Norwegian version
Eirin Pedersen

Eirin Pedersen

Fields of study

Academic disciplines

Social sciences

Subject areas

Citizenship   Fertility   Familylife, parenting, child-care   Gender and Workin life   Work and Family   Innovation in the public sector   Nordic welfare states   Welfare services

Research projects

Scientific publications

Pedersen, Eirin; Malmberg-Heimonen, Ira; Finne, Joakim; Pontoppidan, Maiken; Dion, Jacinthe; Tømmerås, Truls; Tøge, Anne Grete (2023). Family Partner: study protocol for a pilot randomised study of a home-visitation intervention in Norway. 7 p. Scandinavian Journal of Public Health.
https://doi.org/10.1177/14034948231189773

Egeland, Cathrine; Ingelsrud, Mari Holm; Pedersen, Eirin (2022). Fremmedgjort på hjemmekontor?. Norsk sosiologisk tidsskrift. Vol. 6.
https://doi.org/10.18261/nost.6.5.4

Nordberg, Tanja Haraldsdottir; Pedersen, Eirin; Egeland, Cathrine (2021). Diskriminering? Konsekvenser av graviditet og permisjonsuttak i arbeidslivet. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 38.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2021-03-04...

Breit, Eric; Fossestøl, Knut; Pedersen, Eirin (2019). Kunnskapsbasert praksis innenfor en samstyringsmodell En analyse av satsingen «Praksis- og kunnskapsutvikling i Nav-kontor». Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 22.
https://doi.org/10.18261/issn.2464-3076-2019-03-01

Sletten, Mira Aaboen; Eriksen, Ingunn Marie; Pedersen, Eirin; Seland, Idunn (2019). Grenser for skolens ansvar? Skolelederes perspektiv på mandat i det frafallsforebyggende arbeidet. Nordisk Administrativt Tidsskrift. Vol. 96.

Breit, Eric; Fossestøl, Knut; Pedersen, Eirin (2018). A knowledge hierarchy in labour and welfare services? Evidence-based and practice-based knowledge in frontline service innovation. International Social Security Review. Vol. 71.
https://doi.org/10.1111/issr.12187

Ellingsæter, Anne Lise; Pedersen, Eirin (2016). Institutional Trust: Family Policy and Fertility in Norway. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society. Vol. 23.
https://doi.org/10.1093/sp/jxv003

Ellingsæter, Anne Lise; Pedersen, Eirin (2014). Påvirker tillit til familiepolitikken fruktbarheten?. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 17.

Pedersen, Eirin (2014). Jakten på en foreldreskapskontrakt – arbeidsvilkårs betydning for fruktbarhet. Sosiologisk Tidsskrift. Vol. 22.

Ellingsæter, Anne Lise; Pedersen, Eirin (2013). Fruktbarhetens fundament i den norske velferdsstaten. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 54.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete