English version
Selma Therese Lyng

Selma Therese Lyng

Kort om

Selma Therese Lyng er seniorforsker og har en PhD-grad i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Lyng har vært ansatt ved Arbeidsforskningsinstituttet siden 2003. Hun har bred erfaring fra ulike typer forsknings-, evaluerings- og utviklingsdesign, og har særlig kompetanse på kvalitative metoder. Hennes kjerneområder er arbeid-familie-tilpasninger og skoleforskning, med vekt på skolemiljø, mobbing og krenkelser og tverrprofesjonelt samarbeid i skolen. Lyng leder evalueringen av ny modell for kompetanseutvikling i skolen (2020-2025)

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Lyng, Selma Therese ; Hægeland, Linda; Aanerud, Henriette; Restad, Frode (2023). Relasjonsbygging og profesjonsutvikling for FoL i skolen. Walseth, Kristin; Standal, Øyvind Førland (Red.). Folkehelse og livsmestring - med utgangspunkt i fagene. Universitetsforlaget.

Lyng, Selma Therese ; Horton, Paul (2022). Qualitative Methods in School Bullying and Cyberbullying Research: An Introduction to the Special Issue. 4 s. International Journal of Bullying Prevention. Vol. 4.
https://doi.org/10.1007/s42380-022-00139-5

Lyng, Selma Therese (2020). Fellesskapende klasseledelse. Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (Red.). Klasseledelse, fag og danning. 2.utgave. s. 100-122. Gyldendal Akademisk.

Lyng, Selma Therese ; Hagen, Aina Landsverk (2019). Barn og unges deltakelse i forskning: Muligheter og utfordringer. Norsk sosiologisk tidsskrift. Vol. 3.
https://doi.org/10.18261/issn.2535-2512-2019-01-01

Lyng, Selma Therese (2018). The social production of bullying: Expanding the repertoire of approaches to group dynamics. 11 s. Children & society. Vol. 32.
https://doi.org/10.1111/chso.12281

Eriksen, Ingunn Marie ; Lyng, Selma Therese (2018). Relational aggression among boys: blind spots and hidden dramas. Gender and Education. Vol. 30.
https://doi.org/10.1080/09540253.2016.1214691

Eriksen, Ingunn Marie ; Lyng, Selma Therese (2018). Elevenes psykososiale miljø: Gode strategier, harde nøtter og blinde flekker i skolemiljøarbeidet. ISBN: 9788245021912. 139 s. Fagbokforlaget.

Saltkjel, Therese ; Tøge, Anne Grete ; Malmberg-Heimonen, Ira ; Borg, Elin ; Lyng, Selma Therese ; Wittrock, Christian ; Pålshaugen, Øyvind ; Fossestøl, Knut ; Christensen, Hanne; Lund, Torbjørn (2018). Research protocol: A cluster-randomised study evaluating the effects of a model for improving inter-professional collaboration in Norwegian primary schools. International Journal of Educational Research. Vol. 91.
https://doi.org/10.1016/j.ijer.2018.07.001

Halrynjo, Sigtona; Lyng, Selma Therese (2017). Fathers' Parental leave and Work-Family Division in Norwegian Elite Professions. Liebig, Brigitte; Oechsle, Mechtild (Red.). Fathers in work organizations : inequalities and capabilities, rationalities and politics. s. 61-82. Verlag Barbara Budrich.
https://doi.org/10.2307/j.ctvdf0bpf.6

Lyng, Selma Therese ; Stefansen, Kari (2016). Godt nok foreldreskap? Arbeid-familie-tilpasninger blant mødre og fedre i konkurranseintensive karrierejobber. Halrynjo, Sigtona; Teigen, Mari (Red.). Ulik likestilling i arbeidslivet. s. 179-199. Gyldendal Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig