English version
Oddgeir Osland

Oddgeir Osland

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Politisk sosiologi   Miljøsosiologi   Profesjonsstudier

Vitenskapelige publikasjoner

Osland, Oddgeir (2016). Ecological Modernisation Revisited. In Norway. World Political Science . Vol. 12.

Osland, Oddgeir (2015). Økologisk modernisering i transportsektoren. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift .

Osland, Oddgeir (2014). Det totalitære hos Dag Solstad. Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt; Brandal, Nikolai (Red.). Intellektuelle og det totalitære. Pervertert idealisme?. Kapittel. s. 194-216. Dreyer Forlag A/S.

Osland, Oddgeir (2013). Dystopisk totalitarisme - Om Dag Solstads rolle og posisjon som offentleg intellektuell. Nytt Norsk Tidsskrift . Vol. 30.
http://www.idunn.no/ts/nnt/2013/03/dystopisk_total...

Osland, Oddgeir Kjell; Elvebakk, Beate (2013). Kvalitet og kunnskapsakkumulasjon i evaluering. Halvorsen, Anne; Madsen, Einar Lier; Jentoft, Nina (Red.). Evaluering. Tradisjoner, praksis, mangfold. 16. s. 247-260. Fagbokforlaget.

Osland, Oddgeir Kjell; Strand, Arvid (2010). The Politics and Institutions of Project Approval - a Critical-Constructive Comment on the Theory of Strategic Misrepresentation. European Journal of Transport and Infrastructure Research . Vol. 10.

Longva, Frode; Osland, Oddgeir Kjell (2010). Regulating The Regulator: The Impact Of Professional Procuring Bodies On Local Public Transport Policy And Its Effectiveness. Research in Transportation Economics . Vol. 29.

Longva, Frode; Osland, Oddgeir Kjell (2010). Anbud på norsk. Effekter av konkurranse i lokal kollektivtransport. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 51.

Hjellbrekke,, Johs.; Osland, Oddgeir Kjell (2010). Pierre Bourdieu - maktkritikk som sysifosarbeid. Pedersen, Jørgen (Red.). Moderne politisk teori. Kapittel nr. 12. s. 273-293. Pax Forlag.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig