English version
Gro Mathias

Gro Mathias

Kort om

Jeg er Ph.d. kandidat ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. I mitt avhandlingsarbeid undersøker jeg spørsmål om terapeutisk kultur og kunnskapspraksiser i lærerutdanning. Mine forskningsinteresser involverer også spørsmål om kritisk tenkning, mangfold og inkludering. Jeg har en bachelorgrad i utviklingsstudier og en mastergrad i flerkulturell og internasjonal utdanning fra OsloMet.

Vitenskapelige publikasjoner

Mathias, Gro (2021). The ambivalence of the psychosocial in Norwegian education. A policy document analysis. Nordic Journal of Studies in Educational Policy .

Lorentzen, Gro; Røthing, Åse (2017). Demokrati og kritisk tenkning i lærebøker. Norsk pedagogisk tidsskrift .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig