English version
Ingrid M. Tolstad

Ingrid M. Tolstad

Kort om

Sosialantropolog med PhD i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo. Forsker på medieinnovasjon, ungdomsmedvirkning, byutvikling, etnografisk medforskning, popmusikk, populærkultur, kreativitet og talentutvikling i kunst- og kulturfeltet.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Musikkvitenskap   Sosialantropologi

Emner

Innovasjon   Etnografi   Populærkultur   Populærmusikk   Kreativitet   Talentutvikling   Ungdomsforskning   Kunst kultur og kreativitet   Musikkproduksjon   Medieinnovasjon   Kreative industrier

Land

Norge   Russland   Sverige   USA

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Tolstad, Ingrid M.; Hagen, Aina Landsverk; Skjælaaen, Gudrun R. (2019). Managing for audience management: Taking steps towards a ‘glowline’ co-production in the newsroom. Bygdås, Arne; Clegg, Stewart; Hagen, Aina Landsverk (Red.). Media Management and Digital Transformation. 8. Routledge.

Hagen, Aina Landsverk; Tolstad, Ingrid M. (2019). The idea propeller: Managing for collective creativity in newsrooms. Bygdås, Arne; Clegg, Stewart; Hagen, Aina Landsverk (Red.). Media Management and Digital Transformation. 7. Routledge.

Bygdås, Arne; Hagen, Aina Landsverk; Tolstad, Ingrid M.; Skjælaaen, Gudrun R. (2019). From deadline to flowline: Managing paradoxical demands in news organizations through metaphor. Bygdås, Arne; Clegg, Stewart; Hagen, Aina Landsverk (Red.). Media Management and Digital Transformation. 3. Routledge.

Skjælaaen, Gudrun R.; Tolstad, Ingrid M. (2019). Print and digital: Synchronizing discrepant temporal regimes in the newsroom. Bygdås, Arne; Clegg, Stewart; Hagen, Aina Landsverk (Red.). Media Management and Digital Transformation. 2. Routledge.

Hagen, Aina Landsverk; Tolstad, Ingrid M.; Bygdås, Arne (2018). Fra deadline til flowline: En trinn for trinn-analyse av endring i en norsk medieorganisasjon. Norsk Medietidsskrift . Vol. 25.

Tolstad, Ingrid M. (2018). 'That was bloody good!' On quality assessments in artistic work processes. Eliassen, Knut Ove; Hovden, Jan Fredrik; Prytz, Øyvind (Red.). Contested qualities: negotiating value in arts and culture. 6. s. 105-126. Fagbokforlaget.

Tolstad, Ingrid M. (2018). "Det hær va jævli bra!" Om kvalitetsvurderinger i kunstneriske arbeidsprosesser. Prytz, Øyvind; Hovden, Jan Fredrik (Red.). Kvalitetsforhandlinger. 10. s. 261-282. Fagbokforlaget.

Tolstad, Ingrid M.; Hagen, Aina Landsverk; Andersen, Bengt (2017). The Amplifier Effect: Oslo Youth Co-creating Urban Spaces of (Be)longing. Bastien, Sheri; Holmarsdottir, Halla Bjørk (Red.). Youth as Architects of Social Change: Global Efforts to Advance Youth-Driven Innovation. Part II. s. 215-242. Palgrave Macmillan.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-31...Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig