English version

Brobyggersatsingen

Brobyggersatsingen ved Fakultet for helsevitenskap skal knytte forskning, utdanning og klinisk praksis tettere sammen. Ved å identifisere behovene hos brukerne skal vi sikre at forskning og utdanning er relevant og samfunnsnyttig.

Fakultet for helsevitenskap ønsker å fremme brukermedvirkning i forskning og involvere brukere i alle trinn av forskningsprosessen. Gjennom behovsidentifisert forskning vil brukere i vid forstand være aktivt med i prosessen med å identifisere og prioritere hva det skal forskes på.

Gjennom fakultetets satsning på behovsidentifisert forskning utvikler vi metoder for behovsidentifisering og bygger erfaring hos våre stipendiater og forskere når det gjelder prioritering av forskning: hvilke behov har brukere, og representerer det et reelt kunnskapshull?

Brobyggersatsingen omfatter flere prosjekter som alle bygger på prinsippene for behovsidentifisert forskning: Kliniske stipendiater som brobyggere, Søvn og livskvalitet – et brukermedvirkningsprosjekt og offentlig ph.d. i samarbeid med Lørenskog kommune.

Bortkastet helseforskning. Hvem skal bestemme hva det skal forskes på? (kronikk, dagsavisen.no)