English version
Astrid Midtsund

Astrid Midtsund

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Midtsund, Astrid Durdei ; Henriksen, Lena ; Lukasse, Mirjam ; Valla, Lisbeth (2024). Detecting and preventing child maltreatment in primary care and PHNs’ role—a cross-sectional study. BMC Primary Care. Vol. 25.
https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12875-024

Midtsund, Astrid Durdei ; Garnweidner-Holme, Lisa ; Valla, Lisbeth ; Lukasse, Mirjam ; Henriksen, Lena (2023). A qualitative study of public health nurses' experiences detecting and preventing child maltreatment in primary care settings. Journal of Advanced Nursing. Vol. 79.
https://doi.org/10.1111/jan.15761

Midtsund, Astrid ; Litland, Astrid Synnøve; Hjaelmhult, Esther (2018). Mothers` experiences learning and performing infant massage - A qualitative study. 9 s. Journal of Clinical Nursing (JCN). Vol. 28.
https://doi.org/10.1111/jocn.14634Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig