Norwegian version
Hege Hermansen

Hege Hermansen

About

My research interests include knowledge work in the professions, teaching and learning in higher education, program design and development in professional education and the interrelationships between professional knowledge, autonomy and responsibility.

I am a member of the research groups Professional Knowledge and Qualification at CSP, TEPEE (Studies of the teaching profession, teacher education and education policy) at CSP/USN and HEDWORK (Knowledge, Learning and Governance: Studies in higher education and work) at the University of Oslo.

At the Centre for the Study of the Profession, I teach a course in teaching and learning in higher education.

Scientific publications

Hermansen, Hege (2020). Knowledge Discourses and Coherence in Professional Education. Professions and Professionalism . Vol. 10.
http://hdl.handle.net/10852/80953

Heikkilä, Mirva; Hermansen, Hege; Iiskala, Tuike; Mikkila-Erdmann, Mirjamaija; Warinowski, Anu (2020). Epistemic agency in student teachers’ engagement with research skills. Teaching in Higher Education .
http://hdl.handle.net/10852/80952

Hermansen, Hege (2019). Kunnskapsarbeid som et ansvarsområde for lærere og skoleledere. Helstad, Kristin; Mausethagen, Sølvi (Ed.). Nye lærer- og lederroller i skolen. kapittel. Universitetsforlaget.

Hermansen, Hege (2019). In Pursuit of Coherence: Aligning Program Development in Teacher Education with Institutional Practices. Scandinavian Journal of Educational Research .

Hermansen, Hege (2018). Kunnskapsarbeid i lærerprofesjonen. ISBN: 9788215028521. 160 p. Universitetsforlaget.

Hermansen, Hege; Lorentzen, Marte; Mausethagen, Sølvi; Zlatanovic, Tatjana (2018). Hva kjennetegner forskning på lærerrollen under Kunnskapsløftet? En forskningskartlegging av studier av norske lærere, lærerstudenter og lærerutdannere. 36 p. Acta Didactica Norge . Vol. 12.
http://hdl.handle.net/10852/65567

Nerland, Monika; Hermansen, Hege Yvonne (2017). Sosiomaterielle perspektiver på profesjonskvalifisering: Kunnskapsressursenes betydning. Mausethagen, Sølvi; Smeby, Jens-Christian (Ed.). Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Kapittel 14. p. 167-179. Universitetsforlaget.
http://hdl.handle.net/10852/58280

Hermansen, Hege Yvonne (2017). Knowledge relations and epistemic infrastructures as mediators of teachers' collective autonomy. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies . Vol. 65.
http://hdl.handle.net/10852/58338

Hermansen, Hege Yvonne; Mausethagen, Sølvi (2016). Når kunnskap blir styrende: Læreres rekontekstualisering av nye kunnskapsformer. Acta Didactica Norge . Vol. 10.
https://www.journals.uio.no/index.php/adno/article...

Hermansen, Hege Yvonne (2016). Teachers' knowledge work in collective practice development: Approaches to introducing assessment for learning at the school level. Scandinavian Journal of Educational Research . Vol. 60.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete