Kvantesprang eller museskritt? Pandemi som unikt mulighetsrom for digital transformasjon i norske kunst- og kulturinstitusjoner

Hvorfor har noen kunst- og kulturinstitusjoner fått opp nyskapende formater og eksperimenterende digitale praksiser på knappe tre uker, mens andre har permittert sine ansatte og satt formidlingsknappen på pause?

Prosjektet vil intervjue nøkkelpersoner ved et utvalg nasjonale kunst- og kulturinstitusjoner om deres organisasjoners respons på koronakrisen og i hvilken grad slike unntakstilstander gir unike mulighetsrom for innovasjoner og ideer som vanligvis ikke får gjennomslag i organisasjonene.

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...