Moss Avis

Prosjektets hovedmål er å utvikle en integrert digital redaksjon -"én redaksjon, ett produkt". Moss Avis skal som del av sin strategiske satsing utvikle nye flater for publisering av digitalt innhold, blant annet web-tv, noe som muliggjør satsing på nye produkter innenfor digital journalistikk.

Om prosjektet

I tillegg er det et mål gjennom satsingen å etablere tettere leserkontakt, inngå nye strategiske allianser med utvalgte partnere, utvikle nye annonsørformater og bærekraftige forretningsmodeller.

Prosjektet skal bidra til utvikling av ny kunnskap og ferdigheter på digital publisering.

Dette innebærer:

  1.  å utvikle kunnskap om hvordan ny teknologi kan brukes for å understøtte og videreutvikle produksjon og publisering av journalistisk innhold
  2. ferdigheter for å ta i bruk og videreutvikle teknologi som grunnlag for å utvikle nye journalistiske sjangre, formater og produkter
  3. styrke innovasjonsevnen gjennom å ta i bruk og videreutvikle metoder
og verktøy som brukes i andre bransjer (IKT, arkitektur, vareprodusenter, ulike tjenesteytere) for gjennomføring av innovasjonsprosesser (med vekt på tidligfase)
  4. ny kunnskap om forretningsmodeller i avisbransjen
  • Prosjektmedarbeidere

    Laster inn ...