English version
Aina Landsverk Hagen

Aina Landsverk Hagen

Kort om

Aina Landsverk Hagen er seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – storbyuniversitetet og sosialantropolog med doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Hennes PhD-avhandling tok for seg arkitekter i Snøhetta og deres måter å jobbe kreativt i konkurranseteam. Hagen har publisert bøker, artikler og rapporter om byutvikling, ungdom og medvirkning, etnografisk metode, kreativitet og ytringsfrihet, og organisasjonsendring og digital innovasjon i mediebransjen. Hun leder flere prosjekter om og med ungdom, og er opptatt av å utvikle og eksperimentere med samfunnsvitenskapelige metoder, samt jobbe med innovasjon og organisasjonsutvikling som aksjonsforsker.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosialantropologi

Emner

Innovasjon   Arbeidslivsforskning   Barn og ungdom   Feminisme   Kreativitet   Kunnskapsorganisasjoner   Ytringsfrihet   Medieinnovasjon   Arkitektarbeid   Byromsutvikling

Regioner

Norden

Land

Iran   Norge   USA

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Hagen, Aina Landsverk ; Engerbakk, Bjørk Brøndmo; Lorenzen, Sara Berge ; Tolstad, Ingrid M. (2024). Rebels in their own job: How digging into a municipal mystery turned invited youth participation in an urban planning process into uninvited activism. Children & society.
https://doi.org/10.1111/chso.12820

Alves, Daniele Evelin ; Lorenzen, Sara Berge ; Hagen, Aina Landsverk ; Murray, Ane Evenstad; Aschehoug, Erik; Abildsnes, Miriam; Juul, Cathrine (2023). Hva med sklier i stedet for trapper? Elevers medvirkning ved byggeprosjekter i nabolaget. Bedre Skole. Vol. 2023.

Hagen, Aina Landsverk ; Tolstad, Ingrid M. ; Lorenzen, Sara Berge (2022). Pandemi som mulighetsrom for digital transformasjon. Eliassen, Knut Ove; Ogundipe, Anne; Prytz, Øyvind (Red.). Estetiske praksiser i den digitale produksjonens tidsalder . s. 463-494. Fagbokforlaget.
https://doi.org/https://doi.org/10.55669/oa140513

Hagen, Aina Landsverk ; Osuldsen, Jenny B (2021). Urban youth, narrative dialogues, and emotional imprints: How co-creating the ‘splotting’ methodology became a transformative journey into interdisciplinary collaboration. Stender, Marie; Bech-Danielson, Claus; Hagen, Aina Landsverk (Red.). Architectural Anthropology: Exploring Lived Space. s. 135-148. Routledge.

Hagen, Aina Landsverk ; Tolstad, Ingrid M. ; Bygdås, Arne (2021). “Magic through many minor measures”: How introducing a flowline production mode in six steps enables journalist team autonomy in local news organizations. 15 s. AI & Society: The Journal of Human-Centred Systems and Machine Intelligence.
https://doi.org/10.1007/S00146-021-01176-2

Thorstensen, Erik ; Hagen, Aina Landsverk ; Brattbakk, Ingar (2021). Images of Place, Secularity and Gentrification: On Urban Religious Belonging in an Inner City Neighbourhood in Oslo. 15 s. Secularism and Nonreligion. Vol. 10.
https://doi.org/10.5334/SNR.144

Stender, Marie; Bech-Danielson, Claus; Hagen, Aina Landsverk (2021). Architectural Anthropology: Exploring Lived Space. ISBN: 9780367555757. 312 s. Routledge.

Hagen, Aina Landsverk ; Osuldsen, Jenny B (2021). Splotting som erfaringsbasert verktøy for medvirkning og stedsforståelse ved byromsutforming. 23 s. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk. Vol. 14.
https://doi.org/10.7577/FORMAKADEMISK.2586

Hagen, Aina Landsverk (2021). Ung medvirkning: Kreativitet og konflikt i planlegging. ISBN: 9788202748821. 306 s. Cappelen Damm Akademisk.

Hagen, Aina Landsverk ; Andersen, Bengt (2021). Ung medvirkning: Kreativitet og konflikt i planlegging. ISBN: 9788202748821 . 311 s. Cappelen Damm Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig