English version
Ingrid Ruud Knutsen

Ingrid Ruud Knutsen

Kort om

Ingrid Ruud Knutsen er professor og studieleder ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet. Hennes forskning er knyttet til helsefremmende arbeid, kronisk sykdom og empowerment. Hun har deltatt i ulike prosjekter, bl.a. knyttet til behandling av mennesker med sykelig overvekt i sin PhD og som post doktor i et EU-prosjekt med fokus på sosialt nettverk og mestring av diabetes type 2. Hun har erfaring med undervisning og veiledning av studenter i bachelorutdanningen i sykepleie og i masterutdanningen i empowerment og helsefremmende arbeid. Hun deltar som medveileder i flere doktorgradsprosjekter, bl.a. knyttet til brukermedvirkning i forskning og hjemmebaserte tjenester og hjemmesykehus for barn.

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Jerpseth, Heidi; Knutsen, Ingrid Ruud; Jensen, Kari Toverud; Halvorsen, Kristin (2021). Mirror of shame: Patients experiences of late‐stage COPD. A qualitative study. Journal of Clinical Nursing (JCN) . Vol. 00.

Glomsås, Heidi Snoen; Knutsen, Ingrid Ruud; Fossum, Mariann; Halvorsen, Kristin (2021). They Just Came with the Medication Dispenser’ – A Qualitative Study of Service User Involvement and Welfare Technology in Public Home Care Services. BMC Health Services Research .

Stuhlfauth, Susanne; Knutsen, Ingrid Ruud; Foss, Ingrid Christina (2020). Guidelines as governance: Critical reflections from a documentary analysis of guidelines to support user involvement in research. Nursing Inquiry .

Singstad, Gyda; Zangi, Heidi Andersen; Knutsen, Ingrid Ruud (2020). Livsstyrketreningskurs ved fibromyalgi: «Jeg er faktisk god nok som jeg er». Sykepleien Forskning .
https://hdl.handle.net/11250/2719837

Glomsås, Heidi Snoen; Knutsen, Ingrid Ruud; Fossum, Mariann; Halvorsen, Kristin (2020). User involvement in the implementation of welfare technology in home care services: The experience of health professionals—A qualitative study. Journal of Clinical Nursing (JCN) . Vol. 29.
https://hdl.handle.net/11250/2675932

Halvorsen, Kristin; Dihle, Alfhild; Hansen, Camilla; Nordhaug, Marita; Jerpseth, Heidi; Tveiten, Sidsel; Joranger, Pål; Knutsen, Ingrid Ruud (2020). Empowerment in healthcare: A thematic synthesis and critical discussion of concept analyses of empowerment. Patient Education and Counseling . Vol. 103.

Stuhlfauth, Susanne; Knutsen, Ingrid Ruud; Foss, Christina (2020). Users' and researchers' construction of equity in research collaboration. Health Expectations .
http://hdl.handle.net/10852/76204

Ravn, Iben Munksgaard; Beedholm, Kirsten; Frederiksen, Kirsten; Kvangarsnes, Marit; Foss, Christina; Knutsen, Ingrid Ruud (2020). In search of the changeable: An analysis of visual representations of nursing in Norwegian and Danish professional nursing journals, 1965–2016. Nursing Inquiry . Vol. 00:12340.

Knutsen, Ingrid Ruud; Hansen, Anita Guldahl; Egede-Nissen, Veslemøy (2020). ‘The sofa is my base in daily life’: The experience of long-term, pelvic girdle pain after giving birth. Health Care for Women International .

Stuhlfauth, Susanne; Knutsen, Ingrid Ruud; Foss, Christina (2019). Coming from two different worlds—A qualitative, exploratory study of the collaboration between patient representatives and researchers. Health Expectations . Vol. 22.
http://hdl.handle.net/10852/76200

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig