English version
Aina Landsverk Hagen

Aina Landsverk Hagen

Kort om

Aina Landsverk Hagen er seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – storbyuniversitetet og sosialantropolog med doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Hennes PhD-avhandling tok for seg arkitekter i Snøhetta og deres måter å jobbe kreativt i konkurranseteam. Hagen har publisert bøker, artikler og rapporter om byutvikling, ungdom og medvirkning, etnografisk metode, kreativitet og ytringsfrihet, og organisasjonsendring og digital innovasjon i mediebransjen. Hun leder flere prosjekter om og med ungdom, og er opptatt av å utvikle og eksperimentere med samfunnsvitenskapelige metoder, samt jobbe med innovasjon og organisasjonsutvikling som aksjonsforsker.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosialantropologi

Emner

Innovasjon   Arbeidslivsforskning   Barn og ungdom   Feminisme   Kreativitet   Kunnskapsorganisasjoner   Ytringsfrihet   Medieinnovasjon   Arkitektarbeid   Byromsutvikling

Regioner

Norden

Land

Iran   Norge   USA

Forskningsprosjekter

Samarbeidsrelasjoner

Medlem av Senter for tverrfaglig medieinnovasjon (STM). Prosjektmedlem i OMEN: Organizing for Media Innovation med bedriftspartnere Nationen, Sunnmørsposten og Moss Avis (støttet av NFRs BIA-program).

Vitenskapelige publikasjoner

Hagen, Aina Landsverk; Osuldsen, Jenny B (2021). Splotting som erfaringsbasert verktøy for medvirkning og stedsforståelse ved byromsutforming. 23 s. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk . Vol. 14.

Hagen, Aina Landsverk; Tolstad, Ingrid M.; Bygdås, Arne (2021). “Magic through many minor measures”: How introducing a flowline production mode in six steps enables journalist team autonomy in local news organizations. 15 s. AI & Society: The Journal of Human-Centred Systems and Machine Intelligence .

Thorstensen, Erik; Hagen, Aina Landsverk; Brattbakk, Ingar (2021). Images of Place, Secularity and Gentrification: On Urban Religious Belonging in an Inner City Neighbourhood in Oslo. Secularism and Nonreligion . Vol. 10.
https://secularismandnonreligion.org/articles/10.5...

Stender, Marie; Bech-Danielson, Claus; Hagen, Aina Landsverk (2021). Architectural Anthropology: Exploring Lived Space. ISBN: 9780367555757. 312 s. Routledge.

Bygdås, Arne; Hagen, Aina Landsverk; Tolstad, Ingrid M.; Skjælaaen, Gudrun R. (2020). Flowline at Work: Transforming Temporalities in News Organizations through Metaphor. Reinecke, Juliane; Suddaby, Roy; Langley, Ann; Tsoukas, Haridimos (Red.). Time, Temporality, and History in Process Organization Studies. Chapter 7. s. 89-115. Oxford University Press.

Clegg, Stewart; Hagen, Aina Landsverk; Bygdås, Arne (2019). Introduction: Why is innovation needed in organizational media managing?. Bygdås, Arne; Clegg, Stewart; Hagen, Aina Landsverk (Red.). Media Management and Digital Transformation. Kapittel 1. s. 1-14. Routledge.

Pålshaugen, Øyvind; Hagen, Aina Landsverk (2019). Creating the news while producing the news: Managing media innovation in times of uncertainty. Bygdås, Arne; Clegg, Stewart; Hagen, Aina Landsverk (Red.). Media Management and Digital Transformation. Kapittel 6. s. 65-76. Routledge.

Tolstad, Ingrid M.; Hagen, Aina Landsverk; Skjælaaen, Gudrun R. (2019). Managing for audience management: Taking steps towards a ‘glowline’ co-production in the newsroom. Bygdås, Arne; Clegg, Stewart; Hagen, Aina Landsverk (Red.). Media Management and Digital Transformation. 8. Routledge.

Hagen, Aina Landsverk; Tolstad, Ingrid M. (2019). The idea propeller: Managing for collective creativity in newsrooms. Bygdås, Arne; Clegg, Stewart; Hagen, Aina Landsverk (Red.). Media Management and Digital Transformation. 7. Routledge.

Bygdås, Arne; Hagen, Aina Landsverk; Tolstad, Ingrid M.; Skjælaaen, Gudrun R. (2019). From deadline to flowline: Managing paradoxical demands in news organizations through metaphor. Bygdås, Arne; Clegg, Stewart; Hagen, Aina Landsverk (Red.). Media Management and Digital Transformation. 3. Routledge.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig