English version
Kristin Jerve Aanstad

Kristin Jerve Aanstad

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • LISTEN-prosjektet

    LISTEN-prosjektet (lav risiko intrapartum fosterovervåkning) skal forske på fosterovervåkning ved lavrisikofødsel.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Kaasen, Anne; Aanstad, Kristin J; Pay, Aase Serine Devold; Økland, Inger; Blix, Ellen (2018). National survey of routines for intrapartum fetal monitoring in Norway. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig