Aina Landsverk Hagen

Aina Landsverk Hagen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosialantropologi

Emner

Innovasjon, Arbeidslivsforskning, Barn og ungdom, Feminisme, Kreativitet, Kunnskapsorganisasjoner, Ytringsfrihet, Medieinnovasjon, Arkitektarbeid, Byromsutvikling

Regioner

Norden

Land

Iran, Norge, USA

Samarbeidsrelasjoner

Medlem av Senter for tverrfaglig medieinnovasjon (STM). Prosjektmedlem i OMEN: Organizing for Media Innovation med bedriftspartnere Nationen, Sunnmørsposten og Moss Avis (støttet av NFRs BIA-program).

Vitenskapelige publikasjoner

Skjælaaen, Gudrun Rudningen; Bygdås, Arne; Hagen, Aina Landsverk (2018). Visual Inquiry: Exploring Embodied Organizational Practices by Collaborative Film-elicitation. Journal of management inquiry. Vol. 1.

Tolstad, Ingrid M.; Hagen, Aina Landsverk; Andersen, Bengt (2017). The Amplifier Effect: Oslo Youth Co-creating Urban Spaces of (Be)longing. Bastien, Sheri; Holmarsdottir, Halla Bjørk (Red.). Youth as Architects of Social Change: Global Efforts to Advance Youth-Driven Innovation. Part II. s. 215-242. Palgrave Macmillan.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-31...

Hagen, Aina Landsverk (2017). Sketching with Knives: Architects & The Confidence Theory of Magic. Anthropology Today . Vol. 33.

Hagen, Aina Landsverk; Skorpen, Gro Stueland (2016). Hjelp, jeg er på feltarbeid. Håndbok i etnografisk metode. ISBN: 978-82-02-41839-7. 223 s. Cappelen Damm Akademisk.

Hagen, Aina Landsverk (2015). "Calling it a Crisis”: Modes of Creativity, Work and Magic in an Elite Architect Company. Journal of business anthropology . Vol. 4.
http://hdl.handle.net/10642/3232

Hagen, Aina Landsverk (2015). Meningers mot: Netthat og journalistisk ytringsfrihet i Norge. ISBN: 978-82-02-47976-3. 173 s. Cappelen Damm Akademisk.

Hagen, Aina Landsverk; Drange, Ida (2015). Ytringsskader, sårbarhet og sosial ”skamming”: Journalisters erfaringer med hatytringer i norsk offentlighet. Sosiologi i dag . Vol. 45.
http://hdl.handle.net/10642/3074

Carlsen, Arne; Hagen, Aina Landsverk; Clegg, Stewart R.; Gjersvik, Reidar (2012). Frigjørende latter. Hvordan leken energi og humor åpner opp folk, situasjoner og ideer. Carlsen, Arne; Clegg, Stewart R.; Gjersvik, Reidar (Red.). Idea work. Om profesjonell kreativitet. Kapittel 9. s. 156-189. Cappelen Damm Akademisk.

Carlsen, Arne; Hagen, Aina Landsverk; Clegg, Stewart R.; Gjersvik, Reidar (2012). Liberating laughter. How playfull energy and humor opens up situations, people and ideas. Carlsen, Arne; Clegg, Stewart R.; Gjersvik, Reidar (Red.). Idea work. Lessons of the extraordinary in everyday creativity. Chapter 9. s. 156-169. Cappelen Damm Akademisk.

Rudningen, Gudrun Larsgard; Hagen, Aina Landsverk (2012). Den første streken: Materialitetens makt i et arkitektfirma. Norsk Antropologisk Tidsskrift . Vol. 23.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig