English version
Kari Toverud Jensen

Kari Toverud Jensen

Administrative arbeidsområder

Strategi   Organisasjonsutvikling   Myndighetskontakt   Forskningspolitikk   Studiekvalitet

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Jensen, Kari Toverud; Hougaard, Peter Forde; Knutstad, Unni (2022). Nursing leaders' perspectives on research in specialist health services: A descriptive study. Nursing Open .

Lurås, Sofie Iversen; Jensen, Kari Toverud (2022). Kvinners mentale helse etter en provosert abort: En scoping review. Sykepleien Forskning .

Jensen, Kari Toverud; Knutsen, Ingrid Ruud; Knutstad, Unni (2022). Sykepleie – grenseløs, personlig og truet. Sykepleien Forskning .

Valen, Kristin; Jensen, Kari Toverud; Holm, Anne Lise; Grov, Ellen Karine (2022). Palliative care in Norwegian nursing education: A document analysis of the integration of learning outcomes. 9 s. Nordic journal of nursing research .
https://hdl.handle.net/11250/3028609

Jerpseth, Heidi; Knutsen, Ingrid Ruud; Jensen, Kari Toverud; Halvorsen, Kristin (2021). Mirror of shame: patients experiences of late stage COPD. A qualitative study. 9 s. Journal of Clinical Nursing (JCN) .

Valen, Kristin; Simonsen, Morten; Holm, Anne Lise; Jensen, Kari Toverud; Grov, Ellen Karine (2021). Impact of palliative care simulation on nursing students’ learning outcomes and reported use in hospital placement. Nursing Open .
https://hdl.handle.net/11250/2824924

Knutstad, Unni; Småstuen, Milada Cvancarova; Jensen, Kari Toverud (2020). Teaching bioscience to nursing students - what works?. Nursing Open . Vol. 8.

Valen, Kristin; Haug, Bente; Holm, Anne Lise; Jensen, Kari Toverud; Grov, Ellen Karine (2020). From palliative care developed during simulation to performance in clinical practice - descriptions from nursing students. Journal of Hospice and Palliative Nursing . Vol. 22.

Knutstad, Unni; Jensen, Kari Toverud (2019). Sykepleiens kunnskapsgrunnlag - hvordan speiles det i vurderingsdokumentene. Christiansen, Bjørg; Jensen, Kari Toverud; Larsen, Kristian (Red.). Vurdering av kompetanse i praksisstudier - En vitenskapelig antologi. Kapittel 3. s. 46-67. Gyldendal Akademisk.

Jensen, Kari Toverud; Christiansen, Bjørg; Larsen, Kristian (2019). Balansekunst. Christiansen, Bjørg; Jensen, Kari Toverud; Larsen, Kristian (Red.). Vurdering av kompetanse i praksisstudier - En vitenskapelig antologi. kaittel 14. s. 231-242. Gyldendal Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig