English version
Bente Abrahamsen

Bente Abrahamsen

Vitenskapelige publikasjoner

Storvik, Aagoth Elise Lossius ; Abrahamsen, Bente (2022). Shaping a career in management: the importance of gendered expectations. Journal of Education and Work. Vol. 35.
https://doi.org/10.1080/13639080.2022.2144166

Abrahamsen, Bente (2020). Færre menn enn kvinner fullfører kvinnedominerte profesjonsutdanninger. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 61.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-291X-2020-03-03

Orupabo, Julia; Drange, Ida ; Abrahamsen, Bente (2019). Multiple frames of success: how second-generation immigrants experience educational support and belonging in higher education. Higher Education. Vol. 79.
https://doi.org/10.1007/s10734-019-00447-8

Abrahamsen, Bente ; Storvik, Aagoth Elise Lossius (2019). Nursing Students' Career Expectations: Gender differences and Supply side Explanations. Nursing Research and Practice. Vol. 3.

Storvik, Aagoth Elise Lossius ; Abrahamsen, Bente (2019). Karriereforventninger under glasstaket: Kvinner i starten av en ingeniørkarriere. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling. Vol. 4.
https://doi.org/10.7577/sjvd.3247

Abrahamsen, Bente (2019). A longitudinal study of nurses’ career choices: The importance of career expectations on employment in care of older people. Journal of Advanced Nursing. Vol. 75.
https://doi.org/10.1111/jan.13847

Abrahamsen, Bente ; Fekjær, Silje Bringsrud (2017). Dedikasjon og deltidsønsker blant politi og sykepleierstudenter. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 58.
https://doi.org/10.18261/ISSN.1504-291X-2017-04-02

Abrahamsen, Bente (2016). Er kort profesjonsutdanning ikke nok? Betydningen av innvandrerbakgrunn for utforming av profesjonskarrierer. Sosiologisk Tidsskrift. Vol. 24.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-2928-2016-02-04

Storvik, Aagoth Elise Lossius ; Abrahamsen, Bente (2016). Lederutvelgelse blant profesjonsutøvere. Døving, Erik; Elstad, Beate; Storvik, Aagoth Elise Lossius (Red.). Profesjon og ledelse. s. 295-317. Fagbokforlaget.

Abrahamsen, Bente (2015). Nurses' choice of clinical field i early career. Journal of Advanced Nursing. Vol. 71.
https://doi.org/10.1111/jan.12512

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig