English version
Oddgeir Osland

Oddgeir Osland

Kort om

Jeg har vært dekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap fra 1. februar 2020. Jeg kom da fra stillingen som senterleder ved Senter for profesjonsstudier som jeg tiltrådte 1. september 2011. Jeg har sittet i rektors/universitetets ledergruppe i hele perioden fra 2011.

Før jeg kom til OsloMet var jeg forskningsleder/forsker II ved Transportøkonomisk institutt (2002-2011), og har tidligere blant annet vært studieleder/førstelektor ved Høgskulen i Sogn og Fjordane (nå Høgskulen på Vestlandet). 

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Politisk sosiologi   Miljøsosiologi   Profesjonsstudier

Vitenskapelige publikasjoner

Osland, Oddgeir (2016). Ecological Modernisation Revisited. In Norway. World Political Science. Vol. 12.
https://doi.org/10.1515/wps-2016-0009

Osland, Oddgeir (2015). Økologisk modernisering i transportsektoren. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.

Osland, Oddgeir (2014). Det totalitære hos Dag Solstad. Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt; Brandal, Nikolai (Red.). Intellektuelle og det totalitære. Pervertert idealisme?. s. 194-216. Dreyer Forlag A/S.

Osland, Oddgeir (2013). Dystopisk totalitarisme - Om Dag Solstads rolle og posisjon som offentleg intellektuell. Nytt Norsk Tidsskrift. Vol. 30.

Osland, Oddgeir Kjell ; Elvebakk, Beate (2013). Kvalitet og kunnskapsakkumulasjon i evaluering. Halvorsen, Anne; Madsen, Einar Lier; Jentoft, Nina (Red.). Evaluering. Tradisjoner, praksis, mangfold. s. 247-260. Fagbokforlaget.

Osland, Oddgeir Kjell ; Strand, Arvid (2010). The Politics and Institutions of Project Approval - a Critical-Constructive Comment on the Theory of Strategic Misrepresentation. European Journal of Transport and Infrastructure Research. Vol. 10.

Longva, Frode; Osland, Oddgeir Kjell (2010). Regulating The Regulator: The Impact Of Professional Procuring Bodies On Local Public Transport Policy And Its Effectiveness. Research in Transportation Economics. Vol. 29.
https://doi.org/10.1016/j.retrec.2010.07.015

Longva, Frode; Osland, Oddgeir Kjell (2010). Anbud på norsk. Effekter av konkurranse i lokal kollektivtransport. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 51.

Hjellbrekke,, Johs.; Osland, Oddgeir Kjell (2010). Pierre Bourdieu - maktkritikk som sysifosarbeid. Pedersen, Jørgen (Red.). Moderne politisk teori. s. 273-293. Pax Forlag.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig