Ingrid M. Tolstad

Ingrid M. Tolstad

Kort om

Sosialantropolog med PhD i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo. Forsker på medieinnovasjon, ungdomsmedvirkning, byutvikling, etnografisk medforskning, popmusikk, populærkultur, kreativitet og talentutvikling i kunst- og kulturfeltet.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Musikkvitenskap, Sosialantropologi

Emner

Innovasjon, Etnografi, Populærkultur, Populærmusikk, Kreativitet, Talentutvikling, Ungdomsforskning, Kunst kultur og kreativitet, Musikkproduksjon, Medieinnovasjon, Kreative industrier

Land

Norge, Russland, Sverige, USA

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Hagen, Aina Landsverk; Tolstad, Ingrid M.; Bygdås, Arne (2018). Fra deadline til flowline: En trinn for trinn-analyse av endring i en norsk medieorganisasjon. Norsk Medietidsskrift . Vol. 25.

Tolstad, Ingrid M. (2018). 'That was bloody good!' On quality assessments in artistic work processes. Eliassen, Knut Ove; Hovden, Jan Fredrik; Prytz, Øyvind (Red.). Contested qualities: negotiating value in arts and culture. 6. s. 105-126. Fagbokforlaget.

Tolstad, Ingrid M. (2018). "Det hær va jævli bra!" Om kvalitetsvurderinger i kunstneriske arbeidsprosesser. Prytz, Øyvind; Hovden, Jan Fredrik (Red.). Kvalitetsforhandlinger. 10. s. 261-282. Fagbokforlaget.

Tolstad, Ingrid M.; Hagen, Aina Landsverk; Andersen, Bengt (2017). The Amplifier Effect: Oslo Youth Co-creating Urban Spaces of (Be)longing. Bastien, Sheri; Holmarsdottir, Halla Bjørk (Red.). Youth as Architects of Social Change: Global Efforts to Advance Youth-Driven Innovation. Part II. s. 215-242. Palgrave Macmillan.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-31...Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig