English version
Birgitte Ahlsen

Birgitte Ahlsen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Fysioterapi   Helsefag   Medisinske fag

Emner

Rehabilitering   Fysioterapi   Kritiske kunnskapsstudier   Kroniske lidelser   Narrativ analyse   Fysioterapi og psykisk helse   Sykdomsfortellinger   Praksisnær forskning

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Holmen, Heidi; Larsen, Marie Hamilton; Sallinen, Merja Helena; Thoresen, Lisbeth; Ahlsen, Birgitte; Andersen, Marit Helen; Borge, Christine Råheim; Eik, Hedda; Wahl, Astrid Klopstad; Mengshoel, Anne Marit (2020). En balansegang: helsepersonells erfaringer med mennesker med kronisk sykdom - en oversiktsartikkel av kvalitative studier. Best Practice Nordic.
https://issuu.com/ckn-bpno/docs/bpno-no-i-nr1-2020...

Ottesen, Alette; Askheim, Clemet; Ahlsen, Birgitte (2020). Omsorg i fysioterapi: Lyssky virksomhet eller uomgjengelig del av kunnskapsbasert praksis?. Fysioterapeuten .
https://fysioterapeuten.no/fagfellevurdert-omsorg-...

Worum, Hilde; Lillekroken, Daniela; Roaldsen, Kirsti Skavberg; Ahlsen, Birgitte; Bergland, Astrid (2020). Reflections of older people about their experience of fall prevention exercise in the community- a qualitative study exploring evidence-based practice. BMC Public Health . Vol. 20.

Worum, Hilde; Lillekroken, Daniela; Roaldsen, Kirsti Skavberg; Ahlsen, Birgitte; Bergland, Astrid (2020). Physiotherapists’ perceptions of challenges facing evidence-based practice and the importance of environmental empowerment in fall prevention in the municipality – a qualitative study. BMC Geriatrics . Vol. 20.

Worum, Hilde; Lillekroken, Daniela; Ahlsen, Birgitte; Roaldsen, Kirsti Skavberg; Bergland, Astrid (2020). Otago exercise programme—from evidence to practice: a qualitative study of physiotherapists’ perceptions of the importance of organisational factors of leadership, context and culture for knowledge translation in Norway. BMC Health Services Research . Vol. 20.

Ahlsen, Birgitte; Ottesen, Alette; Askheim, Clemet (2020). Care in physiotherapy - a ghost story. Nicholls, David; Groven, Karen Synne; Anjum, Rani Lill; Kinsella, Anne Elisabeth (Red.). Mobilizing Knowledge in Physiotherapy Critical Reflections on Foundations and Practices. 4. Routledge.

Holmen, Heidi; Larsen, Marie Hamilton; Sallinen, Merja Helena; Thoresen, Lisbeth; Ahlsen, Birgitte; Andersen, Marit Helen; Borge, Christine Råheim; Eik, Hedda; Wahl, Astrid Klopstad; Mengshoel, Anne Marit (2020). Working with patients suffering from chronic diseases can be a balancing act for health care professionals - a meta-synthesis of qualitative studies. BMC Health Services Research .
http://hdl.handle.net/10852/72966

Worum, Hilde; Lillekroken, Daniela; Ahlsen, Birgitte; Roaldsen, Kirsti Skavberg; Bergland, Astrid (2019). Bridging the gap between research-based knowledge and clinical practice: a qualitative examination of patients and physiotherapists’ views on the Otago exercise Programme. BMC Geriatrics . Vol. 19.

Ahlsen, Birgitte; Engebretsen, Eivind; Nicholls, David; Mengshoel, Anne Marit (2019). The singular patient in patient-centred care: Physiotherapists' accounts of treatment of patients with chronic muscle pain. Medical Humanities .
http://hdl.handle.net/10852/73046

Groven, Karen Synne; Ahlsen, Birgitte; Robertsson, Steve (2018). Stories of suffering and success: Men's embodied narratives following bariatric surgery. Indo-Pacific Journal of Phenomenology . Vol. 18.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig