Norwegian version
Hedvig Johannesen

Hedvig Johannesen

Fields of study

Academic disciplines

Education   Sociology

Subject areas

Sociology of knowledge   Lifelong learning   Education science

Research projects

Scientific publications

Berntsen, Svanhild Kristine ; Johannesen, Hedvig Skonhoft (2023). Fra logg til blogg: Yrkesfaglæreres digitale kompetanseutvikling gjennom designbassert praktikerforskning. 26 p. Nordic Journal of Vocational Education and Training. Vol. 13.
https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2313128

Johannesen, Hedvig Skonhoft ; Kverneggen, Kari-Anne Helleberg; Øgård, Monika (2022). Læring på tvers: Hvordan kan yrkesfaglæreren legge til rette for boundary learning for elever i arbeidslivspraksis?. Nordic Journal of Vocational Education and Training. Vol. 12.
https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2212151

Ferrer, Marlen ; Johannesen, Hedvig ; Wetlesen, Annika ; Aas, Per Anders (2021). Burde Greta heller vært på skolen? Om vilkårene for systemkritisk tenkning i skolen, med elevenes klimaopprør som utgangspunkt. Norsk sosiologisk tidsskrift. Vol. 5.
https://doi.org/10.18261/issn.2535-2512-2021-05-02

Johannesen, Hedvig Skonhoft ; Øyan, Petter ; Magnus, Ellen Merethe (2021). Combining Lifelong Learning and Social Enterprise in Integrated University-Professional Learning. Halsall, Jamie P.; Oberoi, Roopinder; Snowden, Michael (Ed.). Social Enterprise in the Higher Education Sector. p. 73-90. Cambridge Scholars Publishing.
https://www.cambridgescholars.com/product/978-1-52

Johannesen, Hedvig Skonhoft (2019). Miskjennelse av yrkesfaglig kulturell kapital i skolen. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 103.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2019-04-08

Johannesen, Hedvig ; Øyan, Petter ; Magnus, Ellen Merethe (2018). 'Back into your arms' - Exploring models for integrated university-professional learning in a lifelong perspective. Journal of Widening Participation and Lifelong Learning. Vol. 20.
https://doi.org/10.5456/WPLL.20.2.96

Johannesen, Hedvig Skonhoft ; Tarrou, Anne-Lise Høstmark (2010). Perspektiver på kunnskapssyn ved læring i yrkesfagopplæringen. Aamodtsbakken, Bente (Ed.). Læring og medvirkning. p. 93-107. Universitetsforlaget.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete