English version
Bente Abrahamsen

Bente Abrahamsen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Yrkeskarrierer   Arbeidstid   Sykepleiere   Rekruttering   Arbeidsmotivasjon   Profesjonsstudier   Preferanser   Deltidsarbeid

Regioner

Norden

Land

Norge

Vitenskapelige publikasjoner

Orupabo, Julia; Drange, Ida; Abrahamsen, Bente (2019). Multiple frames of success: how second-generation immigrants experience educational support and belonging in higher education. Higher Education . Vol. 79.
http://hdl.handle.net/11250/2631786

Abrahamsen, Bente; Storvik, Aagoth Elise Lossius (2019). Nursing Students' Career Expectations: Gender differences and Supply side Explanations. Nursing Research and Practice . Vol. 3.

Storvik, Aagoth Elise Lossius; Abrahamsen, Bente (2019). Karriereforventninger under glasstaket: Kvinner i starten av en ingeniørkarriere. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling . Vol. 4.

Abrahamsen, Bente (2019). A longitudinal study of nurses’ career choices: The importance of career expectations on employment in care of older people. Journal of Advanced Nursing . Vol. 75.

Abrahamsen, Bente; Fekjær, Silje Bringsrud (2017). Dedikasjon og deltidsønsker blant politi og sykepleierstudenter. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 58.

Storvik, Aagoth Elise Lossius; Abrahamsen, Bente (2016). Lederutvelgelse blant profesjonsutøvere. Døving, Erik; Elstad, Beate; Storvik, Aagoth Elise Lossius (Red.). Profesjon og ledelse. Kapittel 14. s. 295-317. Fagbokforlaget.

Abrahamsen, Bente (2016). Er kort profesjonsutdanning ikke nok? Betydningen av innvandrerbakgrunn for utforming av profesjonskarrierer. Sosiologisk Tidsskrift . Vol. 24.

Abrahamsen, Bente (2015). Nurses' choice of clinical field i early career. Journal of Advanced Nursing . Vol. 71.

Abrahamsen, Bente; Drange, Ida (2015). Ethnic minority students’ career expectations in prospective professions: navigating between ambitions and discrimination. Sociology . Vol. 49.
http://hdl.handle.net/10642/2492

Abrahamsen, Bente (2013). Hvorfor har kvinner lavere lønn enn menn? Om preferanser og kjønnsforskjeller i karrierer. Molander, Anders; Smeby, Jens Christian (Red.). Profesjonsstudier 2. Kapittel 7. s. 95-106. Universitetsforlaget.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig