Norwegian version
Marte Lorentzen

Marte Lorentzen

Research projects

Scientific publications

Afdal, Hilde Wågsås ; Lorentzen, Marte (2023). Bachelor- og masteroppgaver som uttrykk for forskningsbasering i lærerutdanningene. Mausethagen, Sølvi; Bøyum, Steinar; Caspersen, Joakim; Prøitz, Tine Sophie; Thue, Fredrik (Ed.). En forskningsbasert skole? Forskningens plass i lærerutdanning og skole. p. 149-175. Universitetsforlaget.
https://doi.org/https://doi.org/10.18261/978821506

Lorentzen, Marte (2020). Principals’ positioning of teacher specialists: between sensitivity, coaching, and dedication. International Journal of Leadership in Education.
https://doi.org/10.1080/13603124.2020.1737240

Lorentzen, Marte (2019). Teacher Specialists and the Boundaries They Encounter: Towards a Nuanced Understanding of Teachers’ Perspectives of Specialised Teacher Roles. 16 p. Scandinavian Journal of Educational Research.
https://doi.org/10.1080/00313831.2019.1595719

Hermansen, Hege ; Lorentzen, Marte ; Mausethagen, Sølvi ; Zlatanovic, Tatjana (2018). Hva kjennetegner forskning på lærerrollen under Kunnskapsløftet? En forskningskartlegging av studier av norske lærere, lærerstudenter og lærerutdannere. 36 p. Acta Didactica Norge. Vol. 12.
https://doi.org/10.5617/adno.4351These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete