English version
Monica Johannesen

Monica Johannesen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Andre pedagogiske fag   Annen informasjonsteknologi

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Carm, Ellen; Johannesen, Monica; Luitel, Bal Chandra; Øgrim, Leikny; Phyak, Prem (2021). Reflections and Culminations. Carm, Ellen; Johannesen, Monica; Luitel, Bal Chandra; Øgrim, Leikny; Phyak, Prem (Red.). Innovative Technologies and Pedagogical Shifts in Nepalese Higher Education. Chapter 14. s. 253-261. Brill|Sense.

Carm, Ellen; Johannesen, Monica; Luitel, Bal Chandra; Øgrim, Leikny; Phyak, Prem (2021). Introduction. Carm, Ellen; Johannesen, Monica; Luitel, Bal Chandra; Øgrim, Leikny; Phyak, Prem (Red.). Innovative Technologies and Pdagogical Shifts in Nepalese Higher Education. Chapter 1. s. 1-12. Brill|Sense.

Carm, Ellen; Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny (2021). Appropriation of Online Distance Learning in Nepal. Carm, Ellen; Johannesen, Monica; Luitel, Bal Chandra; Øgrim, Leikny; Phyak, Prem (Red.). Innovative Technologies and Pedagogical Shifts in Nepalese Higher Education. Chapter 4. s. 42-61. Brill|Sense.

Carm, Ellen; Johannesen, Monica; Luitel, Bal Chandra; Øgrim, Leikny; Phyak, Prem (2021). Innovative Technologies and Pedagogical Shifts in Nepalese Higher Education. ISBN: 9789004448865. 266 s. Brill|Sense.
https://brill.com/view/title/57616

Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny (2020). The role of multidisciplinarity in developing teachers’ professional digital competence. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) . Vol. 4.

Tusiime, Wycliff Edwin; Johannesen, Monica; Gudmundsdottir, Greta Björk (2020). Teaching art and design in a digital age: challenges facing Ugandan teacher educators. Journal of Vocational Education and Training .
http://hdl.handle.net/10852/82756

Giæver, Tonje Hilde; Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny (2020). Klasseledelse med digitale verktøy: Hvem har regien – læreren, elevene eller digitale medier?. Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (Red.). Klasseledelse, fag og danning. 2.utgave. Kapittel. Gyldendal Akademisk.

Habib, Laurence Marie Anna; Johannesen, Monica (2020). The role of academic management in implementing technology-enhanced learning in Higher Education. Technology, Pedagogy and Education . Vol. 29.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14759...

Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny; Hatlevik, Ove Edvard (2019). Perspectives on teachers' professional digital competence. Chova, L. Gómez (Red.). ICERI2019 Proceedings. kapittel.

Tusiime, Wycliff Edwin; Johannesen, Monica; Gudmundsdottir, Greta Björk (2019). The Dilemma of Teaching with Digital Technologies in Developing Countries: Experiences of Art and Design Teacher Educators in Uganda. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) . Vol. 3.
http://hdl.handle.net/10852/73898

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig