English version
Pål Joranger

Pål Joranger

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emner

Risikoanalyse   Helseøkonomi

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Wondemu, Michael Yisfashewa; Joranger, Pål; Hermansen, Åsmund; Brekke, Idunn (2022). Impact of child disability on parental employment and labour income: a quasi-experimental study of parents of children with disabilities in Norway. 11 s. BMC Public Health. Vol. 22.
https://doi.org/10.1186/s12889-022-14195-5

Knutsen, Ingrid Ruud; Johnsrud, Unni; Slorafoss, Stine Jessli; Haugen, Antoine G.; Joranger, Pål (2022). We Are No Better Than the Weakest Link: Nurses’ Experiences With Medication Management in Primary Healthcare. Olsen, Rose Mari; Sletvold, Hege (Red.). Medication safety in municipal health and care services. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.172.ch17

Onstad, Oda Utsi; Joranger, Pål; Hansen, Thomas (2021). Nye eldre – nye former for frivillighet? Frivillighetsmønstre og motivbegrunnelser sett i lys av endringer i verdier, utdanningsnivå og mestring. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 24.
https://doi.org/10.18261/issn.2464-3076-2021-04-07

Flyum, Ida Røed; Mahic, Seila; Grov, Ellen Karine; Joranger, Pål (2021). Health-related quality of life in patients with colorectal cancer in the palliative phase: a systematic review and meta-analysis. 18 s. BMC Palliative Care. Vol. 20.
https://doi.org/10.1186/s12904-021-00837-9

Doyle, Gerardine; Rowlands, Gill; Joranger, Pål; Le, Christopher; Bøggild, Henrik; Finbråten, Hanne Søberg; Guttersrud, Øystein; Lopatina, Maria; Wångdahl, Josefin; Pelikan, Jurgen M.; Link, Thomas (2021). Health literacy and health-related quality of life as a mediator for health costs. Pelikan, Jurgen M.; Straßmayr, Christa; Pettersen, Kjell Sverre; Le, Christopher; et al. , the HLS19 Consortium of M-POHL (Red.). International Report on the Methodology, Results, and Recommendations of the European Health Literacy Population Survey 2019-2021 (HLS19) of M-POHL. s. 344-365. The HLS19 Consortium of the WHO Action Network M-POHL.

Halvorsen, Kristin; Dihle, Alfhild; Hansen, Camilla; Nordhaug, Marita; Jerpseth, Heidi; Tveiten, Sidsel; Joranger, Pål; Knutsen, Ingrid Ruud (2020). Empowerment in healthcare: A thematic synthesis and critical discussion of concept analyses of empowerment. Patient Education and Counseling. Vol. 103.
https://doi.org/10.1016/j.pec.2020.02.017

Støle, Hanne Stavenes; Nilsen, Lill Tove N; Joranger, Pål (2019). Beliefs, attitudes and perceptions to sun-tanning behaviour in the Norwegian population: a cross-sectional study using the health belief model. BMC Public Health. Vol. 19.
https://doi.org/10.1186/s12889-019-6503-0

Joranger, Pål; Nesbakken, Arild; Sorbye, Halfdan; Hoff, Geir; Oshaug, Arne; Aas, Eline (2019). Survival and costs of colorectal cancer treatment and effects of changing treatment strategies: a model approach. European Journal of Health Economics.
https://doi.org/10.1007/s10198-019-01130-6

Bjørnelv, Gudrun Maria Waaler; Dueland, Svein; Line, Pål Dag; Joranger, Pål; Fretland, Åsmund Avdem; Edwin, Bjørn; Sorbye, Halfdan; Aas, Eline (2018). Cost-effectiveness of liver transplantation in patients with colorectal metastases confined to the liver. British Journal of Surgery.
https://doi.org/10.1002/bjs.10962

Kienlin, Simone Maria; Kristiansen, Maria Åsland; Ofstad, Eirik Hugaas; Liethmann, Katrin; Friedemann, Geiger; Joranger, Pål; Tveiten, Sidsel; Kasper, Jürgen (2017). Validation of the Norwegian Version of MAPPIN'SDM: an observation-based instrument to measure shared decisionmaking in clinical encounters. 8 s. Patient Education and Counseling. Vol. 100.
https://doi.org/10.1016/j.pec.2016.10.023

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig