Norwegian version
Hege Hermansen

Hege Hermansen

About

My research interests include knowledge work in the professions, teaching and learning in higher education, program design and development in professional education and the interrelationships between professional knowledge, autonomy and responsibility.

I am a member of the research groups Professional Knowledge and Qualification at CSP, TEPEE (Studies of the teaching profession, teacher education and education policy) at CSP/USN and HEDWORK (Knowledge, Learning and Governance: Studies in higher education and work) at the University of Oslo.

At the Centre for the Study of the Profession, I teach a course in teaching and learning in higher education.

Research projects

Scientific publications

Mausethagen, Sølvi; Hermansen, Hege (2023). Hvordan håndtere et komplekst begrep? Analyser av "lærerrollen" i et politisk utredningsarbeid. Prøitz, Tine Sophie (Ed.). Forskningsoversikter i utdanningsvitenskap: Systematikk og kreativitet. Fagbokforlaget.

Hermansen, Hege; Mausethagen, Sølvi (2023). Beyond the research–practice gap: Constructing epistemic relations in teacher education. International Journal of Educational Research .

Mausethagen, Sølvi; Hermansen, Hege (2022). Desentralisert skoleutvikling i et historisk perspektiv – back to the 80s?. Mausethagen, Sølvi; Helstad, Kristin (Ed.). Skoleutvikling - i forskning, politikk og praksis. Kapittel 2. p. 35-54. Cappelen Damm Akademisk.

Wittek, Anne Line; Kartzow, Marianne Bjelland; Hermansen, Hege (2021). Hva skjer i dialogene? Om samtaledynamikker i kollegaveiledning og potensial for læring. Wittek, Anne Line; de Lange, Thomas (Ed.). Kollegaveiledning i høyere utdanning. kapittel 5. p. 81-102. Universitetsforlaget.

Hermansen, Hege; Kartzow, Marianne Bjelland; Rasmussen, Alf; Lycke, Kirsten Hofgaard (2021). Kollegaveiledning: samspill eller motspill med institusjonelle praksiser. Wittek, Anne Line; de Lange, Thomas (Ed.). Kollegaveiledning i høyere utdanning. kapittel 4. p. 64-80. Universitetsforlaget.

Hermansen, Hege (2020). Knowledge Discourses and Coherence in Professional Education. Professions and Professionalism . Vol. 10.
http://hdl.handle.net/10852/80953

Heikkilä, Mirva; Hermansen, Hege; Iiskala, Tuike; Mikkila-Erdmann, Mirjamaija; Warinowski, Anu (2020). Epistemic agency in student teachers’ engagement with research skills. Teaching in Higher Education .
http://hdl.handle.net/10852/80952

Hermansen, Hege (2019). Kunnskapsarbeid som et ansvarsområde for lærere og skoleledere. Helstad, Kristin; Mausethagen, Sølvi (Ed.). Nye lærer- og lederroller i skolen. kapittel. Universitetsforlaget.

Hermansen, Hege (2019). In Pursuit of Coherence: Aligning Program Development in Teacher Education with Institutional Practices. Scandinavian Journal of Educational Research .

Hermansen, Hege (2018). Kunnskapsarbeid i lærerprofesjonen. ISBN: 9788215028521. 160 p. Universitetsforlaget.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete