English version
Kari Toverud Jensen

Kari Toverud Jensen

Administrative arbeidsområder

Strategi   Organisasjonsutvikling   Myndighetskontakt   Forskningspolitikk   Studiekvalitet

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Jerpseth, Heidi; Alvestad, Vibeke; Halvorsen, Kristin; Jensen, Kari Toverud (2023). Students’ experiences of moral challenges in clinical placement during the covid-19 pandemic: a qualitative study. 12 s. Nordisk sygeplejeforskning. Vol. 13.
https://doi.org/10.18261/nsf.13.1.2

Hjerpaasen, Kari Jonsbu; Jensen, Kari Toverud; Knutstad, Unni (2023). Medisinske diagnoser og prosedyrer - det viktigste å lære i praksisstudier - en kvalitativ studie. Nordisk tidsskrift for helseforskning. Vol. 19.
https://doi.org/10.7557/14.6558

Rivenes Lafontan, Sara; Hougaard, Peter Forde; Knutstad, Unni; Jensen, Kari Toverud; Jerpseth, Heidi (2023). Caught in the Middle—Experiences of Student Peer Mentors in Nursing Education: A Qualitative Study. 11 s. Education Sciences. Vol. 13.
https://doi.org/10.3390/educsci13030323

Jensen, Kari Toverud; Jerpseth, Heidi (2023). Nursing students' perception of nursing knowledge: A qualitative study. Nursing Open.
https://doi.org/10.1002/nop2.1964

Lurås, Sofie Iversen; Jensen, Kari Toverud (2022). Kvinners mentale helse etter en provosert abort – en scoping review. Sykepleien Forskning.
https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2022.90993

Jensen, Kari Toverud; Hougaard, Peter Forde; Knutstad, Unni (2022). Nursing leaders' perspectives on research in specialist health services: A descriptive study. Nursing Open.
https://doi.org/10.1002/nop2.1495

Jensen, Kari Toverud; Knutsen, Ingrid Ruud; Knutstad, Unni (2022). Sykepleie – grenseløs, personlig og truet. Sykepleien Forskning.
https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2022.89628

Valen, Kristin; Jensen, Kari Toverud; Holm, Anne Lise; Grov, Ellen Karine (2022). Palliative care in Norwegian nursing education: A document analysis of the integration of learning outcomes. 9 s. Nordic journal of nursing research.
https://doi.org/10.1177/20571585221098387

Valen, Kristin; Simonsen, Morten; Holm, Anne Lise; Jensen, Kari Toverud; Grov, Ellen Karine (2021). Impact of palliative care simulation on nursing students’ learning outcomes and reported use in hospital placement. Nursing Open.
https://doi.org/10.1002/nop2.991

Jerpseth, Heidi; Knutsen, Ingrid Ruud; Jensen, Kari Toverud; Halvorsen, Kristin (2021). Mirror of shame: patients experiences of late stage COPD. A qualitative study. 9 s. Journal of Clinical Nursing (JCN).
https://doi.org/10.1111/jocn.15792

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig