English version
Tone Dahl-Michelsen

Tone Dahl-Michelsen

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Schippert, Ana Carla Soares Portugal; Grov, Ellen Karine; Dahl-Michelsen, Tone; Silvola, Juha Tapio; Sparboe-Nilsen, Bente; Danielsen, Stein Ove; Lie, Irene; Bjørnnes, Ann Kristin (2023). Re-traumatization of torture survivors during treatment in somatic healthcare services: A mapping review and appraisal of literature presenting clinical guidelines and recommendations to prevent re-traumatization. Social Science and Medicine .
https://hdl.handle.net/11250/3055526

Sandlien, Svein Erik Bertil; Dahl-Michelsen, Tone (2022). Anerkjennelse av funksjonshemming: En singel-case-studie av erfaringene til en ung funksjonshemmet mann. Fysioterapeuten .

Ødegaard, Nina Bjerketveit; Røe, Yngve; Dahl-Michelsen, Tone (2022). “Learning is about being active, but the digital is not really active”: physiotherapy teachers’ attitudes toward and experiences with digital education. Physiotherapy Theory and Practice .
https://hdl.handle.net/11250/3047791

Nylén-Eriksen, Mats; Lara Cabrera, Mariela Loreto; Grov, Ellen Karine; Skarsvaag, Hanne; Lie, Irene; Dahl-Michelsen, Tone; Sæterstrand, Torill Margaret; Mandahl, Arthur; Hafstad, Hege; Lersveen, Mona Breding; Bjørnnes, Ann Kristin (2022). Fighting the waves; Covid-19 family life interference in a neurodevelopmental disorder-caregiver population. BMC Health Services Research . Vol. 22.
https://hdl.handle.net/11250/3033770

Røe, Yngve; Rowe, Michael; Ødegaard, Nina Bjerketveit; Dahl-Michelsen, Tone (2021). Introducing Flipped Classroom Supervision: Challenging Physiotherapy Teachers’ Beliefs about Teaching. UNIPED . Vol. 44.
https://www.idunn.no/uniped/2021/04/introducing_fl...

Baklid, Kjersti Kathinka; Dahl-Michelsen, Tone (2021). Tverrprofesjonelt samarbeid i en kommunal døgnrehabiliteringsavdeling: En kvalitativ studie av profesjonsutøvernes erfaringer. Fysioterapeuten . Vol. 88.
https://www.fysioterapeuten.no/fagfellevurdert-fys...

Schippert, Ana Carla Soares Portugal; Grov, Ellen Karine; Dahl-Michelsen, Tone; Silvola, Juha Tapio; Sparboe-Nilsen, Bente; Danielsen, Stein Ove; Aaland, Mariann; Bjørnnes, Ann Kristin (2021). Development and evaluation of guidelines for prevention of retraumatisation in torture survivors during surgical care: Protocol for a multistage qualitative study. BMJ Open . Vol. 11:e053670.
http://hdl.handle.net/10852/89224

Dahl-Michelsen, Tone; Kinsella, Elizabeth Anne; Groven, Karen Synne (2021). Toward an inclusive evidence-based practice model: Embracing pluralistic understandings of professional knowledge in health care and health care higher education. Critical Studies in Teaching and Learning . Vol. 9.

Thommessen, Mathilde Victoria; Ørnes, Linda; Dahl-Michelsen, Tone (2021). Meningsfulle sammenhenger: Alvorlig sykdom i møte med livet og helsevesenet. En single case-studie. Fysioterapeuten . Vol. 7.
https://www.fysioterapeuten.no/fagfellevurdert-fys...

Benschop, Eveline; Kaufmann, Martina; Dahl-Michelsen, Tone (2021). Fysioterapeuters forståelser av overvekt i klinisk fysioterapipraksis: En intervjustudie. Fysioterapeuten . Vol. 5.
https://www.fysioterapeuten.no/fagfellevurdert-fys...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig