English version
Astrid Midtsund

Astrid Midtsund

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Midtsund, Astrid; Litland, Astrid Synnøve; Hjaelmhult, Esther (2018). Mothers` experiences learning and performing infant massage - A qualitative study. Journal of Clinical Nursing (JCN) . Vol. 28.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig