English version
Kari Toverud Jensen

Kari Toverud Jensen

Administrative arbeidsområder

Strategi   Organisasjonsutvikling   Myndighetskontakt   Forskningspolitikk   Studiekvalitet

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Jerpseth, Heidi; Knutsen, Ingrid Ruud; Jensen, Kari Toverud; Halvorsen, Kristin (2021). Mirror of shame: Patients experiences of late‐stage COPD. A qualitative study. Journal of Clinical Nursing (JCN) . Vol. 00.

Knutstad, Unni; Småstuen, Milada Cvancarova; Jensen, Kari Toverud (2020). Teaching bioscience to nursing students - what works?. Nursing Open . Vol. 8.

Valen, Kristin; Haug, Bente; Holm, Anne Lise; Jensen, Kari Toverud; Grov, Ellen Karine (2020). From palliative care developed during simulation to performance in clinical practice - descriptions from nursing students. Journal of Hospice and Palliative Nursing . Vol. 22.

Knutstad, Unni; Jensen, Kari Toverud (2019). Sykepleiens kunnskapsgrunnlag - hvordan speiles det i vurderingsdokumentene. Christiansen, Bjørg; Jensen, Kari Toverud; Larsen, Kristian (Red.). Vurdering av kompetanse i praksisstudier - En vitenskapelig antologi. Kapittel 3. s. 46-67. Gyldendal Akademisk.

Jensen, Kari Toverud; Christiansen, Bjørg; Larsen, Kristian (2019). Balansekunst. Christiansen, Bjørg; Jensen, Kari Toverud; Larsen, Kristian (Red.). Vurdering av kompetanse i praksisstudier - En vitenskapelig antologi. kaittel 14. s. 231-242. Gyldendal Akademisk.

Christiansen, Bjørg; Jensen, Kari Toverud; Larsen, Kristian (2019). Vurdering av kompetanse i praksisstudier - En vitenskapelig antologi. ISBN: 978-82-05-51404-1. 248 s. Gyldendal Akademisk.

Jensen, Kari Toverud (2019). Nursing research: A marriage of theoretical influences. Nursing Open . Vol. 6.

Valen, Kristin; Holm, Anne Lise; Jensen, Kari Toverud; Grov, Ellen Karine (2019). Nursing students' perception on transferring experiences in palliative care simulation to practice. Nurse Education Today . Vol. 77.
http://hdl.handle.net/11250/2622438

Jensen, Kari Toverud; Knutstad, Unni (2019). Slik har sykepleieforskningen utviklet seg. Sykepleien Forskning .

Jensen, Kari Toverud (2019). PhD thesis in nursing science: Relevance or academisation?. Nordisk sygeplejeforskning . Vol. 9.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig