English version
Anne Birgitta Nilsen

Anne Birgitta Nilsen

Kort om

Doktorgrad i lingvistikk

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Anvendt språkvitenskap   Kulturvitenskap

Emner

Retorikk   Diskursanalyse   Makt   Høyreekstremisme   Mobbing   Arabisk   Tolking   Tolking i offentlig sektor   Multimodalitet   Tolking for barn   Osama Bin Laden   Interkulturell retorikk   Hatretorikk   Visuell retorikk   Språk og kultur   Islamistisk ekstremisme

Regioner

Nordlige Afrika   Midtøsten

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Samarbeidsrelasjoner

Vitenskapelige publikasjoner

Nilsen, Anne Birgitta; Havnen, Randi (2019). Sight Translation: Best Practices in Healthcare and in Training. de V. Souza, Izabel E.T.; Fragkou, Effrossyni (Red.). Handbook of Research on Medical Interpreting. Chapter 16. s. 375-396. IGI Global.

Nilsen, Anne Birgitta (2019). FIENDEBILDER BLANT EKSTREME ISLAMISTER. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier .
https://journals.uio.no/index.php/babylon/article/...

Fylkesnes, Sandra; Mausethagen, Sølvi; Nilsen, Anne Birgitta (2018). The Double Meaning Making of the Term Cultural Diversity in Teacher Educator Discourses. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) . Vol. 2.
https://journals.hioa.no/index.php/nordiccie/artic...

Nilsen, Anne Birgitta; Fylkesnes, Sandra; Mausethagen, Sølvi (2017). The linguistics in othering: Teacher educators’ talk about cultural diversity. Reconceptualizing Educational Research Methodology (RERM) .
https://journals.hioa.no/index.php/rerm/article/vi...

Nilsen, Anne Birgitta; Felberg Radanovic, Tatjana (2017). Exploring Semiotic Resources in Sight Translation. Journal of Specialised Translation .
http://www.jostrans.org/issue28/art_felberg.pdf

Nilsen, Anne Birgitta (2015). Interpreted communcation with young children in public sector service. Translation & Interpreting . Vol. 7.
http://www.trans-int.org/index.php/transint/articl...

Nilsen, Anne Birgitta; Monsrud, May-Britt (2015). Reading skills for sight translation in public-sector services. Translation & Interpreting . Vol. 7.
http://www.trans-int.org/index.php/transint/articl...

Nilsen, Anne B Sølvberg (2014). Shaykh Osama bin Laden - an evolving global myth. Islamic Myths and Memories: Mediators of Globalization. Kapittel 7. s. 139-162. Ashgate.

Nilsen, Anne B Sølvberg (2014). Hatprat. ISBN: 9788202453602. 112 s. Cappelen Damm Akademisk.

Nilsen, Anne B Sølvberg (2014). Hatretorikk: Den intolerante språkbruken. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice .
https://journals.hioa.no/index.php/fleks/article/v...

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig