Norwegian version
Hedvig Johannesen

Hedvig Johannesen

Fields of study

Academic disciplines

Education   Sociology

Subject areas

Sociology of knowledge   Lifelong learning   Education science

Research projects

Scientific publications

Johannesen, Hedvig (2024). Bridging Troubled waters: Expansive lifelong learning by adult master's students with vocational backgrounds. Eikeland, Olav; Johannesen, Hedvig (Ed.). Lifelong Learning Expanding Concepts and Practices. Peter Lang Publishing Group.
https://doi.org/10.3726/b21191

Eikeland, Olav; Johannesen, Hedvig (2024). If not expanded lifelong learning now - then what, when? Pathways from here. Eikeland, Olav; Johannesen, Hedvig (Ed.). Lifelong Learning Expanding Concepts and Practices. Peter Lang Publishing Group.
https://doi.org/10.3726/b21191

Eikeland, Olav; Johannesen, Hedvig (2024). Lifelong Learning Expanding Concepts and Practices. ISBN: 9783631889923. Peter Lang Publishing Group.

Eikeland, Olav; Johannesen, Hedvig (2024). Preface An expanded concept of lifelong learning (ExpaLL): Integrating formal, non-formal, and informal learning. Eikeland, Olav; Johannesen, Hedvig (Ed.). Lifelong Learning Expanding Concepts and Practices. Peter Lang Publishing Group.
https://doi.org/10.3726/b21191

Berntsen, Svanhild Kristine ; Johannesen, Hedvig Skonhoft (2023). Fra logg til blogg: Yrkesfaglæreres digitale kompetanseutvikling gjennom designbassert praktikerforskning. 26 p. Nordic Journal of Vocational Education and Training. Vol. 13.
https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2313128

Johannesen, Hedvig Skonhoft ; Kverneggen, Kari-Anne Helleberg; Øgård, Monika (2022). Læring på tvers: Hvordan kan yrkesfaglæreren legge til rette for boundary learning for elever i arbeidslivspraksis?. Nordic Journal of Vocational Education and Training. Vol. 12.
https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2212151

Johannesen, Hedvig Skonhoft ; Øyan, Petter ; Magnus, Ellen Merethe (2021). Combining Lifelong Learning and Social Enterprise in Integrated University-Professional Learning. Halsall, Jamie P.; Oberoi, Roopinder; Snowden, Michael (Ed.). Social Enterprise in the Higher Education Sector. p. 73-90. Cambridge Scholars Publishing.
https://www.cambridgescholars.com/product/978-1-52

Ferrer, Marlen ; Johannesen, Hedvig ; Wetlesen, Annika ; Aas, Per Anders (2021). Burde Greta heller vært på skolen? Om vilkårene for systemkritisk tenkning i skolen, med elevenes klimaopprør som utgangspunkt. Norsk sosiologisk tidsskrift. Vol. 5.
https://doi.org/10.18261/issn.2535-2512-2021-05-02

Johannesen, Hedvig Skonhoft (2019). Miskjennelse av yrkesfaglig kulturell kapital i skolen. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 103.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2019-04-08

Johannesen, Hedvig ; Øyan, Petter ; Magnus, Ellen Merethe (2018). 'Back into your arms' - Exploring models for integrated university-professional learning in a lifelong perspective. Journal of Widening Participation and Lifelong Learning. Vol. 20.
https://doi.org/10.5456/WPLL.20.2.96

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete