English version
Anne Birgitta Nilsen

Anne Birgitta Nilsen

Kort om

Anne Birgitta Nilsen har en doktorgrad i lingvistikk og har spesialisert seg på diskursanalyser. Hun er en aktiv formidler. De siste årene har hun forsket på hatretorikk og ekstremisme der hun i tverrfaglige grupper har analysert store data fra sosiale medier. Nilsen har også publisert innenfor feltet tolking i offentlig sektor og særlig tolking for barn og tolking fra tekst til tale.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Anvendt språkvitenskap   Kulturvitenskap

Emner

Retorikk   Diskursanalyse   Makt   Høyreekstremisme   Mobbing   Arabisk   Tolking   Tolking i offentlig sektor   Multimodalitet   Tolking for barn   Osama Bin Laden   Interkulturell retorikk   Hatretorikk   Visuell retorikk   Språk og kultur   Islamistisk ekstremisme

Regioner

Nordlige Afrika   Midtøsten

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Paton, Nathalie; Nilsen, Anne Birgitta; Dechesne, Mark; Sakellariou, Alexandros; Helm, Grant; Salord, Tristan; Cabanac, Guillaume (2022). The European Far Right and Islamist Extremism on Twitter: From Radicalisation to Political Participation. Essachess - Journal for Communication Studies . Vol. 15.
https://www.essachess.com/index.php/jcs/issue/view...

Ahlsen, Birgitte; Nilsen, Anne Birgitta (2022). Getting in touch: communication in physical therapy practice and the multiple functions of language. Frontiers in Rehabilitation Sciences .
http://hdl.handle.net/10852/97429

Nilsen, Anne Birgitta (2021). Kommunikativ bevissthet: et lingvistisk bidrag til gestaltterapien. Norsk Gestalttidsskrift . Vol. 2.

Nilsen, Anne Birgitta (2021). Elevers språkbruk Hvordan forbedre relasjoner i klasserommet. ISBN: 9788202632748. 140 s. Cappelen Damm Akademisk.

Nilsen, Anne Birgitta (2021). Interpreter-Mediated Communication with Children in Healthcare Settings. Sebnem, Susan; Spišiaková, Eva (Red.). The Routledge Handbook of Translation and Health. 17. s. 285-299. Routledge.

Nilsen, Anne Birgitta (2020). European Female Supporters of the Islamic State: A Multimodal Discourse Analysis of their Facebook Profiles. Nordic Journal of Religion and Society . Vol. 33.
https://www.idunn.no/nordic_journal_of_religion_an...

Nilsen, Anne Birgitta; Havnen, Randi (2019). Sight Translation: Best Practices in Healthcare and in Training. de V. Souza, Izabel E.T.; Fragkou, Effrossyni (Red.). Handbook of Research on Medical Interpreting. Chapter 16. s. 375-396. IGI Global.

Nilsen, Anne Birgitta (2019). FIENDEBILDER BLANT EKSTREME ISLAMISTER. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier .
https://journals.uio.no/index.php/babylon/article/...

Fylkesnes, Sandra; Mausethagen, Sølvi; Nilsen, Anne Birgitta (2018). The Double Meaning Making of the Term Cultural Diversity in Teacher Educator Discourses. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) . Vol. 2.
https://journals.hioa.no/index.php/nordiccie/artic...

Nilsen, Anne Birgitta; Fylkesnes, Sandra; Mausethagen, Sølvi (2017). The linguistics in othering: Teacher educators’ talk about cultural diversity. Reconceptualizing Educational Research Methodology (RERM) .
https://journals.hioa.no/index.php/rerm/article/vi...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig