Anne Birgitta Nilsen

Anne Birgitta Nilsen

Kort om

Doktorgrad i lingvistikk

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Anvendt språkvitenskap, Kulturvitenskap

Emner

Retorikk, Diskursanalyse, Makt, Høyreekstremisme, Mobbing, Arabisk, Tolking, Tolking i offentlig sektor, Multimodalitet, Tolking for barn, Osama Bin Laden, Interkulturell retorikk, Hatretorikk, Visuell retorikk, Språk og kultur, Islamistisk ekstremisme

Regioner

Nordlige Afrika, Midtøsten

Forskningsprosjekter

Samarbeidsrelasjoner

Vitenskapelige publikasjoner

Nilsen, Anne Birgitta (2019). FIENDEBILDER BLANT EKSTREME ISLAMISTER. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier .
https://journals.uio.no/index.php/babylon/article/...

Fylkesnes, Sandra; Mausethagen, Sølvi; Nilsen, Anne Birgitta (2018). The Double Meaning Making of the Term Cultural Diversity in Teacher Educator Discourses. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) . Vol. 2.
https://journals.hioa.no/index.php/nordiccie/artic...

Nilsen, Anne Birgitta; Fylkesnes, Sandra; Mausethagen, Sølvi (2017). The linguistics in othering: Teacher educators’ talk about cultural diversity. Reconceptualizing Educational Research Methodology (RERM) .
https://journals.hioa.no/index.php/rerm/article/vi...

Nilsen, Anne Birgitta; Felberg Radanovic, Tatjana (2017). Exploring Semiotic Resources in Sight Translation. Journal of Specialised Translation .
http://www.jostrans.org/issue28/art_felberg.pdf

Nilsen, Anne Birgitta (2015). Interpreted communcation with young children in public sector service. Translation & Interpreting . Vol. 7.
http://www.trans-int.org/index.php/transint/articl...

Nilsen, Anne Birgitta; Monsrud, May-Britt (2015). Reading skills for sight translation in public-sector services. Translation & Interpreting . Vol. 7.
http://www.trans-int.org/index.php/transint/articl...

Nilsen, Anne B Sølvberg (2014). Shaykh Osama bin Laden - an evolving global myth. Islamic Myths and Memories: Mediators of Globalization. Kapittel 7. s. 139-162. Ashgate.

Nilsen, Anne B Sølvberg (2014). Hatprat. ISBN: 9788202453602. 112 s. Cappelen Damm Akademisk.

Nilsen, Anne B Sølvberg (2014). Hatretorikk: Den intolerante språkbruken. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice .
https://journals.hioa.no/index.php/fleks/article/v...

Nilsen, Anne B Sølvberg (2013). Exploring Interpreting for Young Children. Translation & Interpreting . Vol. 5.
http://www.trans-int.org/index.php/transint/articl...

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig