English version
Monica Johannesen

Monica Johannesen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Andre pedagogiske fag   Annen informasjonsteknologi

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny (2020). The role of multidisciplinarity in developing teachers’ professional digital competence. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) . Vol. 4.

Tusiime, Wycliff Edwin; Johannesen, Monica; Gudmundsdottir, Greta Björk (2020). Teaching art and design in a digital age: challenges facing Ugandan teacher educators. Journal of Vocational Education and Training .

Giæver, Tonje Hilde; Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny (2020). Klasseledelse med digitale verktøy: Hvem har regien – læreren, elevene eller digitale medier?. Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (Red.). Klasseledelse, fag og danning. 2.utgave. Kapittel. Gyldendal Akademisk.

Habib, Laurence Marie Anna; Johannesen, Monica (2020). The role of academic management in implementing technology-enhanced learning in Higher Education. Technology, Pedagogy and Education .

Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny; Hatlevik, Ove Edvard (2019). Perspectives on teachers' professional digital competence. Chova, L. Gómez (Red.). ICERI2019 Proceedings. kapittel.

Tusiime, Wycliff Edwin; Johannesen, Monica; Gudmundsdottir, Greta Björk (2019). The Dilemma of Teaching with Digital Technologies in Developing Countries: Experiences of Art and Design Teacher Educators in Uganda. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) . Vol. 3.
http://hdl.handle.net/10852/73898

Tusiime, Wycliff Edwin; Johannesen, Monica; Gudmundsdottir, Greta Björk (2019). Developing Teachers’ Digital Competence: Approaches for Art and Design Teacher Educators in Uganda. ijEDict - International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology . Vol. 15.
http://hdl.handle.net/10852/73170

Johannesen, Monica; Mifsud, Louise; Øgrim, Leikny (2018). Identifying Social Presence in Student Discussions on Facebook and Canvas. Technology, Knowledge and Learning . Vol. 24.
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10758...

Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny (2017). Utfordringer ved publisering i sosiale medier. Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise (Red.). Digital Dømmekraft. Kapittel 8. Gyldendal Akademisk.

Johannesen, Monica; Mifsud, Louise; Øgrim, Leikny (2016). Facebook, Canvas and Social Presence in Online Discussions. Gómez Chova, L.; López Martínez, A.; Candel Torres, I. (Red.). ICERI2016 Proceedings. 9th International Conference of Education, Research and Innovation. Paper. s. 5806-5813. Associated University Presses.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig