English version
Stine Bernitz

Stine Bernitz

Kort om

Ansatt som førsteamanuensis ved masterprogram i jordmorfag, Institutt for Sykepleie og Helsefremmende arbeid, Fakultet for helsefag ved OsloMet og som forsker i ved Kvinneklinikken, Sykehuset Østfold. Har en doktorgrad i organisering og differensiering av fødselsomsorgen i Norge, fra det medisinske fakultetet ved Universitetet i Tromsø (2013), en mastergrad og en bacholorgrad i perinatal helse fra Sahlgränska Akademin ved Universitetet i Göteborg, Sverige (2006-2008), jordmorutdanning fra Høgskolen i Akershus (1999) og sykepleierutdanning fra Høgskolen i Østfold (1994).
Forskningen fokuserer på fremgang i fødsel og utvikling av retningslinjer for å vurdere fødselsprogresjon og minimere unødige intervensjoner i fødselen.
Vært engasjert i nasjonale og regionale utvalg for fødselsomsorgen, er vitenskapelig sekretær i styret i Norsk Perinatalmedisinsk Forening og bidrar aktivt i WHO sitt arbeid med utvikling av nye retningslinjer for å vurdere fremgang i fødsel, og det nye WHO partogramme

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Andre helsefag

Emner

Fødsel   Fødselsomsorg   Normal fødsel

Forskningsgrupper

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Dalbye, Inger Sofie Rebecka; Aursund, Ingvill; Volent, Veronika; Eggebø, Torbjørn Moe; Øian, Pal; Bernitz, Stine (2021). Associations between duration of active second stage of labour and adverse maternal and neonatal outcomes: A cohort study of nulliparous women with spontaneous onset of labour. Sexual & Reproductive HealthCare . Vol. 30.

Hofmeyr, G. Justus; Bernitz, Stine; Bonet, Mercedes; Bucagu, Maurice; Dao, Blami; Downe, Soo; Galadanci, H.; Homer, Caroline S.E.; Hundley, V.; Lavender, Tina; Levy, B; Lissauer, D; Lumbiganon, P.; McConville, F.E.; Pattinson, Robert; Qureshi, Z.; Souza, João Paulo; Stanton, ME.; ten Hoope-Bender, P.; Vannevel, V.; Vogel, JP.; Oladapo, Olufemi T. (2021). WHO next-generation partograph: revolutionary steps towards individualised labour care. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology . Vol. 128.

Oommen, Hanna; Ranjan, Kunal; Murugesan, Sudha; Gore, Aboli; Sonthalia, Sunil; Ninan, Pradeep; Bernitz, Stine; Sørbye, Ingvil; Lukasse, Mirjam (2021). Implementation of the Moyo fetal heart rate monitor in district hospitals in Bihar, India: a feasibility study. BMJ Open . Vol. 11.

Dalbye, Rebecka; Gunnes, Nina; Blix, Ellen; Zhang, Jun; Eggebø, Torbjørn Moe; Nistov, Linn Tokheim; Øian, Pål; Bernitz, Stine (2020). Maternal body mass index and risk of obstetric, maternal, and neonatal outcomes: A cohort study of nulliparous women with spontaneous onset of labor. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica . Vol. 100.

Lavender, Tina; Bernitz, Stine (2020). Use of the partograph - Current thinking. Best Practice & Research: Clinical Obstetrics & Gynaecology . Vol. 67.

Bernitz, Stine; Dalbye, Rebecka; Blix, Ellen; Øian, Pål; Eggebø, Torbjørn Moe; Olsen, Inge C (2019). Zhang's guidelines vs WHO guidelines for diagnosing labour dystocia - Authors' reply. The Lancet . Vol. 394.
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140...

Dalbye, Inger Sofie Rebecka; Blix, Ellen; Frøslie, Kathrine Frey; Zhang, Jun; Eggebø, Torbjørn Moe; Olsen, Inge Christoffer; Rozsa, Daniella Judit; Øian, Pål; Bernitz, Stine (2019). The Labour Progression Study (LaPS): duration of labour following Zhang's guideline and the WHO partograph - a cluster randomised trial. Midwifery . Vol. 81:102578.

Dalbye, Inger Sofie Rebecka; Bernitz, Stine; Inge Christoffer, Olsen; Zhang, Jun; Eggebø, Torbjørn Moe; Rozsa, Daniella Judit; Frøslie, Kathrine Frey; Øian, Pål; Blix, Ellen (2019). The Labor Progression Study: The use of oxytocin augmentation during labor following Zhang's guideline and the WHO partograph in a cluster randomized trial. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica . Vol. 98.

Bernitz, Stine; Dalbye, Inger Sofie Rebecka; Zhang, Jun; Eggebø, Torbjørn Moe; Frøslie, Kathrine Frey; Olsen, Inge Christoffer; Blix, Ellen; Øian, Pål (2018). The frequency of intrapartum caesarean section use with the WHO partograph versus Zhang's guideline in the Labour Progression Study (LaPS): a multicentre, cluster-randomised controlled trial. The Lancet . Vol. 393.

Bernitz, Stine; Dalbye, Rebecka; Øian, Pål; Zhang, J; Eggebø, Torbjørn Moe; Blix, Ellen (2017). Study protocol: the Labor Progression Study, LAPS - does the use of dynamic progression guideline in labor reduce the rate of intrapartum cesarean sections in nulliparous women? A multicenter, cluster randomized trial in Norway. BMC Pregnancy and Childbirth . Vol. 17.
http://hdl.handle.net/11250/2483669

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig