English version
Ingrid Ruud Knutsen

Ingrid Ruud Knutsen

Kort om

Ingrid Ruud Knutsen er professor og studieleder ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet. Hennes forskning er knyttet til helsefremmende arbeid, kronisk sykdom og empowerment. Hun har deltatt i ulike prosjekter, bl.a. knyttet til behandling av mennesker med sykelig overvekt i sin PhD og som post doktor i et EU-prosjekt med fokus på sosialt nettverk og mestring av diabetes type 2. Hun har erfaring med undervisning og veiledning av studenter i bachelorutdanningen i sykepleie og i masterutdanningen i empowerment og helsefremmende arbeid. Hun deltar som medveileder i flere doktorgradsprosjekter, bl.a. knyttet til brukermedvirkning i forskning og hjemmebaserte tjenester og hjemmesykehus for barn.

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Stuhlfauth, Susanne; Knutsen, Ingrid Ruud; Foss, Ingrid Christina (2020). Guidelines as governance: Critical reflections from a documentary analysis of guidelines to support user involvement in research. Nursing Inquiry .

Singstad, Gyda; Zangi, Heidi Andersen; Knutsen, Ingrid Ruud (2020). Livsstyrketreningskurs ved fibromyalgi: «Jeg er faktisk god nok som jeg er». Sykepleien Forskning .

Glomsås, Heidi Snoen; Knutsen, Ingrid Ruud; Fossum, Mariann; Halvorsen, Kristin (2020). User involvement in the implementation of welfare technology in home care services: The experience of health professionals—A qualitative study. Journal of Clinical Nursing (JCN) .
https://hdl.handle.net/11250/2675932

Halvorsen, Kristin; Dihle, Alfhild; Hansen, Camilla; Nordhaug, Marita; Jerpseth, Heidi; Tveiten, Sidsel; Joranger, Pål; Knutsen, Ingrid Ruud (2020). Empowerment in healthcare: A thematic synthesis and critical discussion of concept analyses of empowerment. Patient Education and Counseling . Vol. 103.

Stuhlfauth, Susanne; Knutsen, Ingrid Ruud; Foss, Christina (2020). Users' and researchers' construction of equity in research collaboration. Health Expectations .
http://hdl.handle.net/10852/76204

Ravn, Iben Munksgaard; Beedholm, Kirsten; Frederiksen, Kirsten; Kvangarsnes, Marit; Foss, Christina; Knutsen, Ingrid Ruud (2020). In search of the changeable: An analysis of visual representations of nursing in Norwegian and Danish professional nursing journals, 1965–2016. Nursing Inquiry . Vol. 00:12340.

Knutsen, Ingrid Ruud; Hansen, Anita Guldahl; Egede-Nissen, Veslemøy (2020). ‘The sofa is my base in daily life’: The experience of long-term, pelvic girdle pain after giving birth. Health Care for Women International .

Stuhlfauth, Susanne; Knutsen, Ingrid Ruud; Foss, Christina (2019). Coming from two different worlds—A qualitative, exploratory study of the collaboration between patient representatives and researchers. Health Expectations . Vol. 22.
http://hdl.handle.net/10852/76200

Bossy, Dagmara; Knutsen, Ingrid Ruud; Rogers, Anne; Foss, Christina (2018). Moving between ideologies in self‐management support—A qualitative study. Health Expectations .
http://hdl.handle.net/10852/68001

Stenbrenden, Siw; Haukland, Magne; Knutsen, Ingrid Ruud (2018). Sterke møter En kvalitativ studie av hvordan kvinnelige brukere opplever samarbeidet med veiledere i NAV. Tidsskrift for psykisk helsearbeid . Vol. 15.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig