English version
Ellen Karine Grov

Ellen Karine Grov

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Valen, Kristin; Holm, Anne Lise; Jensen, Kari Toverud; Grov, Ellen Karine (2020). From palliative care developed during simulation to performance in clinical practice - descriptions from nursing students. Journal of Hospice and Palliative Nursing . Vol. 22.

Eriksen, Siren; Bartlett, Ruth Louise; Grov, Ellen Karine; Ibsen, Tanja Louise; Telenius, Elisabeth Wiken; Rokstad, Anne Marie Mork (2020). The Experience of Lived Time in People with Dementia: A Systematic Meta-Synthesis. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders .
https://hdl.handle.net/11250/2689500

Dalene, Anne Kristine; Grov, Ellen Karine (2020). Rapportert kompetanseutbytte fra ressurssykepleiernettverk i palliasjon. Sykepleien Forskning .
https://hdl.handle.net/11250/2688147

Landmark, Bjørg Thomassen; Swistara, J; Grov, Ellen Karine (2020). Sømløst samarbeid i overganger mellom sykehus og kommune. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin . Vol. 37.

Kjerulf, Karine Blom; Grov, Ellen Karine (2020). Parenteral ernæring i livets sluttfase. Sykepleien Forskning .

Grov, Ellen Karine; Dahl, Alv A (2020). Is neuroticism relevant for old cancer survivors? A controlled, population-based study (The Norwegian HUNT-3 survey). Supportive Care in Cancer .

Staats, Katrine; Grov, Ellen Karine; Husebø, Bettina; Tranvåg, Oscar (2020). Dignity of older home-dwelling women nearing end-of-life: Informal caregivers’ perception. Nursing Ethics .

Staats, Katrine; Grov, Ellen Karine; Husebø, Bettina; Tranvåg, Oscar (2020). Dignity and loss of dignity: Experiences of older women living with incurable cancer at home. Health Care for Women International .

Sandvoll, Anne Marie; Grov, Ellen Karine; Simonsen, Morten (2020). Nursing home residents´ADL status, institution-dwelling and association with outdoor activity: a cross sectional study. 19 s. PeerJ . Vol. 8. 580303

Nylén-Eriksen, Mats; Grov, Ellen Karine; Bjørnnes, Ann Kristin (2020). Nurses' job involvement and association with continuing current position—A descriptive comparative study. Journal of Clinical Nursing (JCN) .

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig