Anne Birgitta Nilsen

Anne Birgitta Nilsen

Kort om

Doktorgrad i lingvistikk

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Anvendt språkvitenskap, Kulturvitenskap

Emner

Retorikk, Diskursanalyse, Makt, Høyreekstremisme, Mobbing, Arabisk, Tolking, Tolking i offentlig sektor, Multimodalitet, Tolking for barn, Osama Bin Laden, Interkulturell retorikk, Hatretorikk, Visuell retorikk, Språk og kultur, Islamistisk ekstremisme

Regioner

Nordlige Afrika, Midtøsten

Forskningsprosjekter

Samarbeidsrelasjoner

Vitenskapelige publikasjoner

Fylkesnes, Sandra; Mausethagen, Sølvi; Nilsen, Anne Birgitta (2018). The Double Meaning Making of the Term Cultural Diversity in Teacher Educator Discourses. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) . Vol. 2.
https://journals.hioa.no/index.php/nordiccie/artic...

Nilsen, Anne Birgitta; Fylkesnes, Sandra; Mausethagen, Sølvi (2017). The linguistics in othering: Teacher educators’ talk about cultural diversity. Reconceptualizing Educational Research Methodology (RERM) .
https://journals.hioa.no/index.php/rerm/article/vi...

Nilsen, Anne Birgitta; Felberg Radanovic, Tatjana (2017). Exploring Semiotic Resources in Sight Translation. Journal of Specialised Translation .
http://www.jostrans.org/issue28/art_felberg.pdf

Nilsen, Anne Birgitta (2015). Interpreted communcation with young children in public sector service. Translation & Interpreting . Vol. 7.
http://www.trans-int.org/index.php/transint/articl...

Nilsen, Anne Birgitta; Monsrud, May-Britt (2015). Reading skills for sight translation in public-sector services. Translation & Interpreting . Vol. 7.
http://www.trans-int.org/index.php/transint/articl...

Nilsen, Anne B Sølvberg (2014). Shaykh Osama bin Laden - an evolving global myth. Islamic Myths and Memories: Mediators of Globalization. Kapittel 7. s. 139-162. Ashgate.

Nilsen, Anne B Sølvberg (2014). Hatprat. ISBN: 9788202453602. 112 s. Cappelen Damm Akademisk.

Nilsen, Anne B Sølvberg (2014). Hatretorikk: Den intolerante språkbruken. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice .
https://journals.hioa.no/index.php/fleks/article/v...

Nilsen, Anne B Sølvberg (2013). Exploring Interpreting for Young Children. Translation & Interpreting . Vol. 5.
http://www.trans-int.org/index.php/transint/articl...

Nilsen, Anne B Sølvberg (2013). Den visuelle Osama bin Laden. Ekfrase: Nordisk Tidsskrift for Visuell Kultur .

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig