English version
Bente Abrahamsen

Bente Abrahamsen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Yrkeskarrierer   Arbeidstid   Sykepleiere   Rekruttering   Arbeidsmotivasjon   Profesjonsstudier   Preferanser   Deltidsarbeid

Regioner

Norden

Land

Norge

Vitenskapelige publikasjoner

Abrahamsen, Bente (2020). Færre menn enn kvinner fullfører kvinnedominerte profesjonsutdanninger. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 61.

Orupabo, Julia; Drange, Ida; Abrahamsen, Bente (2019). Multiple frames of success: how second-generation immigrants experience educational support and belonging in higher education. Higher Education . Vol. 79.
http://hdl.handle.net/11250/2631786

Abrahamsen, Bente; Storvik, Aagoth Elise Lossius (2019). Nursing Students' Career Expectations: Gender differences and Supply side Explanations. Nursing Research and Practice . Vol. 3.

Storvik, Aagoth Elise Lossius; Abrahamsen, Bente (2019). Karriereforventninger under glasstaket: Kvinner i starten av en ingeniørkarriere. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling . Vol. 4.

Abrahamsen, Bente (2019). A longitudinal study of nurses’ career choices: The importance of career expectations on employment in care of older people. Journal of Advanced Nursing . Vol. 75.

Abrahamsen, Bente; Fekjær, Silje Bringsrud (2017). Dedikasjon og deltidsønsker blant politi og sykepleierstudenter. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 58.

Storvik, Aagoth Elise Lossius; Abrahamsen, Bente (2016). Lederutvelgelse blant profesjonsutøvere. Døving, Erik; Elstad, Beate; Storvik, Aagoth Elise Lossius (Red.). Profesjon og ledelse. Kapittel 14. s. 295-317. Fagbokforlaget.

Abrahamsen, Bente (2016). Er kort profesjonsutdanning ikke nok? Betydningen av innvandrerbakgrunn for utforming av profesjonskarrierer. Sosiologisk Tidsskrift . Vol. 24.

Abrahamsen, Bente (2015). Nurses' choice of clinical field i early career. Journal of Advanced Nursing . Vol. 71.

Abrahamsen, Bente; Drange, Ida (2015). Ethnic minority students’ career expectations in prospective professions: navigating between ambitions and discrimination. Sociology . Vol. 49.
http://hdl.handle.net/10642/2492

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig