English version
Pål Lundberg

Pål Lundberg

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • Grammatikkdidaktikk i morsmålsfaget (GRADIMO)

    GRADIMO – Grammatikkdidaktikk i morsmålsfaget er et nordisk nettverk med forskere fra lærerutdanningen og lærere fra hele utdanningsløpet. Medlemmene i nettverket bidrar til bedre kunnskap om hvordan grammatikken formidles til elever og studenter, og om hvordan dette kan gjøres på best mulig måte.

  • TEQ21: Profesjonelle lærere i det 21. århundre

    I forskningsprosjektet TEQ21: Profesjonelle lærere i det 21. århundre, vil vi undersøke hva læreres profesjonelle kompetanse innebærer og få bedre forståelse for hvordan lærerstudenter kan utvikle kompetanser for framtiden.

Vitenskapelige publikasjoner

Thorsen, Kirsten Elisabeth ; Lundberg, Pål (2022). FoU-kompetanse i grunnskolelærerutdanningen - Lærerutdanneres perspektiv. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 106.
https://doi.org/10.18261/npt.106.5.5

Thorsen, Kirsten Elisabeth ; Lundberg, Pål (2021). Studenters møte med en FoU-basert grunnskolelærerutdanning. UNIPED. Vol. 44.
https://doi.org/10.18261/issn.1893-8981-2021-03-06

Nergård, Mette Elisabeth ; Lundberg, Pål (2019). "Jeg lærte at jeg kan mer enn det jeg tror". En studie av flerspråklighet som ressurs i grunnskoleundervisning. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Red.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. s. 181-196. Universitetsforlaget.

Elvebakk, Lisbeth ; Lundberg, Pål ; Vederhus, Inger (2019). Praksislæraren som lærarutdannar i norskfaget. Ein studie. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Red.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. s. 58-74. Universitetsforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig