Norwegian version
Oddgeir Osland

Oddgeir Osland

Fields of study

Academic disciplines

Sociology

Subject areas

Political sociology   Environmental sociology   Studies of professions

Scientific publications

Osland, Oddgeir (2016). Ecological Modernisation Revisited. In Norway. World Political Science . Vol. 12.

Osland, Oddgeir (2015). Økologisk modernisering i transportsektoren. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift .

Osland, Oddgeir (2014). Det totalitære hos Dag Solstad. Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt; Brandal, Nikolai (Ed.). Intellektuelle og det totalitære. Pervertert idealisme?. Kapittel. p. 194-216. Dreyer Forlag A/S.

Osland, Oddgeir (2013). Dystopisk totalitarisme - Om Dag Solstads rolle og posisjon som offentleg intellektuell. Nytt Norsk Tidsskrift . Vol. 30.
http://www.idunn.no/ts/nnt/2013/03/dystopisk_total...

Osland, Oddgeir Kjell; Elvebakk, Beate (2013). Kvalitet og kunnskapsakkumulasjon i evaluering. Halvorsen, Anne; Madsen, Einar Lier; Jentoft, Nina (Ed.). Evaluering. Tradisjoner, praksis, mangfold. 16. p. 247-260. Fagbokforlaget.

Osland, Oddgeir Kjell; Strand, Arvid (2010). The Politics and Institutions of Project Approval - a Critical-Constructive Comment on the Theory of Strategic Misrepresentation. European Journal of Transport and Infrastructure Research . Vol. 10.

Longva, Frode; Osland, Oddgeir Kjell (2010). Regulating The Regulator: The Impact Of Professional Procuring Bodies On Local Public Transport Policy And Its Effectiveness. Research in Transportation Economics . Vol. 29.

Longva, Frode; Osland, Oddgeir Kjell (2010). Anbud på norsk. Effekter av konkurranse i lokal kollektivtransport. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 51.

Hjellbrekke,, Johs.; Osland, Oddgeir Kjell (2010). Pierre Bourdieu - maktkritikk som sysifosarbeid. Pedersen, Jørgen (Ed.). Moderne politisk teori. Kapittel nr. 12. p. 273-293. Pax Forlag.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete