Norwegian version
Selma Therese Lyng

Selma Therese Lyng

Scientific publications

Lyng, Selma Therese; Horton, Paul (2022). Qualitative Methods in School Bullying and Cyberbullying Research: An Introduction to the Special Issue. International Journal of Bullying Prevention . Vol. 4.
https://doi.org/10.1007/s42380-022-00139-5

Lyng, Selma Therese (2020). Fellesskapende klasseledelse. Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (Ed.). Klasseledelse, fag og danning. 2.utgave. Kapittel 6. p. 100-122. Gyldendal Akademisk.

Lyng, Selma Therese; Hagen, Aina Landsverk (2019). Barn og unges deltakelse i forskning: Muligheter og utfordringer. Norsk sosiologisk tidsskrift . Vol. 3.

Saltkjel, Therese; Tøge, Anne Grete; Malmberg-Heimonen, Ira; Borg, Elin; Lyng, Selma Therese; Wittrock, Christian; Pålshaugen, Øyvind; Fossestøl, Knut; Christensen, Hanne; Lund, Torbjørn (2018). Research protocol: A cluster-randomised study evaluating the effects of a model for improving inter-professional collaboration in Norwegian primary schools. International Journal of Educational Research . Vol. 91.

Lyng, Selma Therese (2018). The social production of bullying: Expanding the repertoire of approaches to group dynamics. Children & society . Vol. 32.
https://rdcu.be/PcVL

Eriksen, Ingunn Marie; Lyng, Selma Therese (2018). Elevenes psykososiale miljø: Gode strategier, harde nøtter og blinde flekker i skolemiljøarbeidet. ISBN: 9788245021912. 139 p. Fagbokforlaget.

Eriksen, Ingunn Marie; Lyng, Selma Therese (2018). Relational aggression among boys: blind spots and hidden dramas. Gender and Education . Vol. 30.
http://www.tandfonline.com/eprint/Z4paxhkUP3QtKZha...

Halrynjo, Sigtona; Lyng, Selma Therese (2017). Fathers' Parental leave and Work-Family Division in Norwegian Elite Professions. Liebig, Brigitte; Oechsle, Mechtild (Ed.). Fathers in work organizations : inequalities and capabilities, rationalities and politics. Kapittel. p. 61-82. Verlag Barbara Budrich.

Lyng, Selma Therese; Stefansen, Kari (2016). Godt nok foreldreskap? Arbeid-familie-tilpasninger blant mødre og fedre i konkurranseintensive karrierejobber. Halrynjo, Sigtona; Teigen, Mari (Ed.). Ulik likestilling i arbeidslivet. Kapittel 9. p. 179-199. Gyldendal Akademisk.

Halrynjo, Sigtona; Lyng, Selma Therese (2013). Fedrepermisjon i karriereyrker. Brandth, Berit; Kvande, Elin (Ed.). Fedrekvoten og den farsvennlige velferdsstaten. Kapittel 15. p. 222-237. Universitetsforlaget.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete