Aina Landsverk Hagen

Aina Landsverk Hagen

Kort om

Aina Landsverk Hagen er seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – storbyuniversitetet og sosialantropolog med doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Hennes PhD-avhandling tok for seg arkitekter i Snøhetta og deres måter å jobbe kreativt i konkurranseteam. Hagen har publisert bøker, artikler og rapporter om byutvikling, ungdom og medvirkning, etnografisk metode, kreativitet og ytringsfrihet, og organisasjonsendring og digital innovasjon i mediebransjen. Hun leder flere prosjekter om og med ungdom, og er opptatt av å utvikle og eksperimentere med samfunnsvitenskapelige metoder, samt jobbe med innovasjon og organisasjonsutvikling som aksjonsforsker.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosialantropologi

Emner

Innovasjon, Arbeidslivsforskning, Barn og ungdom, Feminisme, Kreativitet, Kunnskapsorganisasjoner, Ytringsfrihet, Medieinnovasjon, Arkitektarbeid, Byromsutvikling

Regioner

Norden

Land

Iran, Norge, USA

Forskningsprosjekter

Samarbeidsrelasjoner

Medlem av Senter for tverrfaglig medieinnovasjon (STM). Prosjektmedlem i OMEN: Organizing for Media Innovation med bedriftspartnere Nationen, Sunnmørsposten og Moss Avis (støttet av NFRs BIA-program).

Vitenskapelige publikasjoner

Bygdås, Arne; Clegg, Stewart; Hagen, Aina Landsverk (2019). Media Management and Digital Transformation. ISBN: 9788202581176. 168 s. Routledge.

Lyng, Selma Therese; Hagen, Aina Landsverk (2019). Barn og unges deltakelse i forskning: Muligheter og utfordringer. Norsk sosiologisk tidsskrift . Vol. 3.

Hagen, Aina Landsverk (2018). The Magic Trick of Creative Capital: Competition, Confidence, and Collective Enchantment Among ‘Starchitects’. Moeran, Brian; de Waal Malefyt, Timothy (Red.). Magical Capitalism: Enchantment, Spells, and Occult Practices in Contemporary Economies. Kapittel 9. s. 215-238. Palgrave Macmillan.

Hagen, Aina Landsverk; Tolstad, Ingrid M.; Bygdås, Arne (2018). Fra deadline til flowline: En trinn for trinn-analyse av endring i en norsk medieorganisasjon. Norsk Medietidsskrift . Vol. 25.

Skjælaaen, Gudrun Rudningen; Bygdås, Arne; Hagen, Aina Landsverk (2018). Visual Inquiry: Exploring Embodied Organizational Practices by Collaborative Film-elicitation. Journal of management inquiry. Vol. 1.

Tolstad, Ingrid M.; Hagen, Aina Landsverk; Andersen, Bengt (2017). The Amplifier Effect: Oslo Youth Co-creating Urban Spaces of (Be)longing. Bastien, Sheri; Holmarsdottir, Halla Bjørk (Red.). Youth as Architects of Social Change: Global Efforts to Advance Youth-Driven Innovation. Part II. s. 215-242. Palgrave Macmillan.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-31...

Hagen, Aina Landsverk (2017). Sketching with Knives: Architects & The Confidence Theory of Magic. Anthropology Today . Vol. 33.

Hagen, Aina Landsverk; Skorpen, Gro Stueland (2016). Hjelp, jeg er på feltarbeid. Håndbok i etnografisk metode. ISBN: 978-82-02-41839-7. 223 s. Cappelen Damm Akademisk.

Hagen, Aina Landsverk (2015). "Calling it a Crisis”: Modes of Creativity, Work and Magic in an Elite Architect Company. Journal of business anthropology . Vol. 4.
http://hdl.handle.net/10642/3232

Hagen, Aina Landsverk (2015). Meningers mot: Netthat og journalistisk ytringsfrihet i Norge. ISBN: 978-82-02-47976-3. 173 s. Cappelen Damm Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig