Selma Therese Lyng

Selma Therese Lyng

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Lyng, Selma Therese (2019). Sosiale gruppedynamikker som drivkrefter i mobbing: Mot et bredere fortolkningsrepertoar. Lenz, Claudia; Moldrheim, Solveig (Red.). Dembra - Faglige perspektiver på demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet i skolen (2). Kapittel 1. s. 12-24.
https://dembra.no/wp-content/uploads/2019/03/Dembr...

Lyng, Selma Therese; Hagen, Aina Landsverk (2019). Barn og unges deltakelse i forskning: Muligheter og utfordringer. Norsk sosiologisk tidsskrift . Vol. 3.

Saltkjel, Therese; Tøge, Anne Grete; Malmberg-Heimonen, Ira; Borg, Elin; Lyng, Selma Therese; Wittrock, Christian; Pålshaugen, Øyvind; Fossestøl, Knut; Christensen, Hanne; Lund, Torbjørn (2018). Research protocol: A cluster-randomised study evaluating the effects of a model for improving inter-professional collaboration in Norwegian primary schools. International Journal of Educational Research . Vol. 91.

Lyng, Selma Therese (2018). The social production of bullying: Expanding the repertoire of approaches to group dynamics. Children & society . Vol. 32.
https://rdcu.be/PcVL

Eriksen, Ingunn Marie; Lyng, Selma Therese (2018). Elevenes psykososiale miljø: Gode strategier, harde nøtter og blinde flekker i skolemiljøarbeidet. ISBN: 9788245021912. 139 s. Fagbokforlaget.

Eriksen, Ingunn Marie; Lyng, Selma Therese (2018). Relational aggression among boys: blind spots and hidden dramas. Gender and Education . Vol. 30.
http://www.tandfonline.com/eprint/Z4paxhkUP3QtKZha...

Halrynjo, Sigtona; Lyng, Selma Therese (2017). Fathers' Parental leave and Work-Family Division in Norwegian Elite Professions. Liebig, Brigitte; Oechsle, Mechtild (Red.). Fathers in work organizations : inequalities and capabilities, rationalities and politics. Kapittel. s. 61-82. Verlag Barbara Budrich.

Lyng, Selma Therese; Stefansen, Kari (2016). Godt nok foreldreskap? Arbeid-familie-tilpasninger blant mødre og fedre i konkurranseintensive karrierejobber. Halrynjo, Sigtona; Teigen, Mari (Red.). Ulik likestilling i arbeidslivet. Kapittel 9. s. 179-199. Gyldendal Akademisk.

Halrynjo, Sigtona; Lyng, Selma Therese (2013). Fedrepermisjon i karriereyrker. Brandth, Berit; Kvande, Elin (Red.). Fedrekvoten og den farsvennlige velferdsstaten. Kapittel 15. s. 222-237. Universitetsforlaget.

Halrynjo, Sigtona; Lyng, Selma Therese (2010). Sluttreplikk til Ragnhild Steen Jensen. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 51.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig