Norwegian version
Eirin Pedersen

Eirin Pedersen

Fields of study

Academic disciplines

Social sciences

Subject areas

Citizenship   Fertility   Familylife, parenting, child-care   Gender and Workin life   Work and Family   Innovation in the public sector   Nordic welfare states   Welfare services

Research projects

Scientific publications

Sletten, Mira Aaboen; Eriksen, Ingunn Marie; Pedersen, Eirin; Seland, Idunn (2019). Grenser for skolens ansvar? Skolelederes perspektiv på mandat i det frafallsforebyggende arbeidet. Nordisk Administrativt Tidsskrift . Vol. 96.
https://www.researchgate.net/publication/334050810...

Breit, Eric; Fossestøl, Knut; Pedersen, Eirin (2019). Kunnskapsbasert praksis innenfor en samstyringsmodell En analyse av satsingen «Praksis- og kunnskapsutvikling i Nav-kontor». Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 22.

Breit, Eric; Fossestøl, Knut; Pedersen, Eirin (2018). A knowledge hierarchy in labour and welfare services? Evidence-based and practice-based knowledge in frontline service innovation. International Social Security Review . Vol. 71.

Ellingsæter, Anne Lise; Pedersen, Eirin (2016). Institutional Trust: Family Policy and Fertility in Norway. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society . Vol. 23.

Ellingsæter, Anne Lise; Pedersen, Eirin (2014). Påvirker tillit til familiepolitikken fruktbarheten?. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 17.

Ellingsæter, Anne Lise; Pedersen, Eirin (2013). Politique familiale et fécondité en Norvège : une question de genre et de classe sociale. Politiques sociales et familiales .

Ellingsæter, Anne Lise; Pedersen, Eirin (2013). Fruktbarhetens fundament i den norske velferdsstaten. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 54.

Ellingsæter, Anne Lise; Pedersen, Eirin (2013). Economic risk, fertility and the welfare state: understanding individual rationales. Ellingsæter, Anne Lise; Jensen, An-Magritt; Lie, Merete (Ed.). The Social Meaning of Children and Fertility Change in Europe. Kapittel 3. Routledge.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete