OMEN Organizing for Media Innovation

De siste årene har norske og internasjonale medieorganisasjoner begynt å eksperimentere med nye former for nyhetsproduksjon, samtidig som de strever med å holde inntektene oppe og utgiftene nede. Bedriftene er sterkt preget av tradisjoner, godt etablerte måter å gjøre ting på og historiske årsaker til at de er organisert som de er. Hvordan kan man skape noe nytt innenfor såpass trange rammer?

Om prosjektet

Prosjektet OMEN: Innovasjon i norske mediebedrifter vil ta for seg dette dilemmaet sammen med partnerbedriftene Sunnmørsposten (Polaris), Nationen (Tun Media) og Moss Avis (Amedia). Disse er alle tidligere avishus som nå er godt i gang med å utforske digital journalistikk, web-TV og mobile teknologier som kan gjøre gode journalistiske saker enda bedre.

Prosjektet vil se spesielt på utfordringene knyttet til organiseringen av det journalistiske arbeidet: Hvordan kan vi finne bedre måter å lede nyhetsorganisasjoner på, hvordan kan journalister utforske mye måter å samarbeide på, hvordan kan ansattes ideer gjennomføres som gode saker på alle plattformer og hvordan kan hverdagsinnovasjoner styrkes selv om det er knapt med både tid og folk i redaksjonene?

Prosjektet, som ledes av Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet (tidl. HiOA) i samarbeid med Institutt for journalistikk og mediefag (OsloMet) og Høgskolen i Volda, skal forsøke å svare på disse spørsmålene gjennom å bruke aksjonsforskningsmetoder, langvarig feltarbeid og en større spørreundersøkelse. I tillegg er Maria Norbäck (Göteborgs universitet), Elena Raviola (CBS) og Stewart Clegg (Univ. of Technology, Sydney) med som internasjonale forskningspartnere. Prosjektet vil gi mer kunnskap om hvordan organisasjoner endres, hvordan kreativt samarbeid i arbeidslivet kan styrkes og hvordan medieinnovasjon kan foregå også innenfor organisasjoner preget av tradisjoner og relativt lite ressurser. OMEN vil også bidra til å utvikle journalistutdanningene i Norge.

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråds BIA-program.