Norwegian version
Sølvi Mausethagen

Sølvi Mausethagen

Fields of study

Subject areas

Qualitative methods   Education policy   Teacher professionalism   Assessment   Steering and reform

Research projects

Scientific publications

Mausethagen, Sølvi; Prøitz, Tine Sophie; Skedsmo, Guri (2020). Data use in recent school reforms. Noblit, George W. (Ed.). Oxford Research Encyclopedia of Education. Chapter online. Oxford University Press.

Mausethagen, Sølvi; Prøitz, Tine Sophie; Skedsmo, Guri (2020). Redefining public values: Data use and value dilemmas in education. Education Inquiry . Vol. 12.
https://hdl.handle.net/11250/2719157

Mausethagen, Sølvi; Skedsmo, Guri; Prøitz, Tine Sophie (2019). Hva slags utvikling? Elevresultater som utgangspunkt for utviklingsarbeid. Helstad, Kristin; Mausethagen, Sølvi (Ed.). Nye lærer- og lederroller i skolen. Kapittel 3. p. 53-69. Universitetsforlaget.

Helstad, Kristin; Mausethagen, Sølvi (2019). Nye lærer- og lederroller. Nye vilkår for skoleutvikling?. Helstad, Kristin; Mausethagen, Sølvi (Ed.). Nye lærer- og lederroller i skolen. kapittel nr. 1. p. 13-28. Universitetsforlaget.

Helstad, Kristin; Mausethagen, Sølvi (2019). Nye lærer- og lederroller i skolen. ISBN: 978-82-15-03407-2. 206 p. Universitetsforlaget.

Mausethagen, Sølvi; Helstad, Kristin (2019). Utviklingsarbeid i skolen - et kritisk blikk på en positiv diskurs. Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker.. Kapittel 7. p. 111-128. Cappelen Damm Akademisk.

Haug, Peder; Mausethagen, Sølvi (2019). Å være lærer. Postholm, May Britt; Haug, Peder; Munthe, Elaine; Krumsvik, Rune Johan (Ed.). Lærer i skolen 5-10. Lærerarbeid og læringsmiljø. Kapittel 1. p. 17-46. Cappelen Damm Akademisk.

Haug, Peder; Mausethagen, Sølvi (2019). Å være lærer. Postholm, May Britt; Haug, Peder; Munthe, Elaine; Krumsvik, Rune Johan (Ed.). Lærer i skolen 1-7. Lærerarbeid og læringsmiljø. Kapittel 1. p. 17-45. Cappelen Damm Akademisk.

Mausethagen, Sølvi; Prøitz, Tine Sophie; Skedsmo, Guri (2019). School leadership in data use practices: collegial and consensus-oriented. Educational Research . Vol. 61.
https://hdl.handle.net/11250/2648604

Prøitz, Tine Sophie; Mausethagen, Sølvi; Skedsmo, Guri (2019). District administrators’ governing styles in the enactment of data-use practices. 22 p. International Journal of Leadership in Education .
http://hdl.handle.net/10852/75491

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete