English version
Mirjam Lukasse

Mirjam Lukasse

Kort om

Mirjam Lukasse utdannet seg til sykepleier i Sittard, Nederland og til jordmor i Belfast, Storbritannia. Hun har jobbet som jordmor i Pakistan, Nederland, Storbritannia og Norge. Hun gjorde sin masters utdanning (MSc in Advanced Clinical Practice in Midwifery) ved University of Surrey, Guildford, Storbritannia og sin PhD i helsevitenskap ved Universitetet i Tromsø, med disputas mars 2011. Tema for doktorgraden var overgrep i barndom og dets innflytelse på svangerskap og fødsel. Lukasse fullførte en 3-årig postdoktor periode ved NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet), finansiert av NFR (Norges forskningsråd), i 2014. Lukasse har fortsatt med sin interesse og forskning på vold mot kvinner etter doktorgraden. Lukasse underviser ved jordmorutdanningen i både kliniske og teoretisk emner. Ved siden av forskningen på vold mot kvinner har Lukasse interesser i mange aspekter av jordmorfaget.

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • LINO-studien

    Hva ville det vært nyttig for deg å vite mer om når det gjelder fødselsinduksjon?

Vitenskapelige publikasjoner

Garnweidner-Holme, Lisa; Henriksen, Lena; Torheim, Liv Elin; Lukasse, Mirjam (2020). Effect of the pregnant+ smartphone app on the dietary behavior of women with gestational diabetes mellitus: Secondary analysis of a randomized controlled trial. JMIR mhealth and uhealth . Vol. 8.

Flaathen, Eva Marie; Lukasse, Mirjam; Garnweidner-Holme, Lisa; Angelshaug, Jeanette; Henriksen, Lena (2020). User-involvement in the development of a culturally sensitive intervention in the safe pregnancy study to prevent intimate partner violence. Violence against Women .

Gaudernack, Lise Christine; Michelsen, Trond Melbye; Egeland, Thore; Voldner, Nanna; Lukasse, Mirjam (2020). Does prolonged labor affect the birth experience and subsequent wish for cesarean section among first-time mothers? A quantitative and qualitative analysis of a survey from Norway. BMC Pregnancy and Childbirth . Vol. 20:605.

Garnweidner-Holme, Lisa; Henriksen, Lena; Flaathen, Eva Marie; Bøhler, Tone Klette; Lukasse, Mirjam (2020). Midwives' Attitudes Toward and Experience With a Tablet Intervention to Promote Safety Behaviors for Pregnant Women Reporting Intimate Partner Violence: Qualitative Study. JMIR mhealth and uhealth . Vol. 8.
https://hdl.handle.net/11250/2682594

Rishal, Poonam; Pun, Kunta Devi; Schei, Berit; Bhandari, Buna; Joshi, Sunil Kumar; Swahnberg, Katarina; Infanti, Jennifer; Lukasse, Mirjam (2020). Improving Safety Among Pregnant Women Reporting Domestic Violence in Nepal—A Pilot Study. 13 s. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) . Vol. 17.
https://hdl.handle.net/11250/2650197

Mortensen, Berit; Diep, Lien My; Lukasse, Mirjam; Lieng, Marit; Dwekat, Ibtesam; Elias, Dalia; Fosse, Erik (2019). Women's satisfaction with midwife-led continuity of care: An observational study in Palestine. BMJ Open . Vol. 9.
http://hdl.handle.net/11250/2636424

Borgen, Iren; Småstuen, Milada Cvancarova; Jacobsen, Anne Flem; Garnweidner-Holme, Lisa; Fayyad, Seraj; Noll, Josef; Lukasse, Mirjam (2019). Effect of the Pregnant+ smartphone application in women with gestational diabetes mellitus: A randomised controlled trial in Norway. BMJ Open . Vol. 9. 10.1136/bmjopen-2019-030884

Garnweidner-Holme, Lisa; Torheim, Liv Elin; Henriksen, Lena; Borgen, Iren; Holmelid, Sigrid Skjerven; Lukasse, Mirjam (2019). Adherence to the Norwegian dietary recommendations in a multi‐ethnic pregnant population prior to being diagnosed with gestational diabetes mellitus. Food Science & Nutrition .

Borgen, Iren; Garnweidner-Holme, Lisa; Jacobsen, Anne Flem; Fayyad, Seraj; Småstuen, Milada Cvancarova; Lukasse, Mirjam (2019). Knowledge of gestational diabetes mellitus at first consultation in a multi-ethnic pregnant population in the Oslo region, Norway - a cross-sectional study. Ethnicity and Health .

Lukasse, Mirjam; Henriksen, Lena (2019). Norwegian midwives' perceptions of their practice environment: A mixed Methods study. Nursing Open .

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig