English version

Lærerutdanning som danningsprosess

For å utdannes som lærer er det ikke tilstrekkelig å lære seg undervisningsmetoder og -teknikker. Lærerutdanningene også må bidra til at studentene vokser inn i den profesjonelle lærerrollen og fyller den med seg selv. Dette er en del av lærerutdanningens danningsoppdrag.

Danningsprosesser innebærer å utvikle praktisk klokskap som ruster lærerstudenter til å anvende kunnskaper og ferdigheter på gode måter i møte med morgendagens klasserom. Vi forholder oss til et bredt danningsbegrep som inkluderer sentrale idéer knyttet til skolens samfunnsmandat, som demokrati, dialog, kritisk tenkning, verdensborgerskap og mangfold. 

Forskningsgruppen hører til Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

  Laster inn ...
 • Mer om forskningsgruppen

  I forskningsgruppen ønsker vi å løfte frem danningsbegrepet og undersøke hva det innebærer å danne lærere på 2020-tallet. Vi ønsker å bidra til en revitalisering og operasjonalisering av danningsbegrepet og danningstenkningen i lærerutdanningen. Dette arbeidet bringer med seg en rekke mulige problemområder, ikke minst når det gjelder kritisk tenkning i et yrke som stadig blir gjort til gjenstand for politiske omprioriteringer og forskning som søker raske løsninger.

  Videre diskuterer vi temaer som forholdet mellom fagenes innhold og relevans, digital danning og estetiske læreprosesser. Vi ser behovet for å løfte frem danningsbegrepet særlig sterkt i et utdanningspolitisk klima hvor utdanningskvalitet er knyttet til rask studiegjennomstrømming og økt konkurransekraft, og hvor forskning, læring og kunnskap i økende grad blir sett på som effektive instrumenter for å oppnå og måle disse kvalitetene. 

  Å utvikle ny kunnskap om hvordan danning kan ivaretas i lærerutdanningen innebærer også å utvikle didaktiske strategier for klasserommet. Slike strategier kan handle om å utvikle en tenkning om å bygge tillit og felleskap i lærerutdanning og skole, og om å utdanne profesjonsutøvere med kritisk og etisk bevissthet som kan lede til handling. Alt i alt peker gruppens agenda i retning av et danningsperspektiv som inkluderer refleksjon som bidrag inn i en samfunnskritisk tenkning for et bedre samfunn.

 • Forskningsprosjekter