjukka (2012). Work-Family Interference: Nurses in Norway and Finland. Professions and Professionalism . Vol. 2.
http://hdl.handle.net/10642/1247

Abrahamsen, Bente (2010). Deltidsarbeid på retur? : en sammenlikning av tre kull sykepleiere utdannet i 1977, 1992 og 2003. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 27.

Abrahamsen, Bente (2010). Employment Status and Commitment to Work in Professions. Economic and Industrial Democracy: an international journal . Vol. 31.

Abrahamsen, Bente (2009). Forskjeller i kvinners arbeidstid - et spørsmål om preferanser?. Sosiologisk Tidsskrift . Vol. 17.

Dæhlen, Marianne; Abrahamsen, Bente (2008). Velferdsstatens profesjoner: Mellom altruisme og egennytte : jobbverdier blant framtidige profesjonsutøvere. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 11.

Abrahamsen, Bente (2008). Female professionals'working hours in the welfare state services. Ergonomia IJE&HF. Vol. 29.

Dæhlen, Marianne; Abrahamsen, Bente (2008). Velferdsstatens profesjoner: mellom altruisme og egennytte. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 11.

Abrahamsen, Bente (2008). Profesjoner og karrierer. Molander, Anders; Terum, Lars Inge (Red.). Profesjonsstudier. Kapittel 20. s. 333-351. Universitetsforlaget.

Abrahamsen, Bente (2007). Hva motiverer kvinner til å bli sykepleiere?. Alvsvåg, Herdis; Førland, Oddvar (Red.). Engasjement og læring. Fagkritiske perspektiver på sykepleie. kapittel 1. s. 27-44. Akribe Forlag.

Abrahamsen, Bente (2004). Career development and masculinities among male nurses. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research .

Abrahamsen, Bente; Tveit, Bodil (2004). Rekruttering til sykepleierutdanningen 1975-2000. Abrahamsen, Bente; Smeby, Jens-Christian (Red.). Sykepleierstudenten - Rekruttering, studietilfredshet og studieutbytte. kapittel 2. s. 9-26. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Abrahamsen, Bente; Smeby, Jens-Christian (2004). Sykepleierstudenten. Abrahamsen, Bente; Smeby, Jens-Christian (Red.). Sykepleierstudenten - Rekruttering, studietilfredshet og studieutbytte. Kapittel 1. s. 1-8. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Abrahamsen, Bente; Tveit, Bodil (2004). Rekruttering til sykepleierutdanningen 1975 - 2000. Abrahamsen, Bente; Smeby, Jens-Christian (Red.). Sykepleierstudenten - Rekruttering, studietilfredshet og studieutbytte. kapittel 2. s. 9-26. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Gjerberg, Elisabeth; Abrahamsen, Bente (2002). Maktrelasjoner i helsetjenestens yrkeshierarki. Ellingsæter, Anne Lise; Solheim, Jorun (Red.). Den usynlige hånd? Kjønnsmakt og moderne arbeidsliv. Kapittel. s. 291-311. Gyldendal Akademisk.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig