LISTEN-prosjektet

LISTEN-prosjektet (lav risiko intrapartum fosterovervåkning) skal forske på fosterovervåkning ved lavrisikofødsel.

Sykepleier som foretar en ultralydundersøkelse på magen til en liggende pasient

Bakgrunn

LISTEN-prosjektet (lav risiko intrapartum fosterovervåkning) omhandler temaet fosterovervåkning ved lavrisikofødsel. Som en del av en doktorgradsstudie ved OsloMet jobber vi for å kartlegge og tette kunnskapshull knyttet til overvåkning av fosteret i lavrisikofødsler. Vi håper LISTEN-prosjektet vil bidra til mer kunnskap om fosterovervåking til lavrisikofødende, til mer kunnskapsbasert praksis og derved forbedre kvaliteten på fosterovervåking i Norge.

Målet med fosterovervåking under fødselen er å identifisere fostre som er utsatt for surstoffmangel, slik at fødselshjelperne kan gripe inn i tide og forhindre skade hos barnet. Norske og internasjonale retningslinjer anbefaler at friske kvinner med ukompliserte svangerskap (lav risiko) overvåkes med intermitterende auskultasjon. Hos kvinner med risikofaktorer anbefales kontinuerlig CTG med STAN eller fosterskalp-blodprøve. Likevel vet vi at kontinuerlig CTG-overvåking er i utstrakt bruk ved lavrisikofødsler.
Ved intermitterende auskultasjon lyttes det på hjerterytmen til fosteret periodevis under fødselen. I dag utføres intermitterende auskultasjon normalt med jordmorstetoskop eller med håndholdt doppler-utstyr. 

Behovsidentifisert forskning

Behovsidentifisert forskning skal besvare forskningsspørsmål som brukere (helsepersonell, pasienter og pårørende) synes er viktige og relevante. Forskningen skal være treffsikker på hva brukerne faktisk opplever, og identifisere reelle kunnskapshull.
For at forskningen skal være rettet mot relevante problemstillinger for brukerne ønsker vi å inkludere jordmødre, leger og fødekvinner fra starten av prosjektet. Derfor er ikke de endelige forskningsspørsmålene til prosjektet bestemt.

Vi vil i første fase finne frem til forskningsspørsmål som ikke er besvart tidligere og som vurderes å være viktige for brukerne. I oktober 2019 møttes en brukergruppe med fem jordmødre, en fødselslege og to fødekvinner for å definere hva som er viktige kunnskapshull og forskningsspørsmål innen fosterovervåkning ved lavrisikofødsel. 

Vi håper å høre fra deg

Etter møtet med brukergruppen sitter vi igjen med syv forskningsområder. I neste ledd håper vi at flere jordmødre og leger vil stemme på spørsmålene de mener, ut ifra sine erfaringer, er viktig at LISTEN-prosjektet jobber videre med. 
Det er imidlertid fortsatt rom for flere forslag, enten ved å skrive i fritekst på spørreskjemaet eller ved å ta kontakt med oss.

Spørreskjema LISTEN-prosjektet (Nettskjema)

Kontakt

    Laster inn ...

    Fakta om Brobyggerprosjektet

    LISTEN-prosjektet er en del av Brobyggerprosjektet ved Fakultet for helsevitenskap, der ph.d.-stipendiater skal finne sine forskningsspørsmål gjennom behovsidentifisert forskning.

    Brobyggerprosjektet i helsevitenskap