Norwegian version
Hedvig Johannesen

Hedvig Johannesen

Fields of study

Academic disciplines

Education   Sociology

Subject areas

Sociology of knowledge   Lifelong learning   Education science

Research groups

Research projects

Scientific publications

Berntsen, Svanhild Kristine; Johannesen, Hedvig Skonhoft (2023). Fra logg til blogg: Yrkesfaglæreres digitale kompetanseutvikling gjennom designbassert praktikerforskning. 26 p. Nordic Journal of Vocational Education and Training. Vol. 13.
https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2313128

Johannesen, Hedvig Skonhoft; Kverneggen, Kari-Anne Helleberg; Øgård, Monika (2022). Læring på tvers: Hvordan kan yrkesfaglæreren legge til rette for boundary learning for elever i arbeidslivspraksis?. Nordic Journal of Vocational Education and Training. Vol. 12.
https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2212151

Johannesen, Hedvig Skonhoft; Øyan, Petter; Magnus, Ellen Merethe (2021). Combining Lifelong Learning and Social Enterprise in Integrated University-Professional Learning. Halsall, Jamie P.; Oberoi, Roopinder; Snowden, Michael (Ed.). Social Enterprise in the Higher Education Sector. p. 73-90. Cambridge Scholars Publishing.
https://www.cambridgescholars.com/product/978-1-52...

Ferrer, Marlen; Johannesen, Hedvig; Wetlesen, Annika; Aas, Per Anders (2021). Burde Greta heller vært på skolen? Om vilkårene for systemkritisk tenkning i skolen, med elevenes klimaopprør som utgangspunkt. Norsk sosiologisk tidsskrift. Vol. 5.
https://doi.org/10.18261/issn.2535-2512-2021-05-02

Johannesen, Hedvig Skonhoft (2019). Miskjennelse av yrkesfaglig kulturell kapital i skolen. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 103.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2019-04-08

Johannesen, Hedvig; Øyan, Petter; Magnus, Ellen Merethe (2018). 'Back into your arms' - Exploring models for integrated university-professional learning in a lifelong perspective. Journal of Widening Participation and Lifelong Learning. Vol. 20.
https://doi.org/10.5456/WPLL.20.2.96

Johannesen, Hedvig Skonhoft; Tarrou, Anne-Lise Høstmark (2010). Perspektiver på kunnskapssyn ved læring i yrkesfagopplæringen. Aamodtsbakken, Bente (Ed.). Læring og medvirkning. p. 93-107. Universitetsforlaget.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete