English version
Ingrid Ruud Knutsen

Ingrid Ruud Knutsen

Kort om

Ingrid Ruud Knutsen er professor og studieleder ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet. Hennes forskning er knyttet til helsefremmende arbeid, kronisk sykdom og empowerment. Hun har deltatt i ulike prosjekter, bl.a. knyttet til behandling av mennesker med sykelig overvekt i sin PhD og som post doktor i et EU-prosjekt med fokus på sosialt nettverk og mestring av diabetes type 2. Hun har erfaring med undervisning og veiledning av studenter i bachelorutdanningen i sykepleie og i masterutdanningen i empowerment og helsefremmende arbeid. Hun deltar som medveileder i flere doktorgradsprosjekter, bl.a. knyttet til brukermedvirkning i forskning og hjemmebaserte tjenester og hjemmesykehus for barn.

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Aasen, Line; Johannessen, Anne-Kari M.; Knutsen, Ingrid Ruud; Werner, Anne (2022). Negotiating safety and responsibility in caregiving to children receiving hospital-at-home: A Norwegian study of parents and homecare nurses' experiences. Health and Social Care in the community .

Jensen, Kari Toverud; Knutsen, Ingrid Ruud; Knutstad, Unni (2022). Sykepleie – grenseløs, personlig og truet. Sykepleien Forskning .

Glomsås, Heidi Snoen; Knutsen, Ingrid Ruud; Fossum, Mariann; Christiansen, Karin; Halvorsen, Kristin (2022). Family caregivers’ involvement in caring for frail older family members using welfare technology: a qualitative study of home care in transition. 14 s. BMC Geriatrics . Vol. 22.

Aasen, Line; Johannessen, Anne-Kari M.; Knutsen, Ingrid Ruud; Werner, Anne (2021). The work of nurses to provide good and safe services to children receiving hospital-at-home: A qualitative interview study from the perspectives of hospital nurses and physicians. Journal of Clinical Nursing (JCN) .

Jerpseth, Heidi; Knutsen, Ingrid Ruud; Jensen, Kari Toverud; Halvorsen, Kristin (2021). Mirror of shame: patients experiences of late stage COPD. A qualitative study. 9 s. Journal of Clinical Nursing (JCN) .

Glomsås, Heidi Snoen; Knutsen, Ingrid Ruud; Fossum, Mariann; Halvorsen, Kristin (2021). ‘They just came with the medication dispenser’- a qualitative study of elderly service users’ involvement and welfare technology in public home care services. 11 s. BMC Health Services Research . Vol. 21.

Stuhlfauth, Susanne; Knutsen, Ingrid Ruud; Foss, Ingrid Christina (2020). Guidelines as governance: Critical reflections from a documentary analysis of guidelines to support user involvement in research. Nursing Inquiry .

Singstad, Gyda; Zangi, Heidi Andersen; Knutsen, Ingrid Ruud (2020). Livsstyrketreningskurs ved fibromyalgi: «Jeg er faktisk god nok som jeg er». Sykepleien Forskning .
https://hdl.handle.net/11250/2719837

Glomsås, Heidi Snoen; Knutsen, Ingrid Ruud; Fossum, Mariann; Halvorsen, Kristin (2020). User involvement in the implementation of welfare technology in home care services: The experience of health professionals—A qualitative study. Journal of Clinical Nursing (JCN) . Vol. 29.
https://hdl.handle.net/11250/2675932

Halvorsen, Kristin; Dihle, Alfhild; Hansen, Camilla; Nordhaug, Marita; Jerpseth, Heidi; Tveiten, Sidsel; Joranger, Pål; Knutsen, Ingrid Ruud (2020). Empowerment in healthcare: A thematic synthesis and critical discussion of concept analyses of empowerment. Patient Education and Counseling . Vol. 103.

Stuhlfauth, Susanne; Knutsen, Ingrid Ruud; Foss, Christina (2020). Users' and researchers' construction of equity in research collaboration. Health Expectations .
http://hdl.handle.net/10852/76204

Ravn, Iben Munksgaard; Beedholm, Kirsten; Frederiksen, Kirsten; Kvangarsnes, Marit; Foss, Christina; Knutsen, Ingrid Ruud (2020). In search of the changeable: An analysis of visual representations of nursing in Norwegian and Danish professional nursing journals, 1965–2016. Nursing Inquiry . Vol. 00:12340.

Knutsen, Ingrid Ruud; Hansen, Anita Guldahl; Egede-Nissen, Veslemøy (2020). ‘The sofa is my base in daily life’: The experience of long-term, pelvic girdle pain after giving birth. Health Care for Women International .

Stuhlfauth, Susanne; Knutsen, Ingrid Ruud; Foss, Christina (2019). Coming from two different worlds—A qualitative, exploratory study of the collaboration between patient representatives and researchers. Health Expectations . Vol. 22.
http://hdl.handle.net/10852/76200

Bossy, Dagmara; Knutsen, Ingrid Ruud; Rogers, Anne; Foss, Christina (2018). Moving between ideologies in self‐management support—A qualitative study. Health Expectations .
http://hdl.handle.net/10852/68001

Stenbrenden, Siw; Haukland, Magne; Knutsen, Ingrid Ruud (2018). Sterke møter En kvalitativ studie av hvordan kvinnelige brukere opplever samarbeidet med veiledere i NAV. Tidsskrift for psykisk helsearbeid . Vol. 15.

Knutsen, Ingrid Ruud; Foss, Christina (2017). «Når de sier at det her kan ikke du spise, da blir jeg arg!» Å leve på den «rette» måten med diabetes type 2. Nordisk sygeplejeforskning . Vol. 7.

Femdal, Ingrid; Knutsen, Ingrid Ruud (2017). Dependence and resistance in community psychiatric health care - negotiations of user participation between staff and users. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing . Vol. 24.
http://hdl.handle.net/11250/2466154

Egede-Nissen, Veslemøy; Knutsen, Ingrid Ruud (2017). Diskursive strømninger i sykepleierutdanningen –bacheloroppgave,sjekklister og evidens. Feiring, Marte; Knutsen, Ingrid Ruud; Juritzen, Truls Ingvar; Larsen, Kristian (Red.). Kritiske perspektiver i helsefagene - utdanning, yrkespraksis og forskning. Kap 2. s. 49-76. Cappelen Damm Akademisk.
https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/...

Knutsen, Ingrid Ruud (2017). Selvstyring eller overstyring ved behandling av sykelig overvekt. Feiring, Marte; Knutsen, Ingrid Ruud; Juritzen, Truls Ingvar; Larsen, Kristian (Red.). Kritiske perspektiver i helsefagene - utdanning, yrkespraksis og forskning. Kap 5. s. 129-153. Cappelen Damm Akademisk.
https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/...

Bauer-Hanssen, Merete Waage; Knutsen, Ingrid Ruud (2017). Hvordan foreldre reagerer når barnet er overvektig. Sykepleien Forskning .
https://sykepleien.no/forskning/2017/05/foreldres-...

Larsen, Kristian; Juritzen, Truls I; Knutsen, Ingrid Ruud; Feiring, Marte (2017). Hva er kritikk i helsefagene og hva skal vi med kritiske perspektiver?. Feiring, Marte; Knutsen, Ingrid Ruud; Juritzen, Truls Ingvar; Larsen, Kristian (Red.). Kritiske perspektiver i helsefagene - utdanning, yrkespraksis og forskning. 11. Cappelen Damm Akademisk.

Feiring, Marte; Knutsen, Ingrid Ruud; Juritzen, Truls Ingvar; Larsen, Kristian (2017). Kritiske perspektiver i helsefagene - utdanning, yrkespraksis og forskning. ISBN: 978-82-02-55031-8. 200 s. Cappelen Damm Akademisk.

Knutsen, Ingrid Ruud; Bossy, Dagmara; Foss, Christina (2017). Passer gruppebaserte lærings- og mestringstilbud for alle med diabetes 2? : gruppebaserte lærings- og mestringstilbud gjør det lettere å mestre sykdommen. Likevel takker halvparten nei til slike tilbud. Sykepleien Forskning .
http://hdl.handle.net/10852/58276

Bossy, Dagmara; Knutsen, Ingrid Ruud; Rogers, Anne; Foss, Christina (2017). Group affiliation in self-management: support or threat to identity?. Health Expectations . Vol. 20.

Knutsen, Ingrid Annette Ruud; Foss, Christina; Todorova, Elka; Roukova, Poli; Kennedy, Anne; Portillo, Mari Carmen; Regaira, Elena; Serrano-Gil, Manuel; Lionis, Christos; Angelaki, Agapi; Rogers, Anne (2017). Negotiating diet in networks: a cross-European study of the experiences of managing type 2 diabetes. Qualitative Health Research . Vol. 27.

Foss, Christina; Knutsen, Ingrid Ruud (2016). Ny politikk på diabetesfeltet? Nøkkelinformanters syn på dagens og morgendagens tilbud. Nordisk tidsskrift for helseforskning . Vol. 12.
http://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/arti...

Foss, Christina; Knutsen, Ingrid Ruud; Henni, Silje Havrevold; Myrstad, Hanne (2016). Utfordringer med å etablere en ny praksis. Sykepleien Forskning .
https://sykepleien.no/forskning/2016/11/utfordring...

Pumar-Mendez, MJ; Mujika, Agurtzane; Regaira, Elena; Vassilev, Ivaylo; Portillo, MC; Foss, Christina; Todorova, Elka; Roukova, Poli; Knutsen, Ingrid Ruud; Serrano, M; Lionis, Chrisos; Wensing, Michel; Rogers, Anne (2016). Stakeholders in support systems for self-care for chronic illness: the gap between expectations and reality regarding their identity, roles and relationships. Health Expectations . Vol. 20.

Koetsenruijter, Jan; van Eikelenboom, Nathalie; van Lieshout, Jan; Vassilev, Ivaylo; Lionis, Christos; Todorova, Elka; Portillo, Mari Carmen; Foss, Christina; Serrano-Gil, Manuel; Roukova, Poli; Angelaki, Agapi; Mujika, Agurtzane; Knutsen, Ingrid Annette Ruud; Rogers, Anne; Wensing, Michel (2016). Social support and self-management capabilities in diabetes patients: an international observational study. Patient Education and Counseling . Vol. 99.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig