English version
Kristin Jerve Aanstad

Kristin Jerve Aanstad

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Engelhart, Christina Hernandez; Brurberg, Kjetil Gundro; Aanstad, Kristin Jerve; Pay, Aase Serine Devold; Kaasen, Anne; Blix, Ellen; Vanbelle, Sophie (2023). Reliability and agreement in intrapartum fetal heart rate monitoring interpretation: A systematic review. 15 s. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. Vol. 102.
https://doi.org/10.1111/aogs.14591

Kaasen, Anne; Aanstad, Kristin J; Pay, Aase Serine Devold; Økland, Inger; Blix, Ellen (2018). National survey of routines for intrapartum fetal monitoring in Norway. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.
https://doi.org/10.1111/aogs.13500Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig