English version
Kjersti Engen Marsdal

Kjersti Engen Marsdal

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • LINO-studien

    Fødselsinduksjon på sykehus eller hjemme? Vi undersøker om det er en god idé at fødselen til friske kvinner settes i gang med tabletter hjemme fremfor på sykehus.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Sørbye, Ingvil; Oppegaard, Kevin Sunde; Weeks, Andrew; Marsdal, Kjersti Engen; Jacobsen, Anne Flem (2020). Induction of labor and nulliparity: A nationwide clinical practice pilot evaluation. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica . Vol. 99.
http://hdl.handle.net/10852/84962

Marsdal, Kjersti Engen; Sørbye, Ingvil; Gaudernack, Lise Christine; Lukasse, Mirjam (2018). A comparison of misoprostol vaginal insert and misoprostol vaginal tablets for induction of labor in nulliparous women: a retrospective cohort study. BMC Pregnancy and Childbirth . Vol. 18.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig