English version
Ingrid M. Tolstad

Ingrid M. Tolstad

Kort om

Sosialantropolog med PhD i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo. Forsker på medieinnovasjon, ungdomsmedvirkning, byutvikling, etnografisk medforskning, popmusikk, populærkultur, kreativitet og talentutvikling i kunst- og kulturfeltet.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Musikkvitenskap   Sosialantropologi

Emner

Innovasjon   Etnografi   Populærkultur   Populærmusikk   Kreativitet   Talentutvikling   Ungdomsforskning   Kunst kultur og kreativitet   Musikkproduksjon   Medieinnovasjon   Kreative industrier

Land

Norge   Russland   Sverige   USA

Forskningsprosjekter

  • OMEN Organizing for Media Innovation

    Hvordan kan gamle mediehus skape noe nytt innen trange rammer?

  • TalentForsk II

    TalentForsk II er en videreføring av følgeprosjektet TalentForsk, som har kartlagt metoder og verktøy for talentutvikling i programmet FilmLab gjennom dets første to kull. TalentForsk II skal spesifikt følge FilmLabs tredje og (foreløpig) siste kull.

  • UDE - Ungdomsmedvirkning

    Rammeavtale mellom Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet og Oslo kommune Utdanningsetaten, avdeling for skoleanlegg, for bistand til medvirkning for barn og unge, med spesielt fokus på medvirkning i forbindelse med utbygging på Mortensrud i Oslo og forskningsbasert evaluering av denne.

Vitenskapelige publikasjoner

Tolstad, Ingrid M.; Hagen, Aina Landsverk; Skjælaaen, Gudrun R. (2019). Managing for audience management: Taking steps towards a ‘glowline’ co-production in the newsroom. Bygdås, Arne; Clegg, Stewart; Hagen, Aina Landsverk (Red.). Media Management and Digital Transformation. 8. Routledge.

Hagen, Aina Landsverk; Tolstad, Ingrid M. (2019). The idea propeller: Managing for collective creativity in newsrooms. Bygdås, Arne; Clegg, Stewart; Hagen, Aina Landsverk (Red.). Media Management and Digital Transformation. 7. Routledge.

Bygdås, Arne; Hagen, Aina Landsverk; Tolstad, Ingrid M.; Skjælaaen, Gudrun R. (2019). From deadline to flowline: Managing paradoxical demands in news organizations through metaphor. Bygdås, Arne; Clegg, Stewart; Hagen, Aina Landsverk (Red.). Media Management and Digital Transformation. 3. Routledge.

Skjælaaen, Gudrun R.; Tolstad, Ingrid M. (2019). Print and digital: Synchronizing discrepant temporal regimes in the newsroom. Bygdås, Arne; Clegg, Stewart; Hagen, Aina Landsverk (Red.). Media Management and Digital Transformation. 2. Routledge.

Hagen, Aina Landsverk; Tolstad, Ingrid M.; Bygdås, Arne (2018). Fra deadline til flowline: En trinn for trinn-analyse av endring i en norsk medieorganisasjon. Norsk Medietidsskrift . Vol. 25.

Tolstad, Ingrid M. (2018). 'That was bloody good!' On quality assessments in artistic work processes. Eliassen, Knut Ove; Hovden, Jan Fredrik; Prytz, Øyvind (Red.). Contested qualities: negotiating value in arts and culture. 6. s. 105-126. Fagbokforlaget.

Tolstad, Ingrid M. (2018). "Det hær va jævli bra!" Om kvalitetsvurderinger i kunstneriske arbeidsprosesser. Prytz, Øyvind; Hovden, Jan Fredrik (Red.). Kvalitetsforhandlinger. 10. s. 261-282. Fagbokforlaget.

Tolstad, Ingrid M.; Hagen, Aina Landsverk; Andersen, Bengt (2017). The Amplifier Effect: Oslo Youth Co-creating Urban Spaces of (Be)longing. Bastien, Sheri; Holmarsdottir, Halla Bjørk (Red.). Youth as Architects of Social Change: Global Efforts to Advance Youth-Driven Innovation. Part II. s. 215-242. Palgrave Macmillan.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-31...Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig