English version
Øyvind Pålshaugen

Øyvind Pålshaugen

Forskningsprosjekter

  • Et lag rundt eleven - en klyngerandomisert effektevaluering av LOG-modellen

    Prosjektet skal gi ny kunnskap om hvordan flerfaglig kompetanse i skolen kan benyttes på best mulig måte. Prosjektet omfatter utvikling, utprøving og effektevaluering av tiltak for flerfaglig samarbeid i fire kommuner.

  • OMEN Organizing for Media Innovation

    Hvordan kan gamle mediehus skape noe nytt innen trange rammer?

  • VRI Oslo, Akershus og Vestfold

    De senere år er det etablert en rekke nettverk som har til hensikt å stimulere til økt innovasjon hos dem som er med, typisk med fokus på en region. Noen ganger referer man til slike nettverk også som klynger. Det å stimulere til etablering og utvikling av slike nettverk/klynger har også lenge utgjort en viktig del av det offentliges strategi på innovasjonsfeltet.

Vitenskapelige publikasjoner

Pålshaugen, Øyvind (2021). Lukten av skrivemaskin. 5 essays om Dag Solstads litterære kunst. ISBN: 978-82-304-0299-3. 210 s. Scandinavian Academic Press.
https://scandinavianacademicpress.no/boker/lukten-...

Pålshaugen, Øyvind; Clegg, Stewart (2019). Context and Continuities: a plea for media research in medias res. Bygdås, Arne; Clegg, Stewart; Hagen, Aina Landsverk (Red.). Media Management and Digital Transformation. Kapittel 13. s. 154-164. Routledge.

Pålshaugen, Øyvind; Hagen, Aina Landsverk (2019). Creating the news while producing the news: Managing media innovation in times of uncertainty. Bygdås, Arne; Clegg, Stewart; Hagen, Aina Landsverk (Red.). Media Management and Digital Transformation. Kapittel 6. s. 65-76. Routledge.

Pålshaugen, Øyvind (2018). Kulturvitenskapens språk. ISBN: 978-82-304-0216-0. 240 s. Scandinavian Academic Press.

Borg, Elin; Pålshaugen, Øyvind (2018). Promoting Students’ Mental Health: A Study of Inter-professional Team Collaboration Functioning in Norwegian Schools. School Mental Health .

Saltkjel, Therese; Tøge, Anne Grete; Malmberg-Heimonen, Ira; Borg, Elin; Lyng, Selma Therese; Wittrock, Christian; Pålshaugen, Øyvind; Fossestøl, Knut; Christensen, Hanne; Lund, Torbjørn (2018). Research protocol: A cluster-randomised study evaluating the effects of a model for improving inter-professional collaboration in Norwegian primary schools. International Journal of Educational Research . Vol. 91.

Pålshaugen, Øyvind (2017). Wie lässt sich Wissen aus Einzelfallstudien über Innovationen generieren?. Novak, Hermann (Red.). Gestaltorientierte Forschung - Basis für soziale Innovastionen. 2. Wissenschaftstheoretische Begründungen und methodologische Verorterungen. s. 215-234.

Pålshaugen, Øyvind (2016). Det sublime er - når? Varige øyeblikk fra lesning av Proust og Solstad. Rhetorica Scandinavica .

Gustavsen, Bjørn; Pålshaugen, Øyvind (2015). How to Succeed in Action Research without Really Acting: Tracing the Development of Action Research to Constructivist Practice in Organizational Worklife. Bradbury Huang, Hilary (Red.). The SAGE Handbook of Action Research. Kapittel 39. s. 409-416. Sage Publications.

Pålshaugen, Øyvind (2014). Dialogues in innovation: Interactive learning and interactive research as means for a context sensitive regional innovation policy. International Journal of Action Research . Vol. 10.

Pålshaugen, Øyvind (2014). Action research for democracy - A Scandinavian approach. International Journal of Action Research . Vol. 10.
http://hdl.handle.net/10642/2243

Pålshaugen, Øyvind (2013). Meta-theory and practice: a plea for pluralism in innovation studies. Johnsen, Hans Christian Garmann; Pålshaugen, Øyvind (Red.). Hva er Innovasjon? Perspektiver i norsk innovasjonsforskning. Bind 2: Organisasjon og medvirkning - En norsk modell?. Kapittel. s. 280-303. Cappelen Damm Akademisk.

Johnsen, Hans Christian Garmann; Pålshaugen, Øyvind (2013). Innovasjon, medvirkning og læring - en norsk modell?. Johnsen, Hans Christian Garmann; Pålshaugen, Øyvind (Red.). Hva er Innovasjon? Perspektiver i norsk innovasjonsforskning. Bind 2: Organisasjon og medvirkning - En norsk modell?. Kapittel. s. 15-32. Cappelen Damm Akademisk.

Johnsen, Hans Christian Garmann; Pålshaugen, Øyvind (2013). Hva er Innovasjon? Perspektiver i norsk innovasjonsforskning. Bind 2: Organisasjon og medvirkning - En norsk modell?. ISBN: 978-82-7634-964-1. 344 s. Cappelen Damm Akademisk.

Pålshaugen, Øyvind (2011). Klyngedannelse og begrepsdannelse - to sider av samme sak?. Johnsen, Hans Christian Garmann; PÅLSHAUGEN, Øyvind (Red.). Hva er innovasjon? Perspektiver i norsk innovasjonsforskning. Bind 1: system og institusjon. Kapittel 1. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

Pålshaugen, Øyvind (2011). Hvordan redde Hamsun fra Hamsun?. Kunstens form og kulturens bruk. Kapittel. Portal forlag.

Pålshaugen, Øyvind (2011). Hva er innovasjon - perspektiver i norsk innovasjonsforskning. Johnsen, Hans Christian Garmann; PÅLSHAUGEN, Øyvind (Red.). Hva er innovasjon? Perspektiver i norsk innovasjonsforskning. Bind 1: system og institusjon. Innledning. s. 12-26. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

Johnsen, Hans Christian Garmann; PÅLSHAUGEN, Øyvind (2011). Hva er innovasjon? Perspektiver i norsk innovasjonsforskning. Bind 1: system og institusjon. ISBN: 9788276349511. 349 s. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

Herstad, Sverre Johan; Pålshaugen, Øyvind; Ebersberger, Bernd (2011). Industrial Innovation collaboration in a capital region context. Journal of the Knowledge Economy . Vol. 2.

Pålshaugen, Øyvind (2011). Research in action: The development of cluster specific innovation strategies in the Oslo region. Ekman, Marianne; Gustavsen, Bjørn; Asheim, Bjørn T.; PÅLSHAUGEN, Øyvind (Red.). Learning Regional Innovation : Scandinavian Models. Kapittel 7. Palgrave Macmillan.

Ekman, Marianne; Gustavsen, Bjørn; Asheim, Bjørn T.; PÅLSHAUGEN, Øyvind (2011). Learning Regional Innovation : Scandinavian Models. ISBN: 978-0-230-27560-7. 300 s. Palgrave Macmillan.

PÅLSHAUGEN, Øyvind (2010). Passasjer - hos Derrida, Platon, Aristoteles. Studier i utførelse av filosofi. ISBN: 9788230400487. 226 s. Scandinavian Academic Press.

Pålshaugen, Øyvind (2009). The Stalemate of Organization Theory: Ever New Frameworks, Never New Methods - May Actor-Network Theory provide an Exception to this Rule?. Labour, Education & Society (Arbeit, Bildung & Gesellschaft) . Vol. 15.

Pålshaugen, Øyvind (2009). How to Generate Knowledge from Single Case Research on Innovation?. International Journal of Action Research . Vol. 5.

Pålshaugen, Øyvind (2008). The Ethics of Action Research: Transcending Theory. Boog, Ben (Red.). Towards quality improvement of action research. 6. s. 83-96. Sense Publishers.

Pålshaugen, Øyvind (2008). Retorikkens begreper og begrepenes retorikk. Rhetorica Scandinavica .

Pålshaugen, Øyvind (2007). En avtale er en avtale - om sentral støtte til lokal bedriftsutvikling. Å tjene på samarbeid : medvirkning, partssamarbeid, bedriftsutvikling. 10. s. 149-162. Gyldendal Akademisk.

Pålshaugen, Øyvind (2007). On the diversity of action research: introduction. International Journal of Action Research . Vol. 3.

Pålshaugen, Øyvind (2006). Dilemmas of action research - an introduction. International Journal of Action Research . Vol. 2.

Pålshaugen, Øyvind (2006). Constructive practice and critical theory: the contribution of action research to organisational change and discourse on organizations. International Journal of Action Research . Vol. 2.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig