English version
Anne Birgitta Nilsen

Anne Birgitta Nilsen

Kort om

Anne Birgitta Nilsen har en doktorgrad i lingvistikk og har spesialisert seg på diskursanalyser. Hun er en aktiv formidler. De siste årene har hun forsket på hatretorikk og ekstremisme der hun i tverrfaglige grupper har analysert store data fra sosiale medier. Nilsen har også publisert innenfor feltet tolking i offentlig sektor og særlig tolking for barn og tolking fra tekst til tale.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Anvendt språkvitenskap   Kulturvitenskap

Emner

Retorikk   Diskursanalyse   Makt   Høyreekstremisme   Mobbing   Arabisk   Tolking   Tolking i offentlig sektor   Multimodalitet   Tolking for barn   Osama Bin Laden   Interkulturell retorikk   Hatretorikk   Visuell retorikk   Språk og kultur   Islamistisk ekstremisme

Regioner

Nordlige Afrika   Midtøsten

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Paton, Nathalie; Nilsen, Anne Birgitta ; Dechesne, Mark; Sakellariou, Alexandros; Helm, Grant; Salord, Tristan; Cabanac, Guillaume (2022). The European Far Right and Islamist Extremism on Twitter: From Radicalisation to Political Participation. 33 s. Essachess - Journal for Communication Studies. Vol. 15.
https://doi.org/10.21409/VAQQ-S725

Ahlsen, Birgitte ; Nilsen, Anne Birgitta (2022). Getting in touch: Communication in physical therapy practice and the multiple functions of language. 8 s. Frontiers in Rehabilitation Sciences. Vol. 3.
https://doi.org/10.3389/fresc.2022.882099

Nilsen, Anne Birgitta (2021). Kommunikativ bevissthet: et lingvistisk bidrag til gestaltterapien. 13 s. Norsk Gestalttidsskrift. Vol. 2.

Nilsen, Anne Birgitta (2021). Interpreter-Mediated Communication with Children in Healthcare Settings. Sebnem, Susan; Spišiaková, Eva (Red.). The Routledge Handbook of Translation and Health. s. 285-299. Routledge.
https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781003167

Nilsen, Anne Birgitta (2021). Elevers språkbruk Hvordan forbedre relasjoner i klasserommet. ISBN: 9788202632748. 140 s. Cappelen Damm Akademisk.

Nilsen, Anne Birgitta (2020). European Female Supporters of the Islamic State: A Multimodal Discourse Analysis of their Facebook Profiles. 11 s. Nordic Journal of Religion and Society. Vol. 33.
https://doi.org/10.18261/ISSN.1890-7008-2020-01-01

Nilsen, Anne Birgitta ; Havnen, Randi (2019). Sight Translation: Best Practices in Healthcare and in Training. de V. Souza, Izabel E.T.; Fragkou, Effrossyni (Red.). Handbook of Research on Medical Interpreting. s. 375-396. IGI Global. https://doi.org/DOI: 10.4018/978-1-5225-9308-9.ch0

Nilsen, Anne Birgitta (2019). FIENDEBILDER BLANT EKSTREME ISLAMISTER. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.
https://doi.org/10.5617/ba.7056

Fylkesnes, Sandra ; Mausethagen, Sølvi ; Nilsen, Anne Birgitta (2018). The Double Meaning Making of the Term Cultural Diversity in Teacher Educator Discourses. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). Vol. 2.
https://doi.org/10.7577/njcie.2284

Nilsen, Anne Birgitta ; Fylkesnes, Sandra ; Mausethagen, Sølvi (2017). The linguistics in othering: Teacher educators’ talk about cultural diversity. 10 s. Reconceptualizing Educational Research Methodology (RERM).
https://doi.org/10.7577/rerm.2556

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig