English version
Mirjam Lukasse

Mirjam Lukasse

Kort om

Mirjam Lukasse utdannet seg til sykepleier i Sittard, Nederland og til jordmor i Belfast, Storbritannia. Hun har jobbet som jordmor i Pakistan, Nederland, Storbritannia og Norge. Hun gjorde sin masters utdanning (MSc in Advanced Clinical Practice in Midwifery) ved University of Surrey, Guildford, Storbritannia og sin PhD i helsevitenskap ved Universitetet i Tromsø, med disputas mars 2011. Tema for doktorgraden var overgrep i barndom og dets innflytelse på svangerskap og fødsel. Lukasse fullførte en 3-årig postdoktor periode ved NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet), finansiert av NFR (Norges forskningsråd), i 2014. Lukasse har fortsatt med sin interesse og forskning på vold mot kvinner etter doktorgraden. Lukasse underviser ved jordmorutdanningen i både kliniske og teoretisk emner. Ved siden av forskningen på vold mot kvinner har Lukasse interesser i mange aspekter av jordmorfaget.

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • Helsesjukepleiar sitt arbeid med vald mot barn

    Målsetjinga for prosjektet er å undersøkje og kartleggje korleis helsesjukepleiarar på helsestasjonen arbeider med å førebyggje og avdekkje vald mot barn.

  • LINO-studien

    Fødselsinduksjon på sykehus eller hjemme? Vi undersøker om det er en god idé at fødselen til friske kvinner settes i gang med tabletter hjemme fremfor på sykehus.

Vitenskapelige publikasjoner

Kalsvik, Sonja; Lukasse, Mirjam ; Myhre, Enid (2023). Midwives’ experiences with aortic compression for postpartum hemorrhage: A qualitative study. European Journal of Midwifery.
https://doi.org/10.18332/ejm/172880

Chalise, Pratibha; Manandhar, Pratibha; Infanti, Jennifer Jean; Campbell, Jacquelyn C; Henriksen, Lena ; Joshi, Sunil Kumar; Koju, Rajendra; Pun, Kunta Devi; Rishal, Poonam; Simpson, Melanie Rae; Skovlund, Eva; Swahnberg, Katarina; Schei, Berit; Lukasse, Mirjam (2023). Addressing Domestic Violence in Antenatal Care Environments in Nepal (ADVANCE) – study protocol for a randomized controlled trial evaluating a video intervention on domestic violence among pregnant women. BMC Public Health. Vol. 23.
https://doi.org/10.1186/s12889-023-16685-6

Myhre, Enid; Lukasse, Mirjam ; Dahl, Bente ; Reigstad, Marte Myhre (2023). Early labour experience and labour characteristics after introduction of an electronic early labour educational intervention. 7 s. Sexual & Reproductive HealthCare. Vol. 35.
https://doi.org/10.1016/j.srhc.2023.100821

Melby, Thea Cathrine; Sørensen, Nina Benedicte; Henriksen, Lena ; Lukasse, Mirjam ; Flaathen, Eva Marie (2022). Antenatal depression and the association of intimate partner violence among a culturally diverse population in southeastern Norway: A cross-sectional study. 9 s. European Journal of Midwifery. Vol. 6.
https://doi.org/10.18332/ejm/150009

Flaathen, Eva Marie ; Henriksen, Lena ; Småstuen, Milada Cvancarova ; Schei, Berit; Taft, Angela; Noll, Josef; Garnweidner-Holme, Lisa ; Lukasse, Mirjam (2022). Safe Pregnancy intervention for intimate partner violence: a randomised controlled trial in Norway among culturally diverse pregnant women. 15 s. BMC Pregnancy and Childbirth. Vol. 22.
https://doi.org/10.1186/s12884-022-04400-z

Garnweidner-Holme, Lisa ; Henriksen, Lena ; Bjerkan, Kirsti; Lium, June Siren; Lukasse, Mirjam (2022). Factors associated with the level of physical activity in a multi‑ethnic pregnant population – a cross‑sectional study at the time of diagnosis with gestational diabetes. 8 s. BMC Pregnancy and Childbirth. Vol. 22.
https://doi.org/10.1186/s12884-021-04335-x

Waldum, Åsa ; Lukasse, Mirjam ; Staff, Anne Cathrine; Falk, Ragnhild Sørum; Sørbye, Ingvil; Jacobsen, Anne Flem (2022). Intrapartum pudendal nerve block analgesia and childbirth experience in primiparous women with vaginal birth: A cohort study. Birth.
https://doi.org/10.1111/birt.12697

Lukasse, Mirjam ; Bratsberg, Alette Bruseth; Thomassen, Katrine; Nøhr, Ellen Aagaard (2022). Use of pudendal nerve block among midwives in Norway: A national cross-sectional study. 9 s. European Journal of Midwifery. Vol. 6.
https://doi.org/10.18332/ejm/146690

Espejord, Silje; Auberg, Sonja Henriksen; Kvitno, Trine Kristoffersen; Lukasse, Mirjam (2022). Experiences of Norwegian community midwives with caring for vulnerable pregnant women - A national cross-sectional study. Sexual & Reproductive HealthCare. Vol. 31.
https://doi.org/10.1016/j.srhc.2021.100693

Oommen, Hanna; Ranjan, Kunal; Murugesan, Sudha; Gore, Aboli; Sonthalia, Sunil; Ninan, Pradeep; Bernitz, Stine ; Sørbye, Ingvil; Lukasse, Mirjam (2021). Implementation of the Moyo fetal heart rate monitor in district hospitals in Bihar, India: a feasibility study. BMJ Open. Vol. 11.
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-041071

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig