English version
Ingrid M. Tolstad

Ingrid M. Tolstad

Kort om

Sosialantropolog med PhD i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo. Forsker på medieinnovasjon, ungdomsmedvirkning, byutvikling, etnografisk medforskning, popmusikk, populærkultur, kreativitet og talentutvikling i kunst- og kulturfeltet.

ORCID: 0000-0001-6333-5439

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Musikkvitenskap   Sosialantropologi

Emner

Innovasjon   Etnografi   Populærkultur   Populærmusikk   Kreativitet   Talentutvikling   Ungdomsforskning   Kunst kultur og kreativitet   Musikkproduksjon   Medieinnovasjon   Kreative industrier

Land

Norge   Russland   Sverige   USA   Sør-Korea

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Hagen, Aina Landsverk; Tolstad, Ingrid M.; Lorenzen, Sara Berge (2022). Pandemi som mulighetsrom for digital transformasjon. Eliassen, Knut Ove; Ogundipe, Anne; Prytz, Øyvind (Red.). Estetiske praksiser i den digitale produksjonens tidsalder. Kapittel 13. s. 463-494. Fagbokforlaget.

Rosten, Monika; Tolstad, Ingrid M. (2021). Samlokaliserte, samorganiserte og samskapte ungdomstilbud - en utopi?. Hagen, Aina Landsverk; Andersen, Bengt (Red.). Ung medvirkning: Kreativitet og konflikt i planlegging. kapittel 9. s. 197-221. Cappelen Damm Akademisk.

Rosten, Monika; Hagen, Aina Landsverk; Tolstad, Ingrid M. (2021). Fra tynn til tykk medvirkning: Unge medforskere som lokale kunnskapsprodusenter. Hagen, Aina Landsverk; Andersen, Bengt (Red.). Ung medvirkning: Kreativitet og konflikt i planlegging. chapter 2. s. 43-73. Cappelen Damm Akademisk.

Hagen, Aina Landsverk; Tolstad, Ingrid M.; Bygdås, Arne (2021). “Magic through many minor measures”: How introducing a flowline production mode in six steps enables journalist team autonomy in local news organizations. 15 s. AI & Society: The Journal of Human-Centred Systems and Machine Intelligence .

Tolstad, Ingrid M.; Dalseide, Astri Margareta (2021). Architectural anthropologists in the making? Paths to creative youth participation in local urban development. Stender, Marie; Bech-Danielson, Claus; Hagen, Aina Landsverk (Red.). Architectural Anthropology: Exploring Lived Space. 11. Routledge.

Tolstad, Ingrid M. (2021). ‘We have no music industry!’ Exploring the context of post-Soviet music making through the lens of contemporary Swedo-Russian collaborations. Galuszka, Patryk (Red.). Eastern European Music Industries and Policies after the Fall of Communism: From State Control to Free Market. 4. Routledge.

Bygdås, Arne; Hagen, Aina Landsverk; Tolstad, Ingrid M.; Skjælaaen, Gudrun R. (2020). Flowline at Work: Transforming Temporalities in News Organizations through Metaphor. Reinecke, Juliane; Suddaby, Roy; Langley, Ann; Tsoukas, Haridimos (Red.). Time, Temporality, and History in Process Organization Studies. Chapter 7. s. 89-115. Oxford University Press.

Tolstad, Ingrid M.; Hagen, Aina Landsverk; Skjælaaen, Gudrun R. (2019). Managing for audience management: Taking steps towards a ‘glowline’ co-production in the newsroom. Bygdås, Arne; Clegg, Stewart; Hagen, Aina Landsverk (Red.). Media Management and Digital Transformation. 8. Routledge.

Hagen, Aina Landsverk; Tolstad, Ingrid M. (2019). The idea propeller: Managing for collective creativity in newsrooms. Bygdås, Arne; Clegg, Stewart; Hagen, Aina Landsverk (Red.). Media Management and Digital Transformation. 7. Routledge.

Bygdås, Arne; Hagen, Aina Landsverk; Tolstad, Ingrid M.; Skjælaaen, Gudrun R. (2019). From deadline to flowline: Managing paradoxical demands in news organizations through metaphor. Bygdås, Arne; Clegg, Stewart; Hagen, Aina Landsverk (Red.). Media Management and Digital Transformation. 3. Routledge.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig