English version
Aina Landsverk Hagen

Aina Landsverk Hagen

Kort om

Aina Landsverk Hagen er seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – storbyuniversitetet og sosialantropolog med doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Hennes PhD-avhandling tok for seg arkitekter i Snøhetta og deres måter å jobbe kreativt i konkurranseteam. Hagen har publisert bøker, artikler og rapporter om byutvikling, ungdom og medvirkning, etnografisk metode, kreativitet og ytringsfrihet, og organisasjonsendring og digital innovasjon i mediebransjen. Hun leder flere prosjekter om og med ungdom, og er opptatt av å utvikle og eksperimentere med samfunnsvitenskapelige metoder, samt jobbe med innovasjon og organisasjonsutvikling som aksjonsforsker.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosialantropologi

Emner

Innovasjon   Arbeidslivsforskning   Barn og ungdom   Feminisme   Kreativitet   Kunnskapsorganisasjoner   Ytringsfrihet   Medieinnovasjon   Arkitektarbeid   Byromsutvikling

Regioner

Norden

Land

Iran   Norge   USA

Forskningsprosjekter

 • Kvantesprang eller museskritt? Pandemi som unikt mulighetsrom for digital transformasjon i norske kunst- og kulturinstitusjoner

  Hvorfor har noen kunst- og kulturinstitusjoner fått opp nyskapende formater og eksperimenterende digitale praksiser på knappe tre uker, mens andre har permittert sine ansatte og satt formidlingsknappen på pause?

 • OMEN Organizing for Media Innovation

  Hvordan kan gamle mediehus skape noe nytt innen trange rammer?

 • Stedsanalyse Tøyen

  Oslo kommune v/Bydel Gamle Oslo ønsket en bred stedsanalyse av Tøyen som kunnskapsgrunnlag for Områd...

 • TalentForsk II

  TalentForsk II er en videreføring av følgeprosjektet TalentForsk, som har kartlagt metoder og verktøy for talentutvikling i programmet FilmLab gjennom dets første to kull. TalentForsk II skal spesifikt følge FilmLabs tredje og (foreløpig) siste kull.

 • UDE - Ungdomsmedvirkning

  Rammeavtale mellom Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet og Oslo kommune Utdanningsetaten, avdeling for skoleanlegg, for bistand til medvirkning for barn og unge, med spesielt fokus på medvirkning i forbindelse med utbygging på Mortensrud i Oslo og forskningsbasert evaluering av denne.

Samarbeidsrelasjoner

Medlem av Senter for tverrfaglig medieinnovasjon (STM). Prosjektmedlem i OMEN: Organizing for Media Innovation med bedriftspartnere Nationen, Sunnmørsposten og Moss Avis (støttet av NFRs BIA-program).

Vitenskapelige publikasjoner

Clegg, Stewart; Hagen, Aina Landsverk; Bygdås, Arne (2019). Introduction: Why is innovation needed in organizational media managing?. Bygdås, Arne; Clegg, Stewart; Hagen, Aina Landsverk (Red.). Media Management and Digital Transformation. Kapittel 1. s. 1-14. Routledge.

Pålshaugen, Øyvind; Hagen, Aina Landsverk (2019). Creating the news while producing the news: Managing media innovation in times of uncertainty. Bygdås, Arne; Clegg, Stewart; Hagen, Aina Landsverk (Red.). Media Management and Digital Transformation. Kapittel 6. s. 65-76. Routledge.

Tolstad, Ingrid M.; Hagen, Aina Landsverk; Skjælaaen, Gudrun R. (2019). Managing for audience management: Taking steps towards a ‘glowline’ co-production in the newsroom. Bygdås, Arne; Clegg, Stewart; Hagen, Aina Landsverk (Red.). Media Management and Digital Transformation. 8. Routledge.

Hagen, Aina Landsverk; Tolstad, Ingrid M. (2019). The idea propeller: Managing for collective creativity in newsrooms. Bygdås, Arne; Clegg, Stewart; Hagen, Aina Landsverk (Red.). Media Management and Digital Transformation. 7. Routledge.

Bygdås, Arne; Hagen, Aina Landsverk; Tolstad, Ingrid M.; Skjælaaen, Gudrun R. (2019). From deadline to flowline: Managing paradoxical demands in news organizations through metaphor. Bygdås, Arne; Clegg, Stewart; Hagen, Aina Landsverk (Red.). Media Management and Digital Transformation. 3. Routledge.

Bygdås, Arne; Clegg, Stewart; Hagen, Aina Landsverk (2019). Media Management and Digital Transformation. ISBN: 9781138592087. 168 s. Routledge.

Lyng, Selma Therese; Hagen, Aina Landsverk (2019). Barn og unges deltakelse i forskning: Muligheter og utfordringer. Norsk sosiologisk tidsskrift . Vol. 3.

Hagen, Aina Landsverk (2018). The Magic Trick of Creative Capital: Competition, Confidence, and Collective Enchantment Among ‘Starchitects’. Moeran, Brian; de Waal Malefyt, Timothy (Red.). Magical Capitalism: Enchantment, Spells, and Occult Practices in Contemporary Economies. Kapittel 9. s. 215-238. Palgrave Macmillan.

Hagen, Aina Landsverk; Tolstad, Ingrid M.; Bygdås, Arne (2018). Fra deadline til flowline: En trinn for trinn-analyse av endring i en norsk medieorganisasjon. Norsk Medietidsskrift . Vol. 25.

Skjælaaen, Gudrun Rudningen; Bygdås, Arne; Hagen, Aina Landsverk (2018). Visual Inquiry: Exploring Embodied Organizational Practices by Collaborative Film-elicitation. Journal of management inquiry. Vol. 1.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig